راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی وزمان آن

بانام ویاد خدا وبرای خدا

در راه سازی باتوجّه به اینکه مصالحی که درخاکریزی ها مصرف می شود جهت کمپکت شدن، آنها نیازمند مرطوب بودن هستند لذا پس از ریختن یک قشر بایستی با آب پاشی نمودن  آن قشر را  مرطوب نموده  وبعداً غلطک زده شود که این مطلب کاملاً روشن است که مصالح خشگ امکان چسبندگی نداشته و زحمات کوبیدن را زیاد نموده و نتیجه کمتری هم عایدمی نماید. ولی آنچه که مهمّ می باشد این است که در چه موقعیّت و زمانی  عمل آبپاشی انجام پذیرد.

در راه سازی  هر قشری از خاکریزی که ریخته و پخش و تاحدودی رگلاژ گردید قبل از غلطک زدن حتماً بایستی آبپاشی گردد و انچه که مطرح می باشد انتخاب زمان آن هست. مثلاً اگر نزدیک ظهر آب پاشی شود بخصوص درمناطق گرمسیر وآ فتابی مقدار زیادی از آب پاشیده شده بلافاصله تبخیر می گردد چون هم زمین گرم هست و هم آفتاب به تبخیر آن کمک کرده در نتیجه قبل از آنکه آب به مصالح رخنه کند تبخیر میگردد. لذا بهترین موقع آب پاشی آخرهای شب و نزدیک صبح می باشد ، که اول شب تانکر آب پاشی آبگیری نموده و قبل از طلوع آفتاب آب پاشی را انجام دهد که تا زمان شروع فعّا لیّت پروژه آب کاملآ به داخل مصالح رخنه نماید.

آنچه که در راه سازی خیلی مهمّ هست این است که در مورد آب پاشی خاکریزی ها حتیّ الامکان از وجود تانکر های آب فروش نباید استفاده کرد. چون آن ها اکثراً طبق برنامه ایکه به آنها داده می شود طبعیّت نمیکنند، وبرای این مسئله یا بایستی تانکر آب ازخود داشت و یا این که یک تانکر آب را به صورت دائمی اجاره کرد .

به طور مثال در یک پروژه آماده سازی، برای آب پاشی خاکریزی های خود با یکی از فروشندگان آب قرار داد بسته بودیم که آب موردنیاز کارگاه را برای آب پاشی ها تأمین نمایند، ولی در عمل با اشکالات زیادی مواجه می شدیم و اکثراً بر خلاف ساعاتی که ما درخواست می کردیم آب را می آوردند در نتیجه نمی توانستیم از کمپکشن های خود نتیجه درستی بگیریم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به هر طور شده بایستی تانکر آب کاملاً در اختیار خودمان باشد. لذا به این خاطر  یکی از کامیون های پروژه را با ساختن و گذاشتن یک تانکر روی آن تبدیل به تانکر آب نمودیم ، و با این ترتیب معضل آب پاشی ما حل گردید و از آنجائیکه کامیون آب پاش در اختیار خودمان بود لذا راننده اوّل شب کامیون خود را پر از آب می کرد وصبح قبل از طلوع آفتاب آنرا می پاشید وبلافاصله می رفت وتانکر خودرا پراز آب کرده و بر گشته و آنرا مجدداً می پاشید و یکی دو ساعت بعد مسیر آماده کمپکت می شد. و بدین ترتیب ما توانستیم طبق برنامه تنظیمی خود پیش برویم در صورتی که قبل از آن به هیچوجه نمی توانستیم طبق برنامه عمل نمائیم .

راه سازی و شهر سازی - متره برآورد جدول بندی
راه سازی و شهرسازی :دانه بندی مصالح ۱
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “راه سازی: آب پاشی مصالح در خاکریزی وزمان آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *