قرارداد مدیریّت پیمان :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(۲) بخش ۴

واگذاری پروژه به صورت مدیریّت پیمان: همان طوری که در بخش اوّل مطرح شد، در کلیّه انواع قرارداد ها، کامل بودن نقشه های اجرایی و داشتن برآورد دقیق حجم عملیّات و حجم ریالی و برنامه ریزی دقیق ضروری می باشد.

در قرارداد مدیریّت پیمان که بر اساس در صدی از کلّ پروژه به عنوان حقّ الزّحمه مدیریّت تنظیم می گردد، هزینه دفتر مرکزی پیمانکار و هزینه های جاری دفتر کارگاه از قبیل هزینه آبدارخانه و لوازم التّحریر و تجهیزات دفتر کارگاه و حقوق مدیر پروژه به عهده پیمانکار بوده و حقوق و دستمزد بقیّه پرسنل و سایر هزینه ها به عهده کارفرما می باشد.

در قرارداد مدیریّت پیمان کلیّه هزینه ها بر اساس فاکتور های رسمی که به امضای دستگاه نظارت یا نماینده رسمی کارفرما رسیده باشد، از طرف کارفرما پرداخت می گردد.

انتهای هر ماه صورت وضعیّت کارکرد به صورت متره بر آورد تهیّه گردیده وبر اساس صورت وضعیّت تصویب شده در صد حقّ الزحمه مدیریّت پیمان پرداخت می گردد.

در قرارداد مدیریّت پیمان، پیمانکار باید هنگام اعلام درصد حقّ الزّحمه، باتوجّه به برنامه زمانبندی، کارکرد پروژه و هزینه های خود مقدار متعارفی نیز به عنوان سود کارش در نظر بگیرد و درصد خود را تعیین نماید. البتّه با در نظر گرفتن کلّ رقم ریالی پروژه و مدت آن، با محاسبه هزینه های جاری در آن مدّت نیز می توان به درصد مورد نظر رسید.

در قرارداد مدیریّت پیمان با توجه به این که تمام هزینه ها زیر نظر خود کارفرما انجام می گیرد، کارفرما از کلیّه موارد آگاهی پیدامی کند و قاعدتاً به کنترل هزینه ها و سیستم اجرا نیز توجّه بیشتری می کند. و چون هزینه ها را به صورت جاری پرداخت کند مبالغ هزینه شده بیشتر در معرض دید خواهد بود و خواه ناخواه در جریان پیشرفت پروژه قرار میگیرد. در همین راستا به مدیریت کار نیز توجه خاصی خواهد داشت و در صورت ضعف مدیریّت بلافاصله در اصلاح یا تغییر آن اقدام نماید.

در مورد پیمانکار هم محسنّاتی که دارد این است که در صورت عمل کرد صحیح، ضرر نمی کند و اگر کم کاری کند مسلماً در آمد کمتری خواهد داشت، که خود به نوعی ضرر هست. از آنجایی که در این نوع قرارداد نقاط ابهام کمتری وجود دارد، لذا معمولاً در آمد و سود در حد نرمال خواهد بود.

در تمام قرارداد ها صداقت و جلوگیری خیلی جدّی از دزدی ها، دروغ گویی ها و پرده پوشی ها رمز موفقیّت آن پروژه می باشد. 

ادامه دارد

مسیر اجرای پروژه :انواع واگذاری پروژه برای اجرا (2) بخش سوّم
قرارداد لام سام :انواع واگذاری پروژه برای اجرا(2)بخش 5
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *