آموزش گام به گام متره برآورد- گام دوازدهم، قالب بندی شناژپی و نوع آن؛

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک =زندگی نیک.

قالب بندی شناژپی و انواع آن؛

در گام ۱۱ روش متره کردن شناژ مطرح شد که در سایر موارد هم می توان از آن روش ها استفاده نمود و ضمناً مطرح شد که نوشتن متره آرماتور بندی توضیح داده خواهد شد. لذا اوّل انتخاب قالب بندی شناژ را مطرح می کنیم، سپس روش متره کردن آرماتور بندی شرح داده می شود.

قالب بندی شناژ پی: برای قالب بندی شناژ پی می توان از قالب فلزّی یا قالب چوبی و یا قالب آجری یازده یا بیست و دو سانتیمتری استفاده نمود.

در واقع معمولاً انتخاب جنس قالب بستگی به امکانات موجود دارد، ممکن است قالب چوبی یا فلزّی موجود باشد، و از آنها استفاده شود و صرفه در استفاده از آنها باشد. ولی از نظر مصلحت به نظر می رسد، که قالب آجری خیلی بهتر است به دلایل مشروحه زیر:

  1. قالب آجری خود به افزایش سطح شناژ کمک مینماید به شرطی که آجرکاری طبق مشخصّات فنّی اجرا شود. بخصوص نباید در زنجاب کردن آجر غفلت شود. البتّه این مطلب در کلیّه آجرکاری ها مطرح می باشد،   آجرها باید قبل از استفاده در داخل بشگه یا محفضه پر آبی برای مدتّی قرار داده شود و کاملاً با آب آغشته شوند، به طوری که اگر آجر را بشکنیم به هیچ وجه جایی خشک در مقطع آن دیده نشود. در غیر این صورت پس از اجرا، آجر ها آب ملات را مکیده و قبل از این که ملات خود را بگیرد آنرا فاسد مینمایند. ولی اگر آجر ها زنجاب شده باشند به تدریج با ملات درگیر شده و حالت یک پارچگی به خود می گیرند. حال اگر در زمان اجرای آجرکاری دوغاب سیمان هم روی آجرکاری بریزیم استحکام آن را چند برابر می کند.
    در مورد آجر کاری با آجر خشک و زنجاب نشده اگر پس از خشک شدن ملات بین آجرکاری، به بند کشی آن دست بکشید ملات مثل پودر کنده می شود.
  2. حسن دوّم قالب آجری این است که دیگر نیازی به باز کردن قالب که خود نسبتاً وقت گیر می باشد نخواهد بود.
  3. فایده دیگر این است که معمولاً در کناره های شناژ  هایی که با قالب های چوبی یا فلّزی بسته می شوند پس از باز کردن قالب، لازم است جای خالی موجود را بامصالح دیگر پر کرد، ولی در قالب آجری نیازی به این کار نیست.

علاوه بر اینها قاعدتاً قالب آجری راحت تر و نسبتاً ارزان تر از قالب های دیگر تمام می شود، بخصوص آجر یازده سانتیمتری.

آرماتور بندی و روش متره کردن آن درمقاله بعدی مطرح خواهد شد انشاءلله.

در گام دهم قرار برآِن شد که شما متره شناژ را به روشی که خودتان انتخاب می کنید بنویسید. من هم متره شناژ را به یک روش مینویسم ، و شما این روش را هم دقیقاً بررسی نمایید. که در زیر نشان داده می شود.

 

 

g12-4

متره کرسی چینی

آموزش گام به گام متره برآورد - گام یازدهمروش های مختلف متره کردن 2
آموزش گام به گام متره برآورد - گام سیزدهم، آرماتور بندی و طرز متره کردن آن 1
Facebooktwitterlinkedinmail

  10 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد- گام دوازدهم، قالب بندی شناژپی و نوع آن؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *