متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی، بخش۳، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام ۷۵٫

با نام ویاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هر فعالیت، متره نوع چهارم، برای کنترل هزینه های پروژه؛ فعالیّت های شماره ۴ و ۵ و ۶؛

نوع چهارم متره بر آورد را در گامهای ۷۳ و ۷۴ شروع کردیم و متره و بر آورد سه ردیف از فعّالیّت ها را انجام دادیم،  با اینکه حس می کردیم که این نوع متره حالت خاصّ خودش را دارد و بایستی بطور مستقل تهیّه شود، ولی از آنجائیکه اکثر موارد را قبلاً متره کرده بودیم به نظر می رسید که به نحوی می شود از آنها استفاده کرد، ولی هرچه در این زمینه و به همان نحو پیش رفتیم به اشکالات زیادی بر خورد کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این نوع متره بایستی به روش خودش تهیّه شود، برای این کار بایستی نقشه جزئیّات هر قسمت و هر فعالیّت را بطور دقیق داشته باشیم تا بتوانیم کار را به راحتی انجام دهیم.

در ابتدا با توجّه به اینکه ساختمانی را که متره آن را می نویسیم یک ساختمان ساده و یک طبقه می باشد و می توان فعالیّت های آن را به صورت ذهنی متره کرد، و نیازی به تهیّه نقشه جزئیّات احساس نمی شد، ولی در عمل معلوم شد که بدون داشتن نقشه جزئیّات با اشکالات زیادی مواجه می شویم به همین دلیل نقشه جزئیّات را تهیه کرده و بر اساس آنها متره های مربوطه را تکمیل کردیم.

برای بیشتر روشن شدن مطلب به  موردی اشاره می کنم؛ در تقسیم فعالیّت ها آجر کاری به چند قسمت تقسیم شده است، به ترتیب زیر؛

۱ – آجرکاری تازیر شناژ سقف.

۲ – آجرکاری بین تبر آهن ها، دست انداز سقف زیر عایق و خرپشته. ( بین تیر آهن ها – در بعضی قسمت ها پشت شناژ – دست انداز زیر عایق )

۳ – آجر کاری دست انداز بام روی عایق کاری.

برای محاسبه درست این موارد با داشتن نقشه جزئیّات راحت تر می شود متره نوشت، ولی در صورت نداشتن نقشه جزئیّات مشکلات زیادی پیش می آید.

درست است که من این موضوع را برای آموزش آغاز کرده ام ولی از آنجائیکه تقریباً برای اولّین بار است که این نوع متره به صورت عملی مطرح می شود لذا برای خود من هم جنبه آموزشی پیدا کرده ست، نه فقط و صرفاً جهت آموختن.

در این زمینه مطلبی به ذهنم رسید که طرح آن را خالی از لطف ندیدم؛ من در گذشته های دور در دفتر کار خودم به همکارانی که کار متره بر آورد را داشتند یاد می گرفتند می گفتم که کار نوشتن متره مشابه بازی شطرنج می باشد یعنی خیلی سریع و راحت می شود یاد گرفت ولی بعد از سال ها بازی کردن تازه متوجّه می شویم که بازی کردن شطرنج را چندان هم بلد نیستیم، متره هم دقیقاً این حالت را دارد، در دید اوّل خیلی ساده به نظر می رسد. ولی بعد از مدّت ها کار کردن متوجّه می شویم که خیلی چیز ها است که هنوز باید در مورد متره برآورد یاد بگیریم و نوع  چهارم متره بر آورد هم یکی از آن موارد متره برآورد می باشد که حتّی برای من پیر این موضوع هم حالت تازه ای پیدا کرده است. و از آنجائیکه با این نوع متره بر آورد می توان در صد هزینه هر فعایّت را بر آورد کرد لذا بایستی دقّت عمل بیشتری به کار برده شود.

نمودار و متره بر آورد فعالیت های؛ شماره ۴؛ شناژ زیر سقف. شماره ۵؛ اجرای سقف و خرپشته. شماره ۶؛ شیب بندی، عایق و فرش پشت بام؛

متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی ، بخش 2، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام74.
متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش 4، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد گام 76.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *