راهسازی:راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش(۴)

در مقالات قبل در رابطه با راندمان ماشین ها در ارتفاعات و همچنین در رابطه با پارامتر های راندمان ماشین آلات سنگین راهسازی مطالبی مطرح گردید. اینک در رابطه با راندمان تک به تک دستگاه ها بحث می کنیم:

۱ – راندمان و راندمان گیری از بولدوزر؛ برای بدست آوردن راندمان بولدوزر میتوان یه چند نوع عمل کرد؛

۱-۱- منطقه ای را در نظر گرفته و آن منطقه را تراز یابی می کنیم، بعداً آن منطقه را با بولدوزر خاکبرداری نموده و ساعت کارکرد ماشین را یادداشت می نمائیم، و سپس همان منطقه خاکبرداری شده را تراز یابی کرده و حجم خاک برداشته شده را محاسبه می کنیم، و با مقایسه حجم خاک برداشته شده با ساعت کار دستگاه راندمان دستگاه را به صورت متر مکعب در ساعت  به دست می آوریم. البتّه بهتر است این آزمایش در زمین های باسختی متفاوت انجام پذیرد.

۱-۲- منطقه ای را که می خواهیم خاک برداری نمائیم، و ممکن است زمان زیادی صرف خاکبرداری آن منطقه بشود، با اینحال ساعت کار دستگاه را در طول مدّت کار دقیقاً یاد داشت می نمائیم و پس از اینکه حجم خاک بر داشته شده  محاسبه کردیم با مقایسه حجم کار انجام شده با ساعت کار کرد ماشین،  راندمان آن را بدست می آوریم. در این روش باید دقت کرد که ساعات مفید دستگاه یاد داشت شده باشد. مسلّماً در تمام آزمایش ها بایستی به نوع زمین و به سختی آن توجّه کرد.

توجّه: در راندمان گیری بایستی تمام پارامتر هائیکه در  بخش(۳) مطرح گردید مدّنظر قرار گیرد. چون ممکن کم شدن راندمان ماشین به هر یک از آن دلایل و یا مجموعه ای از دلایل مرتبط باشد.

مقایسه بازده کار انجام شده با باز ده نرمال دستگاه:

در صورتیکه راندمان نرمال دستگاه را داشته باشیم، با مقایسه راندمان به دست آمده به روش بالا متوجّه می شویم که کار کرد ماشین به صورت نرمال بوده است یا نه، در صورتیکه در این مقایسه به اختلاف برخورد کردیم بایستی علّت این اختلاف را کشف کرده و آن را بر طرف نمائیم. در این زمینه بایستی به چند پارامتر توجّه کرد؛

۱- نوع زمین از نقطه نظر سختی آن ، مثلاً زمین شن و ماسه ای سخت یا زمین سنگی و یا غیره…، که در تمام این موارد راندمان دستگاه متفاوت است، که البتّه بهتر است از قبل بازده واقعی ماشین را برای تمام این موارد داشته باشیم. در بعضی موارد به زمین هائی برمی خوریم که به سادگی قابل کندن نیستند، به صورت ظاهر زمین ماسه ای به نظر می رسد ولی وقتی شروع به کندن آن می کنیم به راحتی قابل کندن نمی باشند در این گونه موارد باید توجّه داشت که طبیعتاً راندمان ماشین متفاوت خواهد شد.

۲- نوع دستگاه از نقطه نظر قدرت آن؛ همانطور که می دانیم بولدوزر هائی باقدرت های متفاوت وجود دارد که بایستی به نسبت سختی زمین از آنها استفاده کرد. و راندمان هر دستگاه نیز  به نسبت قدرت خودش در نظر گرفته شود.

در ضمن ما بایستی به نسبت نوع کاری که دستگاه انجام می دهد راندمان آن را مقایسه بکنیم، در اینجا بد نیست به چند نمونه از کارهائیکه با بولدوزر انجام میشود اشاره گردد:

الف – خاکبرداری در زمین های مسطّح.

ب – کوه بری در انواع زمین های متفاوت کوه.

ج – کانال کنی در زمین های مختلف.

د – گود برداری ساختمان ها.

ه – پخش خاک در خاکریزی ها.

و – پاکسازی زمین ها.

باید توجّه کرد که هر دستگاهی راندمان مفید خود را دارد و نباید راندمان یک دستگاه را با دستگاه دیگر مقایسه کرد.

در مقالات بعدی در رابطه با ماشین های دیگر بحث خواهیم کرد. انشاءلله.

راهسازی: راندمان (بازده) ماشین آلات بخش (3).
راهسازی: راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش (5)
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “راهسازی:راندمان (باز ده) ماشین آلات. بخش(۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *