آموزش گام به گام متره برآورد-گام هشتم، شناخت کار ها و تهیّه روش اجرا و نوشتن متره بر اساس روش اجرا.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آشنائی کامل به کارها و تنظیم روش اجرا و نوشتن متره بر اساس روش اجرا؛

آشنائی به روش اجرای کار در نوشتن متره برآورد، فوق العاده مهمّ می باشد. اگر به ترتیبی که کار انجام می گردد (یا بایستی انجام گردد) دقّت نموده و بر اساس آن متره را تنظیم نماییم، احتمال فراموش شدن و از قلم افتادن آیتم هائی خیلی کمتر می گردد.

همانطور که قبلاً هم مطرح شد، نوشتن متره کار ساده و آسانی می باشد، فقط کافی است که نقشه کاملی داشته باشیم، و کلیّه اندازه ها در نقشه مشخّص شده باشد، که در این صورت نوشتن متره فقط محاسبه سطح و حجم بر اساس نقشه می باشد. اگر در نقشه ای اندازه ها کامل نباشد، بایستی اوّل آن اندازه ها را تکمیل کرده و سپس متره را بر اساس اندازه های نقشه محاسبه نمود. البتّه در مواردی هم پیش می آید که اندازه قسمتی در نقشه به صورت دقیق مشخّص نشده، ولی محاسبه آن با اندازه های موجود امکان پذیر است، در این حالت می توانیم در برگ محاسباتی متره، اندازه آن قسمت را حساب نموده و متره را انجام دهیم. و آن اندازه را نیز در نقشه منعکس نماییم.

یکی از راه های شناخت کارها و ترتیب اجرای آنها مطالعه دقیق فهرست بها می باشد. وقتی فهرست بها را باز می کنیم، اولّین فصل آن عملیّات تخریب می باشد، و وقتی به صفحه ۹ فهرست بها که عملیّات و واحد بها های آن ها را تعیین کرده می رسیم، اولّین آیتم بوته کنی می باشد و بعد از آن درخت کنی. پس دقت می کنیم که آیا زمینی که ساختمان مورد نظر ما در آن اجرا می شود، بوته و درخت وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود، مقادیر آنها نیز متره گردد.

اگر زمین دارای بوته و درخت و ریشه باشد، مسلماً خاک زمین، خاک نباتی است که حتماً بایستی آن خاک از محل ساختمان برداشته شده و کاملاً از وجود ریشه ی بوته ها و درخت ها پاکسازی شود. و باید ترتیبی هم داده شود که خاک نباتی که خاک فوق العاده پر ارزشی است به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد. قاعدتاً خاک نباتی را از اطراف ساختمان با در نظر گرفتن یکی دو متر بیشتر از مساحت ساختمان برداشت می نمایند تا احیاناً ریشه های موجود در آن خاکها مزاحمتی برای پیاده رو یا پی ساختمان ایجاد ننماید.

همانطور که در مقدمّه فصل مطرح شد، درصورت برداشتن خاک نباتی، بوته کنی محاسبه نمی شود. در مورد محاسبه درخت کنی هم بایستی اندازه و تعداد درخت ها در محل مشخص و صورتجلسه شود و متره بر اساس آن محاسبه شود. منتهی بایستی دقّت شود که بریدن و ریشه کن کردن درخت های به قطر کمتر از پانزده سانتیمتر قیمتی متفاوت با بریدن و ریشه کن کردن درختان به قطر بیشتر از ۱۵ سانتیمتر دارد . و برای پرکردن و کوبیدن جای ریشه با خاک نیز برای درخت ها به اندازه های مختلف، قیمت جداگانه درنظر گرفته شده است.

در گام بعدی وارد فصل بتن می شویم. برای این مطلب در صورت امکان مقدمّه فصل و خود فصل بتن را دقیقاً مطالعه نمایید. ضمناً نقشه کرسی چینی ساختمان را از روی نقشه پلان آجرکاری آن ترسیم نمایید. تا بتوانیم بتن شناژ و کرسی چینی را از روی آن محاسبه نماییم.

آموزش گام به گام متره برآورد- گام هفتم. توجّه به دقّت کردن در نوشتن متره و اهمیّت آن.
آموزش گام به گام متره برآورد - گام نهم، آثار عدم دقّت و مطالعه کافی از ابتدای کار؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد-گام هشتم، شناخت کار ها و تهیّه روش اجرا و نوشتن متره بر اساس روش اجرا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *