برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام۶۶٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمان بندی برای اجری پروژه، قسمت چهارم؛

 تهیّه روش اجرا و اهمیّت آن؛

در قسمت دوّم تهیّه روش اجرای پروژه، سه فقره از فعالیّت ها را شرح دادیم، و برنامه زمانبندی تفصیلی آن ها را هم ترسیم کردیم، از آنجائیکه در تنظیم برنامه به مطالبی برخورد می کنیم که در تهیّه برنامه زمان بندی کلّی توجّهی نکرده بودیم، متوجّه می شویم که نوشتن روش اجرا از چه اهمیّتی بر خوردار است، و این کار باعث می شود که به اشتباهات خود پی برده و آنها را  اصلاح نمائیم. بطور مثال در نوشتن برنامه زمان بندی کلّی، همه آجرکاری را در یک فعالیّت مطرح کردیم، ولی در اجرای آن به آجرکاری راه بام (خرپشته) توجّهی نکردیم، به دلیل اینکه اگر سقف ساختمان اجرا شود یعنی تیر ریزی و طاق ضربی سقف زده شود آجر کاری خرپشته راحت تر انجام می گیرد، این مطلب در نوشتن روش اجرا خود را نشان داد، همینطور در نوشتن روش اجرا متوجّه شدیم که اگر برای زیر سقف خرپشته هم شناژ بتنی اجرا کنیم خیلی بهتر و مطمئن تر می باشد.

همینظور در رابطه بانصب ستون ها و اسکلت راه پلّه، با توجّه به اینکه تیر ریزی سقف و ستون ها و اسکلت پلّه، فلزّی می باشد، در تهیّه برنامه زمان بندی کلّی بنا به مصلحتی اجرای همه اینها را در یک زمان درنظر گرفتیم، ولی در موقع تنظیم زمانبندی تفصیلی متوجّه شدیم که نمی شود همه را در یک زمان انجام داد، برای اینکه اولّآ یکی از ستون ها در بین دیوار آجری قرار  می گرفت و می بایست توأم با آجرکاری اجرا می گردید، همینطور تکیه گاه اسکلت پلّه در محل پاگرد پلّه می بایست روی دیوار نصب می شد، پس می بایست اسکلت پلّه هم توأم با آجر کاری اجرا گردد و اگر اسکلت پلّه را هم زمان با آجرکاری اجرا بکنیم در نتیجه دسترسی به پشت بام هم به راحتی میّسر می گردد.

یکی دیگر از محسنّات نوشتن روش اجرا این است که می توانیم در مورد اجرای بعضی از کارها که می توان به انواع مختلف انجام داد، تصمیم بگیریم، به طور مثال در رابطه با دار بست برای انجام کارها در بالا دست، که می توان از انواع دار بست ها استفاده کرد، از قبیل استفاده از بشگه زیر پائی، استفاده از خرک، استفاده از دو عدد نردبام که به صورت مایل به فاصله حدود دو متر از هم قرار داده می شود و تخته زیر پائی را روی پلّه های نردبام قرار می دهند، یا در آوردن سوراخ موشی در  قسمت پائین دیوار و قرار دادن یک قطعه تیر چوبی در آنجا و گذاشتن تخته زیر پائی روی آن تیر ها، با توجّه به اینکه آن قطعه تیر بایستی در دیوار محکم گردد، و یا اینکه کلّاً داربست بندی نمود که بهترین و مطمئن ترین حالت بستن داربست می باشد.

همچنین بتن ریزی در ارتفاع، از قبیل بتن شناژ زیر سقف، که به روش های مختلفی میتوان بتن شناژ را اجرا کرد، در گذشته ها پمپ بتن نبود و یا کم بود اکثراً بتن را با دست می ساختند و بوسیله کارگر وسطل و طناب بتن را به محل اجرا می رسانیدند، ولی امروزه میتوان بتن را با جرثقیل و باگت مربوطه اش  به محل اجرا منتقل کرد، و یا توسّط پمپ بتن انجامش داد.

در مورد تهیّه بتن نیز به چند طریق میتوان بتن را ساخت و یا تهیّه کرد، یکی اینکه میتوان بتن را بوسیله کارگر و با دست ساخت، دوّم اینکه می توان با بتونیر بتن را ساخت، سوّم اینکه می شود بتن را از کارخانجات تولید بتن خریداری نمود، که این حالت راحت ترین حالت تهیّه بتن می باشد که بوسیله کامیون میکسر بتن حمل و بوسیله پمپ بتن در محل بتن ریزی تخلیه می شود.

در عین خال در زمان نوشتن روش اجرا خیلی از موارد فنّی نیز تدائی می شود. از قبیل گذاشتن قطعاتی زیر میل گرد های شناژ و بالا نگاه داشتن آنها، تا بتن کلیّه آرماتور ها را در بر بگیرد، وسایر موارد مشابه. (دنباله نوشتن روش اجرا و ادامه تنظیم برنامه زمانبندی را در مقالات بعدی پیگیری میکنیم).

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت سوّم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 65.
برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه قسمت 5، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 67.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام۶۶٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *