مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

مدیریّت پروژه با دیدگاه متفاوت:

در گذشته اکثر مطالبی که در باره مدیریّت پروژه مطرح می شد، بیشتر به کنترل پروژه، از نقطه نظر زمانبندی و کنترل آن پرداخته می شد. و اکثر کتابهائی هم که در رابطه با مدیریّت نوشته می شدند، عمده توجّه خود را به زمانبندی پروژه معطوف می داشتند. درست است که مدیریّت پروژه به طور کلّی به کنترل پروژه در سطح وسیع خودش بر می گردد، ولی اکثراً به برنامه ریزی و کنترل آن منجر می شد. در صورتیکه مدیریّت پروژه به صورت جامع به اداره کردن مسائل کلّی پروژه مربوط می شود. از قبیل:

 • انتخاب کاربران خوب.
 • تقسیم کار به صورت منطقی.
 • برنامه ریزی علمی و منطقی و عملی.
 • کنترل پروژه از نقطه نظر زمانی،  مالی، کیفی و کمّی.
 • توجّه به مراتب انسانی پروژه.
 • توجّه به امنیّت پروژه.
 • توجّه به خلّاقیّت و چیدمان پروژه، از هر لحاظ.
 • توجّه به تأمین، حفظ،، نگهداری و مصرف صحیح مصالح.
 • ایجاد و حفظ؛ نظم و ترتیب و نظافت در پروژه.
 • تجزیه تحلیل و حل بحران ها به صورت منطقی.
 • رفع اشکالات غیر مترقبّه ای که پیش می آید.
 • پیش بینی های لازم و باز نگری های مداوم در کلّ پروژه؛ اعم از پیشرفت و یا مدیریّت پروژه.
 • جلوگیری از تنش ها و ایجاد آرامش در پروژه.
 • ریسک کردن در موارد ضروری و به صورت منطقی.
 • ایجاد آرامش در پروژه.
 • داشتن سیستم اطلّاع رسانی دقیق.
 • داشتن ارتباط مستمرّ؛ با دفتر مرکزی پیمانکار، مهندسین مشاور و کارفرما.
 • داشتن آگاهی کامل؛ از سیاست ها و نیّات کارفرما در رابطه با پروژه.
 • داشتن آگاهی کامل؛ از اعتبار مالی و موجودی کارفرما در رابطه با پروژه.
 • داشتن آگاهی کامل؛ از هدف کارفرما در رابطه با پروژه.
 • توجّه به تبلیغات؛ در داخل کارگاه، خارج از کارگاه و ارگانهای مربوطه.

داشتن سیاست درست و منطقی فعّال در داخل و خارج پروژه. (سیاست خارجی پروژه که تقریباً مشابه سیاست خارجی یک کشور می باشد، از اهمیّت زیادی بر خوردار است. از قبیل برخورد با ارگان های مربوط به پروژه در خارج از خود پروژه، و همچنین محیط خارجی پروژه.)

با اینکه اکثر موارد بالا مسئول خودش را دارد ولی در عین حال بایستی توسّط هسته مرکزی پروژه تحت کنترل بوده باشند. مدیر پروژه بایستی تمام این مسئولین را زیر نظر داشته باشد، و با دریافت گذارشات مستمّر از آنها پروژه را کلاً و دقیقاً زیر نظر داشته باشد.

این مطالب در مقاله های متعدّد(مدیریّت پروژه) مطرح شده است. و در اینجا به عنوان یاد آوری مطرح گردید.

مدیریّت پروژه در ارگان های زیربط:

در این مقاله می خواستم  بیشتر در رابطه با مدیریّت پروژه در دستگاه های وابسته به پروژه و ارگان های مربوطه مطالبی مطرح نمایم .

مدیریّت پروزه بیشتر به خود پروژه مربوط می شود، ولی در عین حال با توجّه به ابنکه در خارج از هر پروژه ای ارگان های دیگری هم دخالت دارند، از قبیل؛ کارفرما، مهندسین مشاور و دفتر مرکزی پیمانکار. این ارگان ها نیز هر کدام مدیر پروژه خود را دارند، و با سلیقه خودشان سیاست مدیر را تعریف می نمایند، که اکثراً به طور سلیقه ای مطرح می گردد. (البتّه مدیر پروژه دفتر مرکزی پیمانکار، همان مدیر خود پروژه می باشد)

اکثر تشکیلات هائی که کارهای عمرانی هم انجام می دهند، که آن کارهارا به پیمانکار واگذار می کنند، از قبیل راه و ترابری، شهرداری، شرکت هواپیمائی، سازمان مسکن و غیره، این ارگانها در اداره مرکزی خودشان دایره ای به عنوان مدیران پروژه دارند که اکثراً برای هر پروژه ای مدیری تعیین می شود. این ارگان ها که در حالت کارفرما عمل می کنند، مهندسین مشاوری هم برای طرح و نظارت انتخاب مینمایند، که آن مهندسین مشاور هم برای خود مدیر پروژه ای تعیین می کند. هر کدام از این مدیران شرح وظایف خود را نسبت به نیاز ها و خواست های ارگان خودشان دارند، که قائدتاً بایستی این شرح وظایف به صورت مکتوب وجود داشته باشد. و اصولاً بایستی این شرح وظایف ها با همدیگر هم آهنگی داشته باشند.

امروزه تدوین شرح وظابف و عمل به آن در جامعه کاری ما چندان جدّی تلقّی نمیشود، در صورتیکه به نظر می رسد که بایستی هر تشکیلات اداری برای هرکدام از مدیران ادارات خود، شرح وظایف منسجمی داشته باشند، که بر اساس آن هر مدیری بتواند به وظایف خود آشنا بوده و عمل نماید، و عمل کرد مدیران بر اساس شرح وظایف شان مطرح و قابل دسترس باشد.

در رابطه با مدیریّت پروژه نیز این مسئله صادق بوده، و لازم است که هر مدیر پروژه شرح وظایف خود را داشته باشد، و بر اساس آن  عمل نماید، و بتواند سازمان خود را به طور کامل در روند پروژه قرار بدهد. اصولاً بایستی در سازمان ها مدیران تشریفاتی حذف شده، و مدیران کاربردی جای آنهارا بگیرند، تا بتوانند بطور جدّی کنترل پروژه را در اختیار داشته باشند، و بدانند پروژه از نظر پیشرفت اجرائی در چه مرحله ای قرار دلرد، و از نظر مالی در چه موقعیتّی می باشد. و از اینکه میزان اعتبار پروژه در چه وضعیّتی قرار دارد و برنامه زمانبندی را بر اساس آن تنظیم و کنترل نمایند. تمام 

 

مدیریت از دیدگاه شخصی، ( بخش دوم )
مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش 4 مدیریّت بدن خود قسمت اوّل
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت از دیدگاه شخصی، ( بخش ۳ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *