مدیریّت پروژه : شرح وظایف معاونت فنّی و اجرائی

معاونت فنّی واجرائی که عملاً بازوی اجرائی رئیس کارگاه می باشد مسلمّاً بایستی فردی آگاه به مسائل فنّی واجرائی بوده وشخص مسئولی باشد که بتواند تقسیم کارها وتدارک واجرای آنهارا به راحتی به انجام برساند .

شرح وظایف معاون فنّی واجرائی

 • مطالعه دقیق نقشه ها وقرارداد وآگاهی کامل به پروژه .
 • برنامه ریزی روزانه و تقسیم درست کارها .
 • تماس دائم با مهندسین اجرائی زیر مجموعه خود و گرفتن گزارش کارها از آنها و راهنمائی آنها .
 • بازدید مستمرّ از کارگاه و کارهای اجرائی .
 • گزارش کارها به رئیس کارگاه ومشاوره با ایشان .
 • انتخاب پیمانکاران دست دوّم و جذب نیروهای موردنیاز پروژه و مذاکره با آنها ومعرفّی به امور قراردادها جهت انعقاد قرارداد با آن ها .
 • کنترل موجودی مصالح مورد نیاز واعلام مصالح مورد نیاز آینده به معاونت پشتیبانی (قبل از زمان شروع استفاده از آن مصالح )
 • آگاهی از پیشرفت کار بر اساس برنامه زمانبندی با دریافت گزارش از کنترل پروژه واصلاح آن در صورت نیاز .
 • داشتن برنامه دقیق اجرائی .
 • آگاهی کامل از مشکلات پروژه و حلّ و فصل به موقع آنها .
 • ایجاد آرامش در پروژه وجلوگیری از در گیری ها .
 • توجّه به نظم و ترتیب کارها، رفتار مناسب نیروهای زیر مجموعه، جلوگیری از بداخلاقی ها و بدرفتاری ها ، دروغگوئی ودزدی ها باهمکاری حفاظت واطلّاعات .
 • دریافت گزارش بازده کاری( راندمان ) نیرو ها ی اجرائی از مهندسین اجرا و بر رسی آنها .
مدیریّت پروژه : شرح وظایف رئیس کارگاه
مدیریّت پروژه : شرح وظایف مهندسّین اجرا
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *