مدیریّت دفتر فنّی – بخش سوم

در مقالات ۱و۲ قسمتی از روش مدیریّت دفتر فنّی به طور نسبتاً خلاصه مطرح گردید و بقیّه موارد مربوطه را نیز به همان ترتیب در این مقاله پی می گیریم :

تهیّه نقشه های  چون ساخت ( ازبیلت ) :

  • با توجّه به اینکه خیلی ازموارد در نقشه های ابلاغی گذاشته نمی شود؛ ازقبیل عمق پی کنی ها و یا ابعاد پی کنی و رقوم زمین طبیعی، و همین طور ممکن است تغییراتی در زمان اجرا پیش بیاید و یا دستورات جدیدی داده شود. این تغییرات و دستور کارها بایستی درنقشه های اولیّه وارد شود.
  • طبق مادّه ۲۲ بند ( ه ) شرایط عمومی پیمان که در آن پیمانکار را ملزم می نماید که : باید نقشه های چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور، در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکسیر باشد تهیّه کند و برای بررسی وتأیید، به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، یک نسخه از نقشه های چون ساخت تأیید شده را در اختیار پیمان کار قرار میدهد.
  • مطلب بالا عین خواست شرایط عمومی پیمان می باشد که متأسّفانه در اکثر موارد مورد توجّه قرار نمی گیرد. در صورتیکه فوق العاده مهمّ می باشد و حتماً باید این کار در زمان اجرای پروژه انجام پذیرد.
  • باید توجّه کرد که نقشه های تهیّه شده مبنای تهیّه صورت وضعیّت قطعی خواهد بود لذا در تهیّه آنها بایستی نهایت دقّت را به کار برد و مأخذ تغییرات یعنی مشخصّات دستور کارها و صورتجلسه ها در کنار نقشه ها به طور مشروح نوشته شود.
  • باتوجّه به اینکه امروزه نقشه ها با کامپیوتر کشیده شده، لذا تهیّه نقشه های چون ساخت نیز طبیعتاً با کامپیوتر انجام می گردد. دراین حالت هم به دقّت زیادی نیاز هست که نقشه ها به طور منظّم فایل بندی شوند.
  • باید توجّه کرد که برای نقشه های چون ساخت پرونده مستقلّی داشته و نقشه های تهیّه شده قبل از تأیید و بعد از آن به صورت منظّم بایگانی شود.

کنترل: به طوریکه قبلاً نیز مطرح گردید مسئله کنترل از اهمیّت به سزایی برخور دار است. این مسئله دردفتر فنّی بیش ازهمه جا حائز اهمیّت است. زیرا اصولاً سرنوشت پروژه به عملکرد دفتر فنّی بستگی کامل دارد. لذا کلیّه کارهای انجام شده بایستی دقیقاً کنترل گردد از قبیل تهیّه صورت وضعیّت ها و صورتجلسه ها و دستور کارها و نقشه های چون ساخت و غیره.

مدیریّت دفتر فنّی - بخش دوم
مدیریّت، زندگی و محیط کار
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت دفتر فنّی – بخش سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *