مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۵ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم

 

مدیریّت بدن خود

در قسمت اول در رابطه با مدیریّت بدن؛ که عمدتاً توجّه به اخطارهای بدن می باشد بحث گردید، و در رابطه با نیاز بدن به آب مطالبی مطرح گردید، با توجّه به اینکه تأمین آب بدن خیلی مهم می باشد، لذا بحث در این مورد را ادامه می دهیم؛ وقتی بدن نیاز به آب دارد و ما آنرا برایش فراهم نمی کنیم، بدن به صورت احساس تشنگی به ما اخطار کرده و طلب آب مینماید، اگر ما به اخطارش توجّه نکنیم ناچاراً به مواد موجود در معده روی می آورد، که آب مورد نیازش را از آنها جبران نماید، اگر معده خالی باشد از ما طلب غذا می نماید، همان موقع است که ما دل مان میخواهد که یک چیزی بخوریم، ولی دقیقاً نمی دانیم دل مان چه چیزی می خواهد، حال اگر در این حالت هم چیزی نخوریم با توجّه به اینکه بدن بایستی آب مورد نیاز خود را به هر نحوی که شده  تأمین نماید متوسّل به آبهای موجود در اطراف خود شده و از آنها استفاده می نماید، که این مسئله باعث ناراحتی های زیادی می گردد، از قبیل ایجاد یبوست  و خیلی ناراحتی های دیگر . اگر توجّه بکنیم که با نخوردن به موقع آب چه اتفاقاتی در تک تک اعضای گوارشی ما از قبیل معده، روده ها، کلیه ها، مثانه و  پروستات در آقایان می افتد؛ هرگز در این زمینه کوتاهی نمی کنیم. با توجّه به اینکه کلیّه اعضای بدن از طریق دستگاه گوارشی تغذیه می شوند، لذا با توجّه به اینکه نرسیدن آب به دستگاه گوارشی باعث ضعف دستگاه گوارشی  گردیده و در نتیجه با ضعیف شدن دستگاه گوارشی کلیّه اعضای دیگر بدن به دردسر افتاده و اغلب باعث مریضی می گردند.

در رابطه با رسانیدن آب مورد نیاز بدن، توصیه ها و بحث های زیادی توسط کارشناسان و متخصصّین مربوطه مطرح گردیده و می شود؛ به طوریکه آقای دکتر باتمانقلیج در کتاب آب در مانی خود توصیه های زیادی در این زمینه نموده اند. و ایشان زخم های معده و روده و اثناعشر را با آب، در مان می کردند، که این نوع در مان ایشان باهمه سادگی و راحت و کم خرج بودن فوق العاده مؤثّر می باشد.

نحوه درمان زخم معده با آب درمانی طبق دستور آقای دکتر باتمانقلیج؛

نیم ساعت قبل از هر غذا یک لیوان آب خورده شود، در وسط غذا هیچ نوع آب و نوشابه میل نشود، یک و نیم تا دو ساعت و نیم بعد از غذا (به نسبت حجم غذای میل شده) دو لیوان آب خورده شود.

ایشان در تشریح ابن مطلب مطرح می نمایند که؛ یک لیوان آبی که نیم ساعت قبل از غذا خورده میشود پرز های معده را که حالتی مثل گیاه داشته و به آب زیادی نیاز دارند آبیاری کرده و معده را آماده برای پذیرائی غذا می نمایند، از آنجاییکه خروج آب از معده نیم ساعت طول می کشد، لذا معده بعد از نیم ساعت آب خوردن کاملاً آماده برای پذیرش و هضم و جذب غذا می شود. وقتی بدین ترتیب پرز ها سیراب شده باشند، دیگر در زمان خوردن غذا نیازی به آب پیدا نمی کنند، در نتیجه در وسط غذا تشنگی ایجاد نمی شود، و به طور طبیعی در بین غذا آبی خورده نمی شود. با توجّه به اینکه یک ساعت و نیم تا دو ساعت و نیم طول می کشد که غذا از معده خارج شود، یعنی اگر حجم غذای خورده شده کم بوده باشد یک ساعت و نیم و اگر کمی بیشتر خورده شده باشد دو ساعت و اگر خیلی زیاد خورده شده باشد دو ساعت و نیم طول میکشد که معده خالی گردد، در این موقع است که باید دو لیوان آب میل شود. محسنات این دو لیوان آب این است که؛

۱- قسمتی از آنزیم هائیکه در هنگام خوردن غذا جهت هضم، جذب، کشتن باکتری های مضر و سایر کارهای دیگر به معده ترشّح می شوند، در معده باقی میمانند، و وجود این آنزیم ها به خاطر حالت آسیدی که دارند برای معده خالی، مضر می باشد، لذا این دو لیوان آب خورده شده آنها را شستشو کرده و معده را پاکسازی مینماید.

۲- پرزها که برای هضم و جذب غذا فعالیّت کرده و آب خود را از دست داده اند، مجددّاً آبیاری می گردند.

۳- آب مورد نیاز سایر قسمت های بدن بخصوص روده هارا تأمین می نماید.

این روش آب خوردن فوق العاده مهم و مفید می باشد، بدین ترتیب نیاز بدن به آب هم تأمین می گردد. با اینحال در صورتیکه در فاصله بین دو غذا احساس نیاز به آب کردیم بایستی آب بخوریم. در مورد آب خوردن هم نبایستی زیاده روی کرد و فقط بایستی در حد نیاز بدن آب خورد، این نیاز را هم هر کسی خودش بایستی تشخیص دهد.

مضرّات آب خوردن در وسط خوردن غذا؛

وقتیکه غذا میخوریم همزمان باخوردن غذا آبیکه وارد معده می شود در درجه اوّل آنزیم های مترشحه به معده را رقیق کرده  و قدرت کار آئی آنهارا کاهش می دهد. دومّاً هضم غذارا مختل می نماید، یعنی معده در حرکت مالشی خود که غذارا هضم و جذب مینماید، بیشتر با آب تماس حاصل میکند تا با مواد غذای موجود.

در مقالات بعدی در رابطه با اخطارهای بدن مرور بیشتری خواهیم داشت انشاءالله. ( ادامه دارد )

 

مدیریت از دیدگاه شخصی؛ بخش 4 مدیریّت بدن خود قسمت اوّل
مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش 6. مدیریّت بدن قسمت سوّم
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت از دیدگاه شخصی؛ بخش ۵ مدیریّت بدن خود قسمت دوّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *