آموزش گام به گام متره برآورد: گام چهارم. ترسیم نقشه پلان پی کنی و اندازه گذاری آن؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

ترسیم پلان پی کنی و اندازه گذاری آن:

درگام سوّم قرارشد پلان آجرکاری یک ساختمان یک طبقه را به سلیقه خود ترسیم کرده  و برشی هم از آن تهیه کنید تا مشخصّات پی کنی و پی سازی و قسمتی از دیوار را نشان داده باشیم، که من هم به عنوان راهنما یک کروکی از گوشه ای از یک ساختمان فرضی ترسیم کرده و برشی هم از آن ساختمان نشان دادم که امیدوارم با این راهنمایی شما نیز نقشه خودتان را تکمیل کرده باشید. توجّه داشته باشید که در این نقشه هیچگونه محاسبات مقاومت و غیره انجام نگرفته لذا نقشه جنبه رسمی ندارد ویا قابل ارائه به جایی نیست، صرفاً جهت تمرین و یادگیری متره پیشنهاد شده. همه موارد به صورت فرضی بوده لذا هیچ نوع محدودیتی در انتخاب انواع مصالح بخصوص میلگرد و تیر آهن قائل نمی شویم.

در صورتی که نقشه پلان آجرکاری ساختمان خود را تکمیل کرده اید، حالا پلان پی کنی آنرا ترسیم نمائید. عرض پی ها به ترتیب دیوارهای به ضخامت ۳۵ سانتیمتر پی به عرض ۶۵ سانتیمتر داشته باشند. پی دیوارهای ۲۲ سانتیمتری به عرض ۵۵ سانتیمتر باشند. دیوارهای ۱۱ سانتیمتری نیازی به پی مشابه بقیّه پی ها ندارد، فقط در محل درناژ کف، بتونی به عرض ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰ سانتیمتر برای اطمینان در نظر می گیریم.

در ترسیم نقشه پی کنی که بر اساس اندازه گذاری پلان آجرکاری کشیده می شود، بایستی اندازه های پی ها دقیقاً محاسبه شده و در نقشه نوشته شود. به عنوان مثال دیواری به عرض ۳۵ سانتیمتر، دارای پی به عرض ۶۵ سانتیمتر می باشد و از هر طرف به مقدار ۱۵ سانتیمتر به عرض آن اضافه می گردد. حال اگر عرض کلّی ساختمان در آجرکاری ۱۲ متر بوده باشد طول پی آن ۱۲/۳۰ متر خواهد بود. به همین ترتیب اندازه تمامی پی ها را حساب کرده و در نقشه وارد می کنیم. سپس پی ها را شماره گذاری می کنیم. در شماره گذاری بهتر است اوّل پی های طولی را به ردیف شماره گذاری کنیم و بعد پی های عرضی را. ولی به طور کلّی تفاوت چندانی هم نمی کند. منظور مشخّص کردن پی ها می باشد که در موقع نوشتن متره ، جهت آدرس دهی هر پی به شماره آن اشاره نمائیم.

باز هم به عنوان راهنمائی نقشه پی گوشه ای از ساخنمان که درگام سوّم ترسیم شده بود در زیر  نشان داده می شود.

نمونه پلانباید توجّه کرد که عدد ۱۱/۷۰ اشتباه می باشد و بجای آن عدد ۱۱/۰۰ صحیح هست. 

 

آموزش گام به گام متره برآورد. گام سوّم؛ ترسیم نقشه یک ساختمان مسکونی ساده.
آموزش گام به گام متره بر آورد - گام پنجم، محاسبه پی کنی.
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد: گام چهارم. ترسیم نقشه پلان پی کنی و اندازه گذاری آن؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *