معاونت پشتیبانی : شرح وظایف معاونت پشتیبانی ۲

بانام ویاد خدا وبرای خدا

تدارکات وماشین آلات

 • تهیّه ماشین آلات مورد نیاز برحسب دستور رئیس کارگاه به صورت خریداری یا اجاره :
  • در رابطه باخرید طبیعی ست که باید تحقیق وبررسی کرده وبهترین دستگاه خریداری شود .
  • دررابطه با اجاره ماشین آلات هم چندحالت می شود عمل کرد :
 • اجاره ماشین به صورت کارکرد ساعتی همراه با راننده .
 • اجاره ماشیین بدون راننده و به صورت ماهیانه .
 • اجاره ماشین به صورت کارکرد حجمی با راننده .
 • اجاره ماشین به صورت سرویسی با راننده .

درصورتیکه ماشین آلات اجاره ای باشند طبیعتاً تعمیرات و تعویض روغن ماشین با صاحب ماشین، ولی سوخت آن به عهده کارگاه می باشد. البتّه میتوان سوخت را هم به عهده صاحب ماشین گذاشت ولی از آنجائی که معمولاً برای ماشین آلات کارگاه سوخت تأمین میگردد لذا میشود سوخت ماشین های اجاره ای ها را هم تأمین کرد .

 • رسیدگی دقیق ومنظّم به ماشین آلات ازنقطه نظر تعویض به موقع روغن موتور و فیلتر های ماشین و چرخ ها و غیره.
 • کنترل راننده های ماشین آلات از نظر مهارت، صداقت، علاقه و دلسوزی نسبت به ماشین زیر دستشان و داشتن نظم درکار و نگه داری از ماشین .
 • توجّه به سلامت ماشین آلات بخصوص ماشین های سنگین از نظر سالم بودن فرمان و ترمز ها و لاستیک ها و غیره .

تشریفات

 • تنظیم برنامه غذائی منظم باتوجّه به نیازمندی های جسمی وروانی کارکنان .
 • آماده نمودن و سرو وعده های غذائی به طور منظّم طبق برنامه (صبحانه، ناهار، شام و دربعضی موارد میانوعده) .
 • آماده نمودن وآماده نگه داشتن سالن غذا خوری باداشتن برنامه غذائی منظّم .
 • توجّه کامل به بهداشت آشپزخانه وسالن غذاخوری و مبارزه خیلی جدّی با حشرات موذی ازقبیل مگس، پشّه، سوسک، موش و غیره .
 • داشتن فهرست نفراتی که بایستی غذا بخورند به اضافه چندین نفر اضافه
 • داشتن برنامه منظّم برای تأمین موادّ غذائی و لوازم مورد نیاز با همکاری تنگاتنگ باتدارکات.
 • رسیدگی به وضع مسجد و سالن اجتماعات و آماده نگاه داشتن آنها برای اقامه نماز و تشکیل جلسات و همایش ها.

ارتباطات خارجی

داشتن ارتباط مستمر با بازار و فروشندگان و کارخانجات و منظم و به روز داشتن قیمت ها جهت خرید های کلّی و به موقع .

آگاهی از وضع اقتصادی جامعه و توجّه به روند قیمت ها.

توجّه هشیارانه به خبر های مربوط به پروژه و اطلاع دادن آنها به مدیریّت پروژه .

توضیحات

معاونت پشتیبانی از ارکان و پایه های اصلی پروژه می باشد . روند پروژه و پیشرفت کار طبق برنامه زمانبندی بستگی زیادی به معاونت پشتیبانی دارد و اگر این معاونت دقیق، منظّم، آگاه، مسئول، هشیار و علاقمند به کارش نباشد به طور طبیعی پروژه را بامشکلات زیادی مواجه می کند. چون پروژه با نیروها و مصالح و نیازمندی هایش کار می کند و حتّی اگر قسمتی از این نیاز مندی ها تأمین نشود مسلمّاً خدشه در کار وارد شده وباعث لنگی و عقب افتادگی می گردد. لذا باید در درجه اوّل درانتخاب مسئولین معاونت پشتیبانی دقّت کامل به عمل آید و دومّاً در راضی نگه داشتن آن ها دقّت شود تا با صداقت و دقّت و پشتکار وظایف خودشان را انجام دهند . از آنجائیکه تدارکات می تواند مرکزسوء استفاده ها و خدای نکرده دزدی ها باشد، لذا توجّه ودقّت و آزمایش و زیر نظر داشتن این قسمت اهمیّت زیادی دارد .

مدیریت پروژه: شرح وظایف معاونت پشتیبانی 1
مدیریّت پروژه : دستگاه نظارت وشرح وظایف آن
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “معاونت پشتیبانی : شرح وظایف معاونت پشتیبانی ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *