فرهنگ سازی در مدیریت

قاعدتاً هر جامعه و هر تشکیلاتی و محیطی فرهنگ خاص خودش را دارد که این فرهنگ را گردانندگان آن جامعه میتوانند تغییر داده و اصلاح نمایند و به صورت بهتری دربیاورند.

در پروژه های عمرانی هم مدیریت پروژه می تواند فرهنگ بهتری را در پروژه خود ایجاد نماید از قبیل موارد زیر که لازمۀ یک محیط سالم می باشد.

 • ایجاد نظم و ترتیب در پروژه با برنامه ریزی منظم و کنترل آن.
 • استفاده بهینه از زمان- مصالح- تخصص ها- استعداد ها.
 • کشف استعدادها و استفاده بهینه از آن ها و حفظ آن ها.
 • ایجاد تفکر مثبت در پروژه.
 • جلوگیری از دوبه هم زنی ها و زیر آب زنی ها و برخورد قاطع با آن.
 • ایجاد همکاری بین پرسنل.
 • ایجاد دل سوزی نسبت به پروژه و به همدیگر.
 • مراعات آداب و رسوم اجتماعی.
 • جلوگیری استفاده از مواد مخدر و شیوع اعتیاد به خصوص در پروژه های برون شهری ( حتی المقدور )
 • احترام به بزرگتر ها و به همدیگر.
 • جلوگیری از ریخت و پاش ها به خصوص در مصالح مصرفی.
 • ایجاد فرهنگ انتقاد پذیری و انتقاد از خود و انتقاد حضوری همکاران با یکدیگر.
 • ایجاد صداقت ودرستکاری وپرهیز از دروغ وجلو گیری خیلی جدی از دزدی.

ایجاد تفکر مثبت در پروژه

قدرت ذهن انسان فوق العاده بالا بوده و اصولا طبق دستوری که هر فرد به ذهن خود میدهد ذهن آن دستور را اجرا می کند و مشابه کامپیوتر عمل می کند و کاری هم ندارد که این دستورالعمل به نفع شخص دستوردهنده می باشد یا نه و بدون توجه به نفع و ضرر آن، دستور را انجام می دهد و در این زمینه هم قدرت فوق العاده ای دارد که در این مورد کتاب های زیادی توسط روانشناسان و دانشمندان نوشته شده، از قبیل کتاب راز از روندا بایرن (The Secret , Rhonda Byrne) و قدرت فکر از دکتر ژوزف مورفی (The Miracles of Your Mind , Joseph Murphy) و کتاب نیروی تفکر مثبت از دکتر مورفی(The Miracle of Mind Dynamics , Joseph Murphy) و کتاب های زیادی از دکتر وین دایر (Wayne Walter Dyer) یا آنتونی رابینز (Tony Robbins) و کتاب تجسم خلاق از خانم شاکتی گواین (Creative Visualization, Shakti Gawain) و کتاب هایی از خانم کاترین پاندر (Catherine Ponder) و سایر نویسندگان در این زمینه.

لذا با توجه به موارد فوق ایجاد تفکر مثبت در پروژه به شادابی محیط پروژه و پیشرفت آن خیلی کمک می کند؛ و مدیریت پروژه در ایجاد این تفکر مثبت خیلی مؤثر می باشد.

با ایجاد تفکر مثبت و ایجاد امنیت شغلی و فکری برای پرسنل و تشویق آنها به اندیشه های مثبت و خلاق در مسئولیت خودشان و تشویق نمودن در این مسیر کمک موثری در پیشرفت پروژه می تواند داشته باشد.

مدیریت به صورت ترکیبی از تیمی و دیوان سالاری
حراست-حفاظت و امنیت و اطلاعات پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *