مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش سوم

انبار وانبارداری ۱

باتوجّه به اینکه یکی از پایه های اجرای یک پروژه مصالح و لوازم می باشد لذا انبار کردن ونوع مصرف واستفاده بهینه از آنها اهمیّت فوق العاده ای دارد که متأسفّانه در جامعه کاری ما کمتر به این مسئله اهمیّت داده می شود و اکثراً مصالح حیف و میل می گردد درصورتیکه اگر در انبار کردن و حمل و نقل و مصرف آن دقّت شود جلو خیلی از ضررها گرفته می شود اگر به تهیّه و انبار کردن مصالح توجّه نکرده و بخواهیم مصالح را بروز و در زمان مصرف تهیّه نمائیم امکان عدم دسترسی به آن در زمان اجرا وجود دارد که در این حالت به طور طبیعی کار با لنگی مواجه می شود که علاوه بر این که باعث تأخیر دراجرای پروژه می گردد در عین حال  ضررها ی خودرا نیز دارد ولی معطّلی و لنگی نیروهای کاری عملیاّت مربوط به آن مصالح، ضرر و زیان بیشتر ی به پروژه وارد می کند.پس بایستی درخرید به موقع، انبار کردن، توزیع صحیح ، مصرف صحیح و حفاظت از آن ها بسیار دقّت نموده وبرنامه منظّمی برای این موارد وجود داشته باشد.

از آنجائیکه انواع مصالح مصرفی متنوّع بوده ونوع انبار کردن آنها هم متفاوت می باشد لذا بایستی برای انبار هر یک از مصالح تدبیر خاصّی به کار برد، ضمناًمحلّ انبار کردن مصالح باید طوری انتخاب شود که دسترسی به آن آسان بوده وتدابیر خاصّی برای بار اندازی وبارگیری آن بشود.

نوع انبارکردن بعضی از مصالح به عنوان مثال:

  • – انبار کردن سیمان: با توجّه به نیاز فراوان پروژه به سیمان تدارک به موقع آن خیلی مهّم بوده ونوع انبار کردن آن هم از اهمیّت فراوانی برخوردار است باید سعی کرد سیمان فلّه ای را حتماًدرسیلوهای خاصّ سیمان نگهداری کرد و موقع تخلیه سیمان به سیلو و همچنین زمان برداشت از سیلو دقّت نمود که سیمان هدر نرود و از انبارکردن در فضا های دیگر انواع اطاق ها خود داری نمود زیرا در این حالت میزان حیف و میل آ ن خیلی خواهد بود  و در مواردی که مصرف سیمان محدود بوده باشد حتماً از سیمان پاکتی استفاده نمود . انبار کردن سیمان پاکتی هم بایستی حتّی المقدور در مکان سربسته و خشگ ودور از رطوبت باشد، و نوع انبار کردن طوری باشد که دسترسی به آن آسان باشد و درصورتیکه مجبور به انبار کردن آن درفضای باز بشویم در آن حالت مکانی را باید انتخاب کرد که رطوبت نداشته باشد و بستر آنرا نیز بایستی بانایلون یا برزنت و یاتخته بستر سازی کرده بعد پاکت های سیمان  روی آن چیده شده وروی ان ها نیز پوشیده شود و موقع جابجائی بایستی دقّت شود که پاکت ها آسیب نبینند.
  • انبار کردن شن وماسه: از آنجائیکه شن و ماسه نیز ازجمله مصالح کلیدی وپرمصرف پروژه های عمرانی می باشد لذا توجّه به تهیّه به موقع آن و طرز انبارکردن و محلّ دپوی آن فوق العاده مهمّ می باشد، در پروژه هائی که محدودیّت انبار کردن شن وماسه وجود داشته باشد بهتر است درنزدیکی پروژزه یک جای دیگری را تهیّه نموده و شن وماسه را در آنجا انبار نمود ، مکان دپو بایستی طوری انتخاب شود که امکان مانور لودر و کامیون برای بار اندازی وبار گیری مناسب بوده باشد.
  • انبار کردن گچ: باتوجّه به اینکه طرز انبار و مصرف گچ تاحدود  زیادی شبیه سیمان میبا شد لذا تقریباً بایستی مشابه سیمان عمل شود.
  • انبار کردن آهک: باتوجّه به اینکه امروزه از آهک کمتر استفاده می شود لذا در رابطه با طرز استفاده و نگه داری آن مقاله جداگانه ای می طلبد که انشا ءالله درآینده خواهم نوشت .
  • ذخیره نمودن  بنزین : در پروژه هائی که نیاز به داشتن بنزین در کارگاه باشد حتماً بایستی تانکر بنزین مدفون با دستگاه پمپ بنزین طبق آئین نامه شرکت نفت تهیّه شود.
  • ذخیره نمودن گازوئیل: در پروژه های راه سازی ، آماده سازی ، شهرسازی وکارهای مشابه قائدتاً مصرف گازوئیل زیاد بوده و نوع تهیّه و نگه داری و مصرف آن از اهمیّت زیادی برخوردار است ، درصورت امکان بهترین حالت استفاده از روش پمپ بنزین میباشد، ولی از آنجائیکه حالت احتراق آن نسبت به بنزین کمتر می باشد لذا میشود از تانکر های واقع در هوای آزاد نیز استفاده نمود به طوریکه تانکر درمکان بالاتری قرار میگیرد به نحوی که کامیون ها بتوانند در پائین تر از آن قرارگرفته و باک خودرا پر نمایند دراین موارد بایستی رمپی دوطرفه برای تخلیه گازوئیل به آن تأبیه شود تا تانکرهای حامل گازوئیل راحت تر بتوانند بار خودرا تخلیه کرده وبرگردند .
  • – ذخیره نمودن نفت: درصورتیکه درپروژه ای مورد استفاده از نفت  وجود داشته باشد از بشگه های نفت استفاده میشود که با پمپ دستی از آنها برداشت میگردد با توجّه به اینکه بایستی نگه داری بشگه های نفت در جای امن بوده باشند و درمواردی هم که مورد استفاده زیاد تر باشد از سیستم نگه داری گازوئیل یابنزین استفاده میگردد.
مدیریّت پروژه :شرح وظایف معاونت اداری مالی - بخش دوم
مدیریّت پروژه:شرح وظایف معاونت اداری مالی - بخش چهارم
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *