مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه

درشروع پروژه به طور طبیعی مسئولیّت ها ومسئولین پروژه تعریف شده وشرح وظایف ونسبت روابط آنها روشن می گردد .که البتّه این مسئولیّت ها برحسب نوع پروژه وحجم آن تعیین می شود. نوع ارتباط مسئولین و گردانندگان که تعداد آنها به شرح زیر بوده و نوع روابطّشان نیزطیّ یک نمودار ( چارت ) معیّن میگردد.:

  • مدیر پروژه .
  • رئیس کارگاه .
  • معاونت فنّی واجرائی وزیر مجموعه آن:دفتر فنّی شامل متره برآورد ، نقشه برداری ، نقشه کشی ، گزارشات وبایگانی. مهندسین اجرائی . تکنسین ومعمار ها .
  • معاونت اداری با زیر مجموعه خود :امور مالی ، امور اداری ، ایمنی وبهداشت وحراست ، انبار ، وغیره.
  • معاونت پشتیبانی بازیرمجموعه اش : تدارکات ، ماشین آلات ، تشریفات وغیره .
  • امور قرارداد ها .
  • پیمانکاران دست دوم.

نوع روابط به طور نمونه به شرح چارت زیر تعریف می گردد:

چارت پروژه

برنامه ریزی باتوجه به فصل کاری استادکاران
مدیریّت پروژه :شرح وظایف مدیر پروژه
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “مدیریّت پروژه : تنظیم چارت پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *