برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۸٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی برای پروژه و تنظیم روش اجرا، قسمت ششّم؛

در قسمت های قبل روش اجرا و برنامه ریزی برای ۶ فعالیّت از کارهای اجرائی مطرح شد، و اینک فعالیّت شماره ۷ که مربوط به نماسازی خارجی ساختمان می باشد مطرح می گردد؛

فعالیّت ۷ : نماسازی خارجی ساختمان؛

با توجّه به اینکه این ساختمان برای آموزش متره بر آورد در نظر گرفته شده است، لذا سعی در آن بوده که حتّی المقدور اکثر کارهای ساختمانی در آن گنجانده شود. در نتیجه نما سازی در سه نوع در نظر گرفته شده است به ترتیب؛

۱ – نمای جنوبی با نمای آجری با آجر نمای ۵ سانتیمتر با بند کشی سیمانی به ضخامت ۱۰ میلیمتر، و هره چینی کنار و سقف پنجره ها در نما.  ( کف پنجره سنگ پلاک در نظر گرفته شده است. ).

۲ – نمای شرقی و غربی، نما از سنگ پلاک منظور شده است.

۳ – نمای شمالی نماسازی با نمای سیمان تگرگی در نظر گرفته شده است.

۴ – ازاره ساختمان از سنگ پلاک دو تیشه اجرا می گردد.

۵ – سنگ پلاک با سنگ مرمریت اجرا می شود.

روز هشتاد و هفتم از شروع پروژه نماسازی تخته ماله ای نمای شمالی و غربی خر پشته را در دو روز انجام می دهیم، و هم زمان از روز هشتاد و هفتم نصب سنگ پلاک دو تیشه ازاره ساختمان را شروع و در سه روز به انجام می رسانیم.

از روز نودم نماسازی سیمان تگرگی نمای شمالی را آغاز می کنیم، برای اجرای این نما چهار روز در نظر گرفته شده است، با در نظر گرفتن آستر کاری و نمای رویه.

همینطور از روز نودم نماسازی سنگی نمای شرقی و غربی را شروع می کنیم، برای اجرای این نما ها هشت روز در نظر گرفته شده است. لازم به یاد آوری می باشد که در اجرای سنگ پلاک نما حتماً از بست و اسکوپ استفاده شود.

از روز نود و هشتم به مدّت سه روز بند کشی نمای آجری نمای جنوبی را انجام می دهیم. ( بند کشی تو خالی)

در اجرای نما ها در صورتیکه دار بست به اندازه هر چهار نما داشته باشیم، مسلماً خیلی راحت تر خواهیم بود، ولی در صورتیکه دار بست به اندازه کافی نداشته باشیم در آن صورت با جابجائی داربست ها کارمان را انجام می دهیم.

از روز صدم، در پوش بتنی روی دیوار ها ( دست انداز بام و بام خر پشته ) را در مدّت پنج روز انجام می دهیم.

روز های صد و سوّم و صد و چهارم سنگ کف پنجره ها را نصب می کنیم.

فعالّت ۸: تأسیسات؛ لوله کشی آب و فاضل آب و ناودان؛

از روز صد و یکّم لوله کشی فاضل آب و نصب لوله های ناودان را شروع می کنیم، لوله های ناودان را که رو کار می باشد، با نصب سرناودان انجام می دهیم، و این کار ها را در دو روز به انجام می رسانیم، از روز صدو سوّم لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ را در پنج روز انجام می دهیم، مسلماًدر اجرای کار، مشخصّات دقیق اجرا را در نظر می گیریم، و عایق پشم شیشه لوله های آب گرم بخصوص شوفاژ را فراموش نمی کنیم، اصولاً معمول بر این است که لوله های آب را  در داخل کار اجرا می کنند، با توجّه به اینکه این کار اشکالات زیادی دارد لذا ما در این پروژه لوله های آب را روی کار اجرا می کنیم تا در صورت به وجود آمدن نشتی در دراز مدّت دچار دردسر نشویم ، و برای ترمیم آنها لطمه ای به ساختمان وارد نشود.

فعالیّت ۹: کف سازی داخلی؛

از روز یکصد و هفتم کف سازی داخل ساختمان را آغاز می کنیم، اوّل کف را تسطیح کرده و آب پاشی نموده و به طور کامل می کوبیم، سپس بلوکاژ کف را اجرا می کنیم مسلمّاً سنگ قلوه برای بلوکاژ توسّط چرخ دستی و کارگر به داخل ساختمان حمل می گردد، پس از پخش کردن سنگ ها لا بلای آنها با شن پر می گردد. برای انجام این کار سه روز در نظر گرفته شده است،

از روز صدو دهم بتن کف را در عرض دو روز انجام می دهیم.

زیر سازی پلّه های راه بام و ورودی به ساختمان  از محوطّه  با آجر در روز صدو دوازدهم و در یک روز انجام می پذیرد.

فرش کف اطاق ها را از روز صد و دوازدهم با موزائیک انجام می دهیم، ازاره دیوار های اطاق ها را با سنگ مرمریت به ضخامت یک سانتیمتر و به عرض ده سانتیمتر در پنج روز اجرا می کنیم.

نرده پلّه ها را در روز های صد و شانزدهم و صدو هفدهم انجام می دهیم،

نصب سنگ پلّه ها را با سنگ مرمریت پنج سانتیمتری و کف پاگرد را با سنگ مرمریت سه سانتیمتری و ازاره پلّه ها را به صورت لچکی با سنگ مرمریت به ضخامت یک سانتیمتر در روز های یکصد و هفدهم و یکصدو هیجدهم به انجام می رسانیم.

توضیح اینکه اجرای کارها می تواند به صورت روز مزدی اجرا گردد و هم می تواند به صورت کنتراتی اجرا شود، ما در این پروژه سعی می کنیم کار ها را به صورت خرده کنتراتی اجرا بکنیم.

نمو دار برنامه زمانبندی تفصیلی سه فعالیّت فوق به شرح و شکل زیر می باشد؛

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت 5، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 67.
برنامه زمان بندی و روش اجرای پروژه،گام ، قسمت هفتم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 69.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *