آموزش گام به گام متره برآورد: گام ۲۲ عایق کاریو آجر کاری.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

عایق کاری و آجر کاری.

در این گام از محافظت عایق کاری قیر و گونی و آجر کاری دیوارها و موارد مربوط به فصل یازدهم فهرست بها که در رابطه با آجر کاری می باشد بحث می کنیم.

پوشش روی عایق کاری؛

اگر روی عایق کاری پس از اجرا پوشیده نشود احتمال آسیب دیدن عایق زیاد خواهد بود لذا بهتر است بلا فاصله پس از اجرا روی آن پوشیده شود. با توجّه به اینکه صدمه دیدن حتی قسمت بسیار کوچکی از عایق نیز عملاً عایق کاری را بی اثر می کند بهتر است دراولین فرصت روی آن با اندود ماسه سیمان یا هر مصالح دیگری که در دسترس است پوشش داده شود. در اینجا نیز عایق روی پی را با اندود ماسه سیمان می پوشانیم، و برای اندود قائم عایق کاری از تور سیمی استفاده می کنیم. عرض تور سیمی را حدود ده سانتیمتر بیشتر از عرض عایق قائم گرفته و به دیوار آجری با میخ محکم می کنیم. در اکثر موارد این کار را انجام نمی دهند، ولی اگر انجام شود خیلی بهتر است. اگر در نقشه اجرایی یا دستور کار این کار انجام گرفت، هزینه نصب تور سیمی برحسب متر مربّع از آیتم ۱۶۰۴۰۳ استفاده می شود. قیمت اندود هم طبق آیتم های اندود منظور می گردد، که قبلاً مطرح شده است.

آجر کاری دیوار ها:

آجر کاری یکی از مطرح ترین کارهای ابنیه می باشد و از اهمیّت خاصّی برخور دار است. از آنجایی که آگاهی به نوع عملیّات و روش اجرای آن بسیار مهم است سعی می کنم توضیحات ضروری را در حدّ امکان مطرح کنم. هر چند در این برنامه منظور آشنائی با متره بر آورد است ولی به نظر می رسد بیان یک سری مطالب ضروری هم، خالی از لطف نیست، ولی با توجّه به مفصّل بودن موارد مربوط به آجر کاری خصوصاً مواردی که در مشخصّات فنّی عمومی هم مطرح نشده است بهتر است این مقوله در یک مقاله دیگر به طور مشروح مطرح گردد.

به هر حال در آجر کاری هم بهتر است قبلاً مقدمّه فصل یازده و آیتم های آن دقیقاً مطالعه شود. و دوستان عزیز اگر توأم با آموزش متره بر آورد مشخصّات فنّی عمومی هر فصل را هم مطالعه فرمایند فوق العاده بهتر خواهد بود.

درمطالعه مقدمّه فصل ۱۱ فهرست بها مطالب مهمّی عنوان شده از جمله ردیف ۱۹ که توضیح می دهد : “در صورتیکه اجرای دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود چهار در صد به قیمت ردیف مربوط اضافه می شود.”

همین طور مطالعه آیتم های این فصل به شناخت انواع کارهای آجری و نماهای آجری کمک زیادی می کند. در مطاله آیتم ها و دقّت در قیمت آنها احتمالاً به مغایرت هایی هم بر می خوریم، مانند آیتم شماره ۱۱۰۳۰۱ طاق زنی بین تیر آهن ( طاق ضربی )، با آجر فشاری یا ماشینی سوراخ دار . که بهای واحد آن مبلغ ۷۷۴۰۰ ریال منظور شده که تقریباً نصف قیمت دیوار نیم آجره با آجر فشاری که طبق آیتم شماره ۱۱۰۲۱۱ معادل ۱۳۱۵۰۰ ریال است، می باشد. البتّه اگر طاق ضربی با ضخامت ۵ تا ۶ سانتیمتری باشد، تاحدودی منطقی به نظر میرسد ولی قاعدتاً  طاق ضربی به صورت ۱۱ سانتیمتری اجرا می گردد. به هر حال فهرست بها این مورد را روشن نکرده است.

دنباله این مطلب را در گام های بعدی پی می گیریم.انشاءالله.

 

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 21 تهیّه صورت وضعیّت موقّت.
آموزش گام به گام متره بر آورد: گام 23، متره عایق پی و دیوار آجری.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *