برنامه زمان بندی و روش اجرای پروژه،گام ، قسمت هفتم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۶۹٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

برنامه زمانبندی و تنظیم روش اجرا، قسمت هفتم؛

برنامه ریزی و شرح روش اجرای پروژه تا فعالیّت نهم را در قسمت های قبل شرح دادیم و اینک فعالیّت دهم؛ نازک کاری دیوارهای داخلی و دنباله آن را پیگیری می کنیم:

فعالیّت ۱۰: نازک کاری دیوار های داخلی:

از روز یکصدو نوزدهم شروع پروژه شمشه گیری با گچ و خاک دیوار های داخلی را شروع می کنیم، با توجّه به اینکه شمشه گیری دیوار ها از اهمیّت زیادی بر خوردار است و بایستی با دقّت و حوصله انجام پذیرد تا سفید کاری دیوار ها از هر طرف صاف در آید لذا برای اجرای آن شش روز در نظر گرفتیم.

از روز یکصد و بیست و پنجم اندود گچ و خاک دیوار و سقف ها را در مدّت هفت روز انجام می دهیم.

پس از اندود گچ و خاک دیوار ها و سقف، از روز یکصد و سی و دوّم محل لوله های برق را خط کشی و علامت گذاری کرده و برای نصب لوله شیار در می آوریم، که برای این کار چهار روز در نظر گرفتیم، در انتخاب مسیر لوله های برق باید دقّت کرد که از کشیدن لوله ها به صورت اوریب اجتناب کرد و تمام لوله ها به صورت افقی و قائم کشیده شود، در ضمن در سر تقسیم و زاویه ها از جعبه تقسیم استفاده شود.

از روز یکصدو سی و ششم لوله های برق نصب گردیده و روی آنها باگچ خاک پوشیده می شود، برای انجام این کار پنج روز در نظر گرفته شده است، در عرض این پنج روز اندود گچ و خاک خشگ شده و آماده سفید کاری می گردد.

از روز یکصدو چهل و یکّم سفید کاری دیوار ها و سقف ها را در مدّت هفت روز انجام می دهیم، در اجرای سفید کاری سعی می کنیم از استاد های سفید کار ماهر استفاده کنیم تا سفید کاری صاف و یک نواخت و تمیز از آب در آید. باید توجّه کرد که دقّت در اجرای نازک کاری از اهمیّت به سزائی برخور دار است، چون آن چه درساختمان همیشه در معرض دید است نازک کاری ساختمان می باشد.

روز یکصد و چهل و هشتم لکّه گیری سفید کاری را انجام میدهیم.

فعالیّت ۱۱: کاشی کاری و نصب سرویس های بهداشتی:

کاشی کاری دیوار های سرویس ها و آشپزخانه را از روز یکصد و بیست و پنجم شروع کرده و برای اجرای آن پنج روز در نظر گرفتیم،

فرش کف سرویس ها را با سرامیک به ابعاد ۱۵ *۱۵ سانتیمتر  از روز یکصد و سی ام شروع کرده و سه روزه انجامش می دهیم،

در اجرای کاشی کاری و سرامیک از کاشی درجه یک بدون پیچیدگی و با ابعاد یکسان و لعاب کامل استفاده می کنیم.

از روز یکصد و سی و سوّم نصب کابینت آشپز خانه را در مدّت چهار روز انجام می دهیم، باید توجّه کرد که در موقعیّت فعلی در جامعه ما کابینت سازی یکی از بی برنامه ترین کارها می باشد لذا بایستی طوری برنامه ریزی کرد که قبلاً سفارش ساخت آن ها داده شده باشد تا طبق برنامه بتوان آن ها را نصب کرد.

از روز یکصد و سی و ششم نصب رادیاتور ها و آبگرم کن را در مدّت سه روز به انجام می رسانیم.

نصب لوازم بهداشتی از قبیل دستشوئی و شیر آلات و غیره در روز های یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم اجرا می گردد. توضیح اینکه تهیّه مصالح و لوازم و دستگاه های مورد نیاز از قبل طبق برنامه زمانبندی تدارکات تهیّه می شود.

فعالیّت ۱۲: سیم کشی، نصب کلید و پریز و یراق آلات و نصب شیشه:

روز های یکصد و پنجاه و یکّم و یکصد و پنجاه و دوم سیم کشی برق را اجرا می کنیم، روز یکصد و پنجاه وسوّم کلید و پریز را نصب می کنیم، در روز های یکصد و پنجاه و سوّم و یکصدو پنجاه و چهارم یراق آلات را نیز نصب می کنیم، نصب شیشه ها را نیز از روز یکصدو پنجاه وسوّم در سه روز به انجام می رسانیم.

در زمان نصب یراق آلات باید دقّت کرد که باز شو در ها و پنجره ها به راحتی باز و بسته شوند، و لنگه در و یا پنجره به خودی خود باز و یا بسته نشود و لنگه در را در هر جا از زاویه حرکت آن قرار دهیم همانجا باقی بماند و موقع بستن در بایستی در به راحتی بسته شود و نیازی به فشار مضاعف نباشد.

نمودار برنامه زمانبندی تفصیلی فعالیّت های فوق به شکل زیر می باشد:

برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه، قسمت ششم، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 68.
زمان بندی برای اجرای پروژه و روش اجرا، قسمت 8، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 70.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *