راه سازی و مشکلاتی که در آن پیش می آید.

در اجرای پروژه های راه سازی مشکلاتی پیش می آید که مانع پیشرفت طبیعی پروژه می گردد و در بعضی موارد باعث توقّف آن می شود. که باتوجّه به طولانی بودن مسیر و مشکلات شناخته و ناشناخته آن پیش آمدن این مشکلات طبیعی می باشد منتهی بایستی تا حد ممکن  این مشکلات شناسائی و به موقع بر طرف گردد.

مشکلات شناخته شده در راه سازی عبارتند از وجود عوارض طبیعی از قبیل کوه های صعب العبور، رودخانه های پر آب، درّه های عمیق و اماکن موجود در مسیر که این موارد در نقشه برداری اولیّه مشخّص می گردد و در طرّاحی مسیر قابل حل می باشد. ولی مواردی هم پیش می آید که در نقشه برداری قابل مشاهده نمی باشد و نیاز به مطالعه دقیق زمین شناختی دارد. و در راه سازی اکثراً به خاطر طولانی بودن مسیر و زمان بر بودن آن به طور خیلی دقیق میسّر نمی شود. این موارد در زمان اجرا خود را نشان میدهد. مانند اجرای تونل در مسیر راه و مواردی که در داخل تونل پیش می آید. معمول ترین آنها ریزشی بودن خاک داخل تونل است. که با توجّه به ارتفاع خاک ریزشی و زیاد بودن آن در بعضی موارد با تخلیه خاک ها نمی توان به نتیجه رسید. نمونه اش در تعریض تونل کندوان پیش آمد، که هر چه خاک های ریزشی را تخلیه می کردند به هیچوجه تمامی نداشت. تا آنجا که با همه ارتفاع زیادی که داشت قسمت بالای ریزش سوراخ گردید ولی باز ریزش ادامه داشت تا اینکه بعد از آزمایش ها ی زیادی که برای جلوگیری از ریزش انجام شد و جواب نداد آخرین طرفند بستن سوراخ بود. نهایتاً با طرح خاصّی آن سوراخ مسدود گردید.

طرز مسدود کردن به این ترتیب بود که اول گذاشتند هرچه ممکن است ریزش بکند تا آنجا که ریزش متوقّف شود. بعد از قسمت بالای خاک ریخته شده یعنی از زیر سقف تیر آهن هائی را به طور ردیفی از زیر سقف داخل خاک های ریخته شده فرو کردند بطوریکه حالت یک قالب را در دل خاکهای ریخته شده ایجاد کرده و با تزریق دوغاب سیمانی به قسمت بالای تیر آهن ها آن قسمت را تحکیم کردند. برای کوبیدن تیر آهن ها هم اول یک سر تیر آهن ها را به حالت تیز در می آوردند و بر روی دو تکیه گاهی که در قالب قوس سقف تونل ساخته شده بود قرار داد ه وبادستگاهی از سر دیگر تیرآهن میکوبیدند تاتیر آهن در دل خاکریزی فرو رود. بعد ازکوبیدن همه تیر آهن ها دوغاب سیمانی را تزریق می کردند.

در راه سازی ودر داخل تونل علاوه بر ریزش خاک  مسائل دیگری نیز پیش می آید که قابل پیش بینی نمی باشد از قبیل وجود منابع عظیم آبی یا گودال های عمیق و سایر مسائل دیگر که باعث کندی پیشرفت کار میگردد.

از دیگر مشکلاتی که در راه سازی زیاد پیش می آید وجود مالکینی است که به راحتی حاضر به فروش زمین خود نمی شوند و پیش روی پروژه را متوقّف میکنند.
به غیر از این موارد ممکن است مسایل دیگری هم در راهسازی پیش آید که اکثراً ناشی از ضعف مطالعات اولیّه می باشد.
یکی از این مشکلات زمانی پیش می آید که قسمتی از جاده ایکه در حال احداث هست، با جاده ی قدیمی فعالی مواجه شود  (در حال عبور و مرور وسایل نقلیه) که بایستی آن جادّه قدیمی تعریض و باز سازی شود و امکان احداث جاده فرعی موقت هم وجود ندارد. در این مورد هم ادامه پروژه به مشکل برخورد میکند و این موارد بایستی در زمان طرّاحی در نظرگرفته شود.

 

راه سازی و دانه بندی مصالح پر کننده و ساخت سرند معمولی- 2
طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “راه سازی و مشکلاتی که در آن پیش می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *