مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت اداری مالی – بخش اول

اداره کردن مسائل مالی و رفاهی و ایجاد نظم وترتیب، ایمنی وبهداشت، حراست، اداره انبار، و کلیّه مسائل مربوط به اداره دفاتر کارگاه، محیط تجهیز کارگاه، نگهبانی، کلیّه دریافت ها و پرداخت های مالی، از جمله پرداخت هزینه کلیّه خریدها و پرداخت حقوق کارکنان، تنظیم اسناد و بایگانی آنها و سایر مسائل اداری جزو وظایف معاونت مالی اداری می باشد. که بایستی با برنامه ریزی منظّم و انتخاب افراد متخصّص و کارآمد موارد فوق را مدیریّت نماید .

امور اداری

 1. اداره دفاتر کارگاه ازقبیل دفاتر مدیریّت پروژه، دفتر نظارت، دفتر نماینده کارفرما درمحلّ تجهیز کارگاه و تأمین نیازهای آنها از لحاظ لوازم کاری و نوشتاری و تامین بهداشت محیط (تمیز و مرتّب نگاه داشتن محیط کار)
 2. بررسی و اداره کردن محیط تجهیز کارگاه و رفع نیازهای آنها از قبیل تعمیرات ساختمانی و ترمیم خرابی ها و رفع نیازمندیهای تجهیز کارگاه و رسیدگی مستمر به بهداشت سرویس های بهداشتی وتهیّه منظّم لوازم بهداشتی مصرفی از قبیل شوینده ها و دستمال کاغذی و غیره.
 3. مدیریّت وبرنامه ریزی سیستم تغذیه کارکنان (صبحانه ، ناهار ، شام ) وآماده نگه داشتن آشپزخانه و سالن غذاخوری به صورت منظّم وبهداشتی و برنامه ریزی برای تهیّه غذا و نوع سرو آن باهمکاری معاونت پشتیبانی( تدارکات ).
 4. تأمین آبدارخانه دفتر کارگاه به نحو رضایت بخش.
  (توضیح اینکه دررابطه با تغذیه کارکنان در مقاله وظایف معاونت پشتیبانی مفصّل تر بحث خواهد شد)
 5. آگاهی کامل از وضع کارگاه ورسیدگی مداوم به آن.

امور مالی

کلیّه مسائل مالی پروژه از قبیل دریافت ها و پرداخت ها و تنظیم اسناد مربوطه وبایگانی آنها جزو وظایف امور مالی می باشد ازقبیل:

 1. – محاسبه و تنظیم لیست حقوقی کارکنان و پرداخت به موقع آنها .
 2. – تنظیم لیست بیمه کارکنان و ارسال و پرداخت به موقع آن به شرکت بیمه و پرداخت سایر بیمه های متعلقه به پروژه درموقع خودش .
 3. – پرداخت هزینه کلیّه خریدهای موردنیاز پروژه .
 4. گرفتن صورت کارکرد پیمانکاران دست دوّم و پرداخت به موقع آنها .
 5. – پی گیری و دریافت پول صورت وضعیّت ها وبه طور کلّی تأمین پول مورد نیاز کارگاه .                                                                                               باتوجّه به اینکه امروزه اکثریّت این دریافت ها و پرداخت ها از طریق کامپیوتر انجام می گیرد و تا حدود زیادی کارسبکتر شده است با این وجود  همین عملیّات کامپیوتری هم بایستی به موقع وبه طور منظّم انجام پذیرد

ایمنی وبهداشت

 1. تأمین نیازمندی های ایمنی وبهداشت بر اساس آئین نامه های مربوطه از قبیل :
  کلاه ایمنی، کمربند های ایمنی، دستکش کار، کفش و لباس کار، شوینده ها از قبیل صابون، مایع ظرفشوئی، و مایع دست شوئی، پودر لباس شوئی وماشین لباس شوئی وغیره (بخصوص درپروژه های برون شهری ) .
 2. مدیریّت سیستم بهداشتی و ایمنی و تأمین نیازمندی های آن بر اساس آئین نامه مربوطه.
 3. داشتن سیستم درمان از قبیل جعبه کمک های اولیّه اورژانسی با داروهای ضروری اولیّه (با توجه به تاریخ مصرف). داشتن آمبولانس با نیازمندی های پزشکی و حضور پزشک درپروژه بطور دائم ومعاینه مداوم کارکنان توسّط پزشک.(بسته به وسعت و محل پروژه و فاصله ازتجهیزات پزشکی محلی)
 4. جلوگیری از شیوع بیماری در پروژه با توجّه به حفظ بهداشت محیط و تغذیه صحیح وکامل وتأمین نیازهای غذائی کارکنان .
 5. تهیّه تابلوهای برق ایمن و پوشیده برای برق موقّت کارگاه . به عنوان مثال دربعضی از پروژه ها مشاهده می شود که تابلوی برق یک صفحه چوبی نامطمئن است با چند عدد کلید و پریز که به صورت نامرتّب و با سیم کشی های غیر اصولی نصب شده است. و اکثر سیم ها وکابل ها سر باز بوده و در هوای آزاد قرار دارند، که این وضع کاملاً اشتباه بوده وخطرات زیادی دارد.
 6. کابل کشی های مرتّب و منظّم بدون لخت بودن هیچ نقطه ای ازآن ها. همراه با اتصّالات صحیح، و پوشاندن کابل های زمینی.
 7. درپروژه های ساختمانی توجّه کامل به استحکام داربست ها و زیرپائی و جان پناه های مطمئن.
 8. بستن کمربند ایمنی درزمان کار در ارتفاع.
 9. و سایر مسائل ایمنی.

(خوشبختانه امروزه مسئله ایمنی وبهداشت خیلی جدّی گرفته میشودو اکثراً به طور جدّی کنترل می شود ).

مدیریّت پروژه : انتخاب مدیر پروژه و رئیس کارگاه
مدیریّت پروژه :شرح وظایف معاونت اداری مالی - بخش دوم
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *