آموزش گام به گام متره برآورد، گام هفدهم، توجّه به فهرست بها و جداول آرماتور ها.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + ردار نیک = زندگی نیک.

توجّه به فهرست بها و جداول آرماتور بندی؛

در چند گام گذشته طرز متره و تهیّه جدول میلگرد در بتن مطرح گردید، و همین طور در رابطه با تنظیم نقشه میلگرد در یک ساختمان معمولی بحث شد، در این گام در رابطه با فهرست بها و استفاده از آیتم ها را در حدّ امکان بررسی می نماییم.

همانطوریکه بار ها مطرح گردیده در متره کردن هر فصل حتماً بایستی مقدّمه آن فصل را مرور کرد حتّی اگر قبلاً آنرا خوانده باشیم و آگاهی هم داشته باشیم. چون همیشه نکاتی وجود دارد، که در مطالعه اولیّه مورد توجّه قرار نمی گیرد. مثلاً در مقدمّه فصل هفتم، کارهای فولادی با میلگرد که مورد بحث ما می باشد را در ردیف یک مطرح می نماید: (در مورد ردیف هایی که پرداخت بهای واحد آن ها براساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار طبق ابعاد درج شده در نقشه ها، مشخصّات، دستور کار ها و صورتجلسه های تنظیمی، و به مأخذ جدول های استاندارد مربوطه یا جدول های کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد.) در این جا مطلبی که بیشتر قابل توجّه است جدول های کارخانه سازنده می باشد، که معمولاً توجّهی به آن نمی شود. ممکن است مغایرت هایی در وزن جدول های استاندارد با جدول های کارخانه سازنده وجود داشته باشد، (که اکثراً هم وجود دارد) ولی توجّهی به آن نمی شود. در نتیجه با توجّه به این که اکثراً کار های فولادی بخصوص میلگرد از تعداد زیادی برخوردار است، در نتیجه تفاوت وزن می تواند خیلی زیاد بشود.

همین طور ردیف ۳ مقدمّه به شرح 🙁 بهای خرک ها و سنجاقک ها که به منظور حفظ فاصله میلگرد ها (اعمّ از مصالح فلزّی یا پلاستیکی) از یکدیگر و یا از قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می ماند، بر اساس صورت جلسه های تنظیم شده و طبق ردیف های مربوط قابل پرداخت است.) که این هم از آن مطالبی می باشد که توجّه به آن و از قلم نیانداختن آن در محاسبه متره خیلی مهمّ است و احتمال بی توجّهی به آن خیلی زیاد.

همه ردیف های مقدمّه فصول قابل توجّه می باشد. ردیف های این فصل هم، همه اش بایستی مورد توجّه قرار بگیرد. در عین حال نمایش ردیف ۱۳ نیز در اینجا خالی از لطف نیست:

ردیف ۱۳ مقدمّه فهرست بها؛ ( هزینه تهیّه، ساخت و اجرای میلگرد بستر، به صورت نردبانی یا خرپایی پیش ساخته برای واحدهای بنّایی از ردیف ۰۷۰۳۰۲ با اعمال ضریب ۱/۲  پرداخت می شود. میلگرد بستر مورد استفاده باید مطابق مشخصّات فنّی بوده و به تأیید مهندس مشاور برسد) که در اینجا توجّه به ضریب ۱/۲ قابل توجّه می باشد.

علاوه برمطالعه مقدمّه فصل مروری بر آیتم ها نیز ضروری می باشد تا هیچ آیتمی از دیدرس دور نماند. به طور مثال در آیتم های این فصل آیتمی که جلب توجّه میکند، آیتم شماره ۰۷۰۳۰۲ می باشد، به شرح (تهیّه و اجرای میلگرد، سپری، ناودانی یا نبشی در دیوار های بنّایی غیر باربر برای مهار دیوار به ستون ها یا تیر. )که آگاهی از این آیتم در خیلی موارد به درد می خورد.

آموزش گام به گام متره بر آورد گام شانزدهم، آرماتور بندی و تنظیم جدول آرماتور بندی4.
آموزش گام به گام متره و برآورد، گام هیجدهم،آشنائی به اجرای آرماتور بندی و انجام متره آن بر اساس روش اجرا.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره برآورد، گام هفدهم، توجّه به فهرست بها و جداول آرماتور ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *