مدیریّت پروژه: مدیریت مصالح

در بخش مدیریت پروژه، در شرح وظایف معاونت اداری مالی، بخش سوّم مربوط به انبار داری بحثی در باره مصالح داشتیم. با توجّه به اهمیّت این مطلب و لزوم توجّه به آن و درج جداولی در این زمینه به طور مجدّد وارد این مطلب می شویم:

با توجّه به اینکه مصالح در پروژه های ساختمانی از اهمیّت زیادی برخوردار بوده و توجّه به آن اهمیّت زیادی دارد و اکثراً هم در جامعه ما به این مسئله کمتر توجّه می شود لذا یاد آوری و توجّه به آن ضروری به نظر می رسد.

  1. در شروع پروژه بایستی مصالح مورد نیاز پروژه بر اساس متره بر آورد و آنالیز بهای دقیق برآورد شود.
  2. برای تهیّه و خرید به موقع آن ها برنامه ریزی دقیقی انجام پذیرد و به مرغوبیّت آن ها نیز توجّه شود.
  3. به روش صحیح حمل و نقل، بار گیری، بار اندازی، انبار کردن و نگه داری صحیح آن ها توجّه شود.
  4. به محافظت از مصالح در مقابل فاسد شدن، حیف و میل شدن، آتش سوزی، سرقت، توزیع غلط ، استفاده نادرست و انبار کردن غلط توجّه شود.
  5. مصالح وارده با موجودی و مصرف آن ها به طور منظّم تحت کنترل باشد. و برای این مسئله بهترین حالت این است که حدّ اقل از هر چند صورت وضعیّت یکی با مصالح وارده و مصرف شده،دورریز و موجودی کنترل گردد.
  6. جمع آوری ضایعات و باز یافت بهینه آنها جزو برنامه بوده باشد. بخصوص اضافات آهن آلات از قبیل میلگرد، تیر آهن، نبشی و غیره، که جدولی برای آن ها تنظیم شده .به طور منظّم و در اندازه های مختلف انبار گردد. تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
  7. برای اجرای موارد فوق الذّکر نفرات کار آزموده انتخاب شده و آموزش های لازم داده شود.

لازم به یاد آوری می باشد که تمام موارد فوق و خیلی موارد دیگر نیاز به یکنفر مسئول دفتر فنّی قوی و کار آمد دارد.

در رابطه با مصالح و طرز نگه داری آن ها در کتاب مدیریّت کارگاه نوشته آقای جی،ای، جانستون. ترجمه آقای سام فروتنی که کتاب فوق العاده مفیدی در مدیریّت کارگاه می باشد، جداولی برای کنترل مصالح تنظیم گردیده که عیناً در زیر منعکس می گردد که امید است مورد استفاده مدیران محترم کارگاه ها قرار بگیرد.

مدیریّت کارگاه  - جی،ای، جانستون g33t02 g33t03 g33t04 g33t05 g33t06 g33t07 g33t08 g33t09 g33t10 g33t11 g33t12 g33t13 g33t14 g33t15 g33t16

قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(2) بخش 4
وظایف دستگاه نظارت
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *