فضای سبز ودرختکاری در پروژه ها ی عمرانی

یک پروژه مجتمع ساختمانی مسکونی را درنظر بگیریم که با زحمات زیاد وکارفراوان درمدّت زیادی ساخته شده وآماده بهره برداری می باشد ولی وقتی وارد محوطه آن ساختمان ها می شویم احساس خوبی نداریم زیرا محیط بی روح وخشک به نظر می رسد، برای اینکه محوطه سازی شده ولی از درخت وگل و گیاه خبری نیست! درصورتیکه اگر با شروع پروژه، برنامه درخت کاری هم درنظر گرفته واجرا شده بود در زمان تحویل پروژه درخت ها رشد کرده و آماده و با طراوت می شدند. مدّتی قبل ازتحویل پروژه هم گلکاری به آن اضافه می شد و درنتیجه محیط باطراوت ودل انگیزی به وجود می آمد که به زیبائی پروژه ومحیط پاک با طراوت آن خیلی کمک می کرد .

با توجّه به این مطالب آیا بهتر نیست که درختکاری نیز جزو برنامه اجرائی پروژه ها قرارگرفته و در کلیّه پروژه ها اعمّ ازساختمان سازی و راه سازی وسایرپروژه های عمرانی درخت کاری وایجاد فضای سبز نیز در ابتدای پروژه طرّاحی وتأمین مالی شده و با انتخاب پیمانکار جداگانه ای برای این موضوع درخت کاری هم توأم با سایر کارهای پروژه انجام بگیرد.؟…..

ارزش پیمانکار ساختمانی ( 2 ) – پیمانکاری نه واسطه گی
سخنی چند درباره طرّاحی ساختمان
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *