فرهنگ سازی درپروژه های عمرانی

ازابتدای پروژه باید توجه کرد که کارفرما ، مجری ، مهندسین مشاور و پیمانکار همگی به خاطر اجرای پروژه دور هم جمع شده اند وبایستی در همه حال پروژه واجرای آ ن مطرح باشد . باید تمام تمهیدات لازم را بکار برد تا برای همه دست اندر کاران پروژه جا بیافتد که همه برای پروژه کار می کنند نه فقط برای پول ، یا قدرت نمائی و یا جهت ارضای منیّت های خویش .

اگر در پروژه ای این مطلب فرهنگ سازی نشود در نتیجه همه در گیر مسائل دیگر شده وعملاً پروژه درحاشیه قرار می گیرد . همه کارها ی انجام شده در مسیر دیگری به غیرازانجام دادن صحیح ومنطقی پروژه قرار گرفته ودر گیری ها شروع می شود که به هیچوجه به صلاح پروژه نمی باشد.

در جلساتی که بین مسئولین تشکیل میشود هم این مسئله قابل اهمّیت می باشد ، باید توجّه کرد که در این جلسات حالت دسته بندی ومحکوم کردن همدیگر پیش نیاید ، باید این که پروژه میدان جنگ وتخریب نیست بلکه میدان صلح و صفا و سازندگی می باشد مدّ نظر قرار گرفته و همه دست اندر کاران بایستی با صمیمیت کامل دست به دست هم بدهند و با حل به موقع مشکلات پروژه آن را پیش ببرند .

جلسات تشکیل یافته نیز جهت هماهنگی واحیاناً حل مشکلات پیش آمده بوده باشد که در این جلسات هم در پی حل مشکل بوده و مشکل پیش آمده رابا همفکری ، همکاری و هماهنگی کامل بر طرف نمایند. وبه طور خیلی جدی از جبهه گیری ومحکوم کردن همدیگر شدیداً پرهیز نمایند.

در عین حال که این فرهنگ بایستی طرز تفکر همه بوده باشد ولی عمدتاً مجری می باشد که می بایست با درایت وهشیاری کامل وبا مهربانی این فرهنگ را حاکم ساخته واجازه تفرقه افکنی وایجاد اغتشاش را در پروژه ندهد.

مدیریت و کنترل در پروژه های عمرانی
قرارداد و تنظیم قرارداد
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *