ماجرای لوله کشی فاضل آب

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک

ماجرای لوله کشی فاضل آب

سالیان زیادی هست که لوله کشی فاضل آب شهری در تهران در حال اجرا می باشد. از آنجائیکه به طور طبیعی این کار بایستی طبق اصول و مشخصّات فنّی انجام پذیرد. لذا انتظار هم می رفت که چنین باشد. و انتظار مردم هم این است که این کار توسّط مهندسین آگاه و خبره طرّاحی و اجرا شود. وبالاخره نوبت به منزل ما رسید که لوله های فاضل آبش به شبکه اصلی شهری نصب شود.

پیمانکاری که گویا از طرف شرکت آب و فاضلاب مورد تأیید بوده و سیستم اتصّال لوله های فاضل آب منازل به شبکه اصلی شهر را انجام می داد  قرار شد لوله های فاضلاب منزل ما را نیز به لوله کشی شهر متصّل نمایند.

قراردادی طبق هزینه هایی که می بایست پرداخت می کردیم تنظیم شد، و کارگران آن پیمانکار شروع به کار کردند.

در ابتدا تصوّرمان این بود که این کارگر ها که این کار را مرتّب انجام می دهند مسلّماً می دانند که چگونه باید کار بکنند، ولی پس از کندن محل لوله ها احساس کردم شیب لازم را در نظر نگرفته اند، باخود گفتم حتماً موقع نصب لوله ها شیب آنرا هم اصلاح می کنند.

لوله فاضل آب منزل ما از محل ساختمان تا به کوچه فاصله ای داشت که می بایست لوله گذاری می شد، وقتی شروع به لوله گذاری کردند، متوجّه شدم که تا لوله می گذارند روی آنرا با بتن می پوشانند، وقتی بالای سرشان رفتم دیدم اولاً قطر لوله ای که دارند نصب می کنند، کمتر از قطر لوله ای است که از ساختمان خارج می شود در صورتیکه قطر لوله خارج ساختمان باید بیشتر از قطر لوله خروجی ساختمان باشد، تازه متوجّه شدم  علاوه بر اینکه قطرش کمتر است، یک پارچه هم نیست بلکه لوله های کوچک را به هم وصل کرده و نصب می کنند، و برای اینکه دیده نشود بلا فاصله روی آنرا بتن می ریزند، و همین طور که مطرح کردم شیب لوله هم خیلی کم است.

وقتی اوضاع را این چنین دیدم نامه ای به مضمون زیر به طرف قرار داد خود نوشتم:

جناب آقای ………نماینده محترم شرکت……….

با سلام و خسته نباشید؛

پیرو قرارداد بدون شماره مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ فیمابین اینجانب و جنابعالی؛ مشخصّات فنّی لوله کشی آب و  فاضل آب به شرح زیر می بایست رعایت می شد، که متأسفّانه تا بحال مراعات نشده است:

۱ – قطر لوله ایکه در خارج ساختمان به لوله فاضل آب بیرون آمده از ساختمان وصل می شود، باید حداقّل یک نمره بیشتر باشد. در صورتیکه در ساختمان مورد قرار داد لوله بیرون آمده از ساختمان به قطر ۱۲ سانتیمتر می باشد، اصولاً می بایست قطر لوله خارجی بیشتر از آن می شد، که متأسفّانه نه تنها این اتفاق نیافتاده و از ابتدا لوله هایی با قطر کمتر استفاده شده بلکه پس از چند متر به لوله ۱۰ سانتیمتر تبدیل شده است.

۲ – شیب در نظر گرفته شده برای لوله ها کمتر از استاندارد در نظر گرفته شده است.

۳ – در مسیر علاوه بر اینکه قطر لوله کمتر شده است، از قطعات کوچک با وصله کردن استفاده می شود.

۴ – لوله کشی می بایست اوّل اجرا می شد و پس از تست کردن تحویل داده می شد و سپس روی آن طبق مشخصّات فنّی پر می شد. در صورتیکه لوله ها با اتصّال لوله های کوچک به همدیگر اجرا می شود و بلا فاصله قبل از وصل به لوله بعدی روی آن با بتن پوشیده می شود.

۵ – قبل از اینکه لوله کشی تکمیل و تست شود، اتصّال سمت خیابان یعنی اتصّال به لوله اصلی را به صورت ناقص انجام داده و بلا فاصله روی آنرا هم پوشانده و سر آنرا آزاد گذاشته اند تا لوله آمده از حیاط را بعداً به آن وصل نمایند.

۶ – اطراف لوله می بایست به اندازه ده سانتیمتر بالا تر از لوله  با ماسه نرم پر می شده و روی آنهم یک ردیف آجر چیده می شد، و یا طبق قرارداد حداقل با خاک سرندی پر می شد که متأسفّانه اینطور نشده است.

۷ – در نتیجه این لوله کشی طبق استاندارد نبوده، و به هیچوجه نمی تواند موردقبول واقع شود.

امیدوارم ترتیبی اتخّاذ فرمایید که کار با مسالمت کامل انجام پذیرد.

وقتی این نامه را همراه با توضیحات شفاهی  به نماینده پیمانکار می دادم، بر حسب تصادف یکی از همسایه های خوبمان حضور داشتند، که آن شخص نماینده را با خودشان بیرون بردند. من هم به دنبال کارهای خودم رفتم. نمیدانم آن همسایه ما چه کار کردند و یا چه چیز به ایشان گفتند، که به دستور پیمانکار بدون هیچگونه اعتراضی تمام لوله های گذاشته شده برچیده شد و با گذاشتن  لوله کامل (شاخه کامل لوله) با قطر مناسب به طور مجدد لوله گذاری کرده و هر قسمت را که تمام می کردند مرا صدا می کردند و تأیید مرا می گرفتند و بعد رویش را می پوشاندند. ولی ناگفته نماند که پر کردن اطراف لوله ها را آنطوریکه خودشان دوست داشتند پر کردند و منهم دیگر به روی خود نیاوردم.

کروکی زیر نوعی از اتصال لوله فاضل آب ساختمان به لوله خارج ساختمان را نشان می دهد.

اتصال لوله فاضل آب ساختمان به لوله خارج ساختمان اتصال لوله فاضل آب ساختمان به لوله خارج ساختمان

 

خاطره یاری به دوست یک دوست. بخش 9
خاطره یاری به دوست یک دوست. بخش 10
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “ماجرای لوله کشی فاضل آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *