آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۳۸، متره بر وآورد در سد سازی؛ نقشه توپو گرافی ( ۲ ):

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

نقشه توپ گرافی ( ۲ )؛

در گام های ۱۳۶ و ۱۳۷ در باره سد سازی و نقشه توپوگرافی مطالبی مطرح گردید، و یک نقشه کوچکی از توپوگرافی یک محل کوچک دارای گودال و تل خاکی کنار آن به صورت پلان و برش نشان داده شد، ولی از آنجائیکه نقشه توپو گرافی با همه ساده بودنش بخاطر یک سان دیده شدن خطوط میزان در نقشه پلان یک کمی مشگل می باشد، مگر اینکه ارتفاعات خطوط نوشته شده باشد. در عین حال در نقشه توپو گرافی حالاتی پیش می آید که توجّه به آنها ضروری می باشد، مانند جائیکه شیب زمین به حالت دیواره در آمده باشد، و یا اینکه حالت سخره مانند پیش رفته باشد، یعنی قسمت بالا پیش رفته تر از قسمت پائین باشد. در حالت دیواره، قسمت پائین و بالا روی یک خط قرار می گیرد، که برای مشخّص شدن آن روی یک خط دو رقوم نوشته می شود، یکی رقوم تراز پائین و دیگری رقوم نقطه بالائی. در حالتی که قسمت پائین تو رفتگی داشته باشد، آن قسمت در پلان به صورت خط ندید نشان داده می شود. باید توجّه کرد که نقشه توپوگرافی خاصّ سد سازی و راه سازس و تسطیح اراضی نیست بلکه درتمام قسمت های عمران و جغرافیا کاربرد دارد و آشنائی به آن جزو ضروریّات است. برای بیشتر روشن شدن حالت های فوق در کروکی پائین قسمتی از پلان و برش آن حالت ها نشان داده می شود؛

آموزش گام ه گام متره بر آورد، گام 137، سد سازی و مترۀ آن؛
خالق و خلقت و شگفتی های خلقت؛ فرماندهی بدن ؛ ناف ( 3 )
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *