مدیریت و کنترل در پروژه های عمرانی

اصولاًکنترل وبازبینی در هر امری مسئله مهمی می باشد که بایستی در تمام موارد در نظر گرفته شود. درهر کاری در مرحله اول امکان اشتباه وجود دارد.

در کارهای عمران نیزاین مسئله خیلی مهم می باشد چون هر اشتباهی می تواند ضررهای زیادی به پروژه وارد نماید ، مثلاًدر پیاده کردن نقشه ساختمان در روی زمین حتماًباید نقشه پیاده شده را مجدداًکنترل کرده وتوجه نمود که محل دیوارها ونوع پیاده کردن ساختمان درست انجام گرفته باشد.

در نقشه برداری و پیاده کردن وبرداشتن رقوم نیزبایستی کنترل انجام پذیرد بخصوص خطوط کنار خاکبرداری ها که بایستی با توجه به ارتفاع خاکبرداری و شیب کنار آن ومحاسبه دقیق آن پیاده شود ، مخصوصاً در خاکبرداری های با عمق یا ارتفاع زیاد اعم از گود برداری و یا کوه بری وغیره که اگر شیب کنار خاکبرداری درست محاسبه نشده و صحیح اجرا نشود اصلاح بعدی آن با اشکال وهزینه سنگینی مواجه خواهدبود.

بارها اتفاق افتاده که با ساده انگاری این مسئله در راه سازی وکوه بری ها شیب خاکبرداری اشتباهی پیاده شده و بعد از اینکه خاکبرداری تمام شده متوجه شده اند که شیب طبق نقشه پیاده نشده است . در این حالت اگر شیب زیادی اجرا شده باشد کلیّه خاکهای اضافه برداشته و حمل شده به ضررپروژه تمام می شود وبه سادگی هم قابل اصلاح نمی باشد.بخصوص اگر خط بالای شیب با سازه دیگری هم جواری داشته باشد. در حالتی هم که شیب کمتر اجرا شده باشد که با توجه به خطرات شیب کم و امکان ریزش خاک در آینده بایستی آن شیب اصلاح گردد که اصلاح آن با سختی و هزینه سنگینی مواجه می باشد .

همچنین در عملیات خاکی اعم از خاکریزی ویا خاکبرداری بایسستی به رقوم تمام شده آنها توجه و دقت بیشتری کرد که بیشتر و یا کمتر از رقوم داده شده اجرا نشود، اگر در خاکبرداری ها زیادی برداشته شود علاوه بر هزینه خاکبرداری اضافه هزینه خاکریزی هم به آن اضافه خواهد شد همینطور در خاکریزی ها اگر اضافه خاکریزی شده باشد بایستی مجدداً خاکبرداری شود .

درکارهای ساختمانی نیز مسئله کنترل اهمیت به سزائی دارد، موارد زیادی پیش آمده که درنتیجه سهل انگاری وعدم کنترل در پیاده کردن نقشه ساختمان اشتباهی رخ داده که اصلاح بعدی آن با هزینه زیادی مواجه شده است . بطور مثال در سال ها قبل در یک پروژه ساختمانی که هزارو خرده ای واحد مسکونی بود کلیه کاسه توالت ها اشتباهاً رو به قبله جاسازی شده بود و این اشتباه در اواخر اجرای پروژه مشخص شد واز آنجائیکه این موضوع از نظر مسائل مذهبی اهمیت فوق العاده ای داشت لذا به اجبار جهت تمام کاسه توالت ها بر گردانده شد، که این مسئله خودش یک پروژه گردید. چون در نتیجه این تغییرجهت ،کف سازی وقیر گونی ولوله کشی ها وغیره کلاً تغییرکرد . از این اتفاقات درپروژه ها خیلی پیش آمده است ، در صورتیکه با یک کمی دقت و کنترل در ابتدای پروژه جلو این ضرر وزیان ها گرفته می شود.

ملییت های دیگرهم به مسئله کنترل اهمیّت زیادی قائل هستند مثلاً مردم انگلیس وقتی که به همدیکر آدرس می دهند آدرس گیرنده پس از شنیدن آدرس با تکرار آن تأیید درست بودن آدرس را از طرف مقابل می گیرد. در صورتیکه اکثر ما ها به این مسئله بی توجه هستیم وخیلی وقت ها آدرس را می پرسیم وبا توجه به این که فکر می کنیم فهمیدیم واز آن می گذریم وبعد که دنبال آن آدرس می رویم پیدایش نمی کنیم.

کنترل در اجرای پروژه نیز در تمام مراحل اجرا از اهمیت زیادی برخوردار است مخصوصاً از نظر کیفیت و کمیت وزمان.

اصولاً همه کارها بایستی تحت کنترل باشد از کارگران ساده گرفته تا مدیریت پروژه و مدیریت نیز بایستی هم خود را کنترل نماید و هم زیر مجموعه را . مدیریت شامل مدیریت کارفرما و مهندسین مشاور و پیمان کار می باشد. به طوریکه در اکثر برنامه های کنترل پروژه در گذارشات ماهانه جداولی برای عمل کرد مدیریت های فوق الذکر تنظیم می شود ونقاط ضعف آنها در جدول مربوطه وارد میشود. واین بدین منظور است که اگر اشتباهی از کسی رخ می دهد یادآوری گردیده وآن اشتباه اصلاح گردد.

اگر مسئله کنترل با حسن نیت جدی گرفته شود اشتباه کمتری پیش می آید، منتها باید توجه کرد که این مطلب تبدیل به مچ گیری نگردد بلکه به صورت همکاری مطرح باشد.

کنترل در همه موارد از اهمیت بسزائی برخوردار است بخصوص در تهیه صورت وضعیت ها که در این مورد حتماً باید متره های تهیه شده کنترل شود چون با توجه به اینکه آیتمهای کاری زیاد بوده و محاسبه متره توأم با تجسم انجام می گیرد لذا امکان اشتباه زیاد می باشد و به همین دلیل کنترل آنها لازم میباشد.

کنترل مصالح نیز اهمیت زیادی دارد هم از نظر محاسبه مقدار آن در اول کار هم از نقطه نظر خرید، حمل ، بارانداری ،انبار کردن وجابجائی آنها.

کنترل نیروی کار اعم ازنیروی انسانی یا مکانیکی هم مهم می باشد ، دراکثر پروژه ها حضور و غیاب کارگرها کنترل می شود ولی چندان توجهی به راندمان کاری آنها نمی شود در صورتیکه بایستی نظم وترتیب و بازده کاری آنها هم مد نظر باشد.

کنترل پروژه : باید توجه کرد که سیستم کنترل پروژه حالت نمایشی نداشته باشد، چون برنامه های کامپیوتری نوشته شده از قبیل سی پی ام و مشابه آنها چندان با جامعه ما سازگاری ندارند لذا اکثراً این برنامه ها با زحمت زیادی تهیه شده و نموداری هم کشیده شده وبه نمایش گذاشته می شوند ولی در عمل به هیچ دردی نمی خورند ودر همان حالت نمایشی باقی میماند. لذابایستی برنامه کنترل پروژه بر حسب موقعیت وامکانات موجود بادر نظر گرفتن وضعیت جامعه تنظیم و مورد استفاده قرار بگیرد.

تقسیم صحیح کار ها و شرح وظایف
فرهنگ سازی درپروژه های عمرانی
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *