چه مواردی درمدیریّت بایستی مدّ نظر باشد

با توجه به اهمیّت مدیریّت پروژه، قسمت عمده مواردیکه بایستی مورد نظر قراربگیرد به شرح زیر می باشد:

 • تعیین خط مشی اجرای پروژه ( به صورت اجرای مستقیم با پرسنل انتخابی – به صورت پیمان مدیریتی – به صورت پیمانکاران دست دوّم – با ترکیبی از پیمانکاران دست دوم وعوامل انتخابی – ترکیبی از سه مورد اوّلی – ………..)
 • تعریف روش اجرای پروژه وتنظیم برنامه اجرائی
 • داشتن حجم فیزیکی دقیق احجام پروژه ، همچنین حجم ریالی احجام
 • تنظیم چارت کارگاهی وتعیین نوع ارتباطات مسئولین. ( مدیر پروژه ، رئیس کارگاه ، معاونین رئیس کارگاه ،فنّی اجرائی ، اداری مالی، پشتیبانی تدارکاتی ، )
 • توجه به مواردی که در اجرا و مدیریّت پروژه مهّم می باشد از قبیل :
  • مسائل داخلی کارگاه : انتخاب نیروهای کار آمد وصادق با درایت کامل .
  • حفاظت از نیروها ، مصالح ، ماشین آلات ، تأسیسات ،
  • کنترل دقیق ومستمّر نیروها ، مصالح ، ماشین آلات ، کیفیّت کار ، کمیّت کار ، زمان ، ذهنیات .
  • آمارگیری دقیق ومنظم وواقعی
  • فرهنگ سازی : (جلوگیری ازشیوع افکار منفی ، دزدی ، دروغ، رقابت های منفی و زیر آب زنی ها و تشویق به تلاش برای ارتقاع شخصیتی افراد و آموزش.)
  • تشکیل جلسات مشورتی .
  • رسیدگی جدّی و سریع به اختلافات پیش آمده .
  • توجه به مسائل روحی روانی پرسنل ، کارفرما ، مهندسین مشاور ، دستگاه نظارت ، دفتر مرکزی .
  • نظافت و نظم و ترتیب در کارگاه .
  • آمادگی کامل برای اطفای حریق
  • آمادگی کامل برای کمک های اولیّه پزشکی .
  • تغذیه وبهداشت .
  • ایجاد نشاط و سرزندگی در پروژه .
  • تعریف روابط بین مدیریّت ونیروهای داخلی وتوجه مستمر به آن .
  • کنار نگذاشتن نیروهای کار آمد و کلیدی به بهانه های واهی بخصوص با حرف های دیگران بدون تحقیق و شناخت واقعیّت ها .
  • توجه به موارد کلی ازقبیل :
   • ارتباطات : در داخل کارگاه ودر خارج از کارگاه بادستگاه های ذیربط وبا فروشندگان .
   • اطلاعات : آگاهی کامل از روحیات و نیّات کارفرما ، مشاور ، دستگاه نظارت ، دفتر مرکزی پیمانکار در حد امکان ، آگاهی کامل از خواسته ها و اهداف کارفرما ،
   • تشریفات وپذیرائی ودعوت برای بازدید پروژه از دستگاه های ذیربط.
   • شناسائی اهداف منفی از هرناحیه ای وکنترل آن ها و در حد ممکن جلوگیری از آن ها.
   • تبلیغات مثبت در داخل کارگاه وخارج از کارگاه و جلوگیری خیلی جدّی ازشایعات .

اگر خوب توجّه بکنیم می بینیم اداره یک پروژه همسان با اداره یک کشور می باشد ومن معتقدم اگر یک فردی بتواند یک پروژه ای راخوب اداره کند مسلّماً از عهده اداره یک کشور هم بر می آید.

قراردادهای بین المللی پروژه های عمرانی
مدیریت ومدیریت پروژه :تشویق ، توبیخ ولی اخراج نه ..
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *