آموزش گام به گام متره برآورد. گام سوّم؛ ترسیم نقشه یک ساختمان مسکونی ساده.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک +گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

ترسیم نقشه یک ساختمان:

بطوریکه بارها تاکید کرده ام برای یاد گرفتن هر چیزی، علاقه، دقّت، حوصله و پشتکار لازم است. برای آموزش متره هم بایستی باعلاقه و پشتکار و همچنین باحوصله مطالب را پیگیری کنید.

برای یادگرفتن متره ابتدا ساختمانی را در نظر  بگیرید: یک ساختمان مسکونی ساده یک طبقه، با یک یا دو اطاق خواب و آشپزخانه و حمّام و دستشوئی، با دیوارهای آجری (یعنی اسکلت آجری باشد) با شناژ بندی بتونی افقی و قائم. دیوارهای اصلی به ضخامت ۳۵ سانتیمتر و دیوارهای داخلی ۲۲ سانتیمر و ۱۱ سانتیمتر بوده و نقشه کاملاً ساده باشد.
توجّه شود که همه فضاها نورگیر (پنجره) داشته باشد. اوّل پلان آجرکاری ترسیم گردد. سپس نمای جلو ساختمان کشیده شود. ارتفاع داخل ساختمان ۲/۹۰ متر باشد. ضخامت سقف ۲۵ سانتیمتر ودست انداز بام به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر. کف ساختمان هم ۳۵ سانتیمتر بالاتر از پیاده رو کنار ساختمان باشد.

بعداً یک برش از دیوار اصلی ۳۵ سانتیمتری کشیده شده و پی سازی آن نیز به این شرح ترسیم شود: عرض پی ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع آن ۱/۵ متر باشد. داخل پی به اندازه یک متر سنگ لاشه چینی با ملات ماسه سیمان گردیده و روی آن به اندازه ده سانتیمتر بتون مگر با ۱۵۰ کیلو سیمان در متر مکعب ریخته می شود. روی بتون مگر، شناژ بتونی به عرض ۴۵ سانتیمتر وارتفاع ۳۵ سانتیمتر اجرا می گردد. داخل بتون شش ردیف آرماتور به قطر ۱۴ میلیمتر به صورت سه ردیف پائین و سه ردیف بالا در طول شناژ. و خاموتهایی با میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر از هر ۲۰ سانتیمتر یک عدد کار گذاشته می شود. بعداً روی شناژ آجرکاری به عرض ۴۵ سانتیمتر و به  ارتفاع ۳۵ سانتیمتر به عنوان کرسی چینی آجرکاری نشان داده شود. روی کرسی چینی یک سانتیمتر اندود ماسه سیمان لیسه ای جهت عایق کاری اجرا میگردد. همینطور کناره های کرسی از هر دو طرف به اندازه ۱۵ سانتیمتر اندود سیمانی لیسه ای به ضخامت یک سانتیمتر جهت برگرداندن عایق کرسی چینی اجرا می گردد. روی اندود افقی و قایم با قیرگونی ایزوله می گردد. باید توجّه کرد که محاسبه سطح اندود ماسه سیمان و عایق کاری به صورت افقی جداگانه و به صورت قائم نیز جداگانه حساب می شود، چون قیمت آنها متفاوت می باشد. روی عایق افقی نیز یک سانتیمتر اندود کشیده می شود. و روی اندود آجرکاری دیوار اجرا می گردد. دیوار ۲۲ سانتیمتری نیز پی سازی می گردد؛ که ابعاد آن در کروکی زیر نشان داده می شود

در این گام پلان طرّاحی خود را میکشیم؛ و دقیقاً اندازه گذاری میکنیم، و همینطور برش مربوطه را نیز ترسیم می کنیم. جهت راهنمائی؛ گوشه ای از پلان به اضافه برش آن در زیر نشان داده می شود:( شما بایستی پلان کامل ساختمان را بکشید ).

نمونه پلان

آموزش گام به گام متره برآورد - گام دوّم؛ طرز نوشتن اعداد و حروف.
آموزش گام به گام متره برآورد: گام چهارم. ترسیم نقشه پلان پی کنی و اندازه گذاری آن؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  13 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد. گام سوّم؛ ترسیم نقشه یک ساختمان مسکونی ساده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *