آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۴۰، متره بر آورد سد سازی( سد های خاکی ( ۲ )

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد سدهای خاکی ( ۲ )؛

در گام ۱۳۹ در رابطه با متره قسمتی از کارهای سد تا مرحله بستر سازی گفته شد، اینک دنباله آن را پی می گیریم؛

۷ – پس از اجرای بستر سازی عملیّات خاکریزی انجام می شود که متره آن طبق نقشه و پروفیل های عرضی متره می گردد.

در متره بر آورد اولیّه و صورت وضعیّت قطعی بر اساس پروفیل های عرضی محاسبه می شود ولی در تهیّه صورت وضعیّت موقّت با توجّه به اینکه خاکریزی به تدریج انجام می شود، لذا هر مرحله از خاکریزی جداگانه متره می شود، در هر مرحله رقوم سطح روی خاکریزی برداشت شده و با توجّه به رقوم قبلی پروفیل عرضی تهیّه شده و بر مبنای آن پروفیل حجم خاکریزی محاسبه می شود،

امکان دارد خاکریزی قسمت های مختلف سد از نظر نوع خاک متفاوت طرّاحی شده باشد، بخصوص هسته مرکزی سد که قائدتاً از خاک چسبنده تر و مقاوم تری استفاده می شود، در صورتیکه تهیّه این خاک هزینه بیشتری در بر داشته باشد مسلّماً قیمت آن متفاوت خواهد بود در نتیجه بایستی برای آن قسمت پروفیل عرضی جداگانه تهیّه کرده و حجم آن بر اساس آن پروفیل ها محاسبه شود، البتّه حجم این قسمت از حجم کلّ خاکریزی کسر می گردد.

۸ – در تهیّه صورت وضعیّت موقّت و قطعی باید دقّت نمود که آیتم پروفیل سازی برای هر قشر خاکریزی محاسبه شود، چون هر قسمت جداگانه پروفیل سازی می شود، و بهتر است در زمان اجرا این قسمت ها صورتجلسه گردند، البتّه باز هم بایستی توجّه کرد که شیروانی خاکریزی ها دقیقاً پروفیل سازی شود و آیتم آن هم محاسبه شود.

توضیح اینکه؛ منظور از پروفیل سازی در راه سازی و سد سازی ایجاد سطح کاملاً صاف و هموار در سطح خاکریزی و شیروانی های دو طرف خاکریزی می باشد.

۹ – ریپ رپ بدنه سد؛ در سد های خاکی بدنه سمت مخزن سد ( قسمت آبگیر سد ) به وسیله سنگ ریزی با سنگ قلوه یک بستر مقاوم تری در بدنه سد ایجاد می گردد، که بر اساس طرح و نقشه مربوطه متره آن محاسبه می شود. این سنگ ریزی را ریپ رپ می نامند.

۱۰ – در سد های خاکی در یک یا دو طرف سد یک بستر سرریز بتنی با دیواره های کوتاه کناری که بقریباً به حالت یک کانال پهن ساخته می شود، آن کانال هم طبق نقشه مربوطه متره می گردد، با توجّه به اینکه سطح این کانال بایستی کاملاً لیسه ای گردد، لذا در متره کردن آیتم لیسه ای کردن بتن فراموش نشود.

۱۱ – در سدها گالری و کانال هائی بر حسب نوع سد و نیاز، تعبیه می گردد، که این ها هم طبق نقشه های مربوطه متره می گردد، در مطالعه نقشه و تجسّم این گالری ها بایستی دقّت زیادی به کار برد ه شود. توضیح اینکه این گالری ها اکثراً حالت خاصّی دارند که تجسّم آنهارا پیچیده می کند و برای فهمیدن آن بایستی دقّت زیادی بکار برد. البتّه در صورتیکه نقشه کامپیوتری داشته باشیم، که امروزه اکثر نقشه ها کامپیوتری تهیّه می شود، لذا باداشتن یکی از نرم افزار های مربوطه، خواندن و تجسّم آنها به راحتی میسّر می گردد. ( نرم افزار هائیکه در این زمینه وجود دارد؛ . ۳ds max .rhino . sketchup . revit . avchical

۱۲ – حوضچه آرامش؛ در انتهای کانال سرریز و آبریز های بیرونی سد برای جلوگیری از سایش زمین در نتیجه آبریزی حوضچه های بتنی تعبیه می شود، که به عنوان حوضچه آرامش مطرح می گردد، که آن هم طبق نقشه مربوطه متره می شود.

دنباله این مطلب در گام های بعدی پی گیری می شود، انشاءلله.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 139، متره بر آورد سد سازی ( سدهای خاکی )
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 141، متره بر آورد سد سازی ( سد های خاکی) ( 3 )؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۴۰، متره بر آورد سد سازی( سد های خاکی ( ۲ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *