متره برآورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش ۱، متره نوع چهارم. آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۳٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره بر آورد برای هزینه تک تک فعالیت ها، متره نوع چهارم، بخش ۱:

در مقالات گذشته در رابطه با اهمیّت متره برآورد مطالبی مطرح گردید و اینکه متره بر آورد یکی از مهم ترین و ضروری ترین موارد رشته عمران می باشد بحث گردید. یکی از مهم ترین ضروریاّت آن، در بدو شروع پروژه برای تعیین هزینه مورد نیاز پروژه و همین طور برای تعیین مصالح و نیروهای مورد نیازمی باشد، این حالت در اکثر پروژه ها اعمال می شود، منتهی همیشه هزینه کل پروژه مطرح بوده است، و کمتر توجّهی به هزینه تک به تک فعّالیت ها می شده است، در صورتیکه در کنترل پروژه کنترل هزینه هم ضروری می باشد، و برای کنترل هزینه ها داشتن هزینه هر کدام از فعالیّت ها هم مورد نیاز است.

بطور کلّی آنچه که معمول هست تهیّه متره برآورد برای تعیین هزینه پروژه در ابتدای پروژه و بعداً تهیّه صورت وضعیّت های موقّت و در آخر هم تهیّه صورت وضعیّت قطعی می باشد.

در عین حال براساس تنظیم برنامه زمانبندی و کنترل هزینه های پروژه هم بایستی برآوردی تنظیم شود، بطوریکه هزینه و نیازمندی های هر فعالیّت بطور جداگانه محاسبه گردد. برای این منظور پیرو تهیّه برنامه زمانبندی که در گام های اخیر مطرح شد اینک هزینه هر فعالیّت را بطور جداگانه و به تدریج به ترتیبی که برنامه زمانبندی تنظیم شده است تهیّه می نمائیم؛

یعنی در حقیقت متره نوع چهارمی مطرح می شود که کاملاً متفاوت با متره های یاد شده می باشد، در این نوع متره؛ هزینه هر فعّالیّت به تنهائی برآورد می گردد. به همین منظور من سعی کردم از متره های قبلی که تهیّه شده بود استفاده بکنم ولی مشگلات زیادی پیش می آید و فکر می کنم بهتر این باشد که متره مستقلّی نوشته شود. ولی به هر حالت در این برنامه از متره های قبلی که در گام های گذشته مطرح شده استفاده نموده و در عین حال که شماره گام مطرح شده اولیّه در گوشه پائین صفحه مشخّص می باشد، در گوشه بالای صفحه شماره گام فعلی و صفحه آن جداگانه نوشته شده است.

برآورد دو فعّالیّت اولّی (آماده سازی و پی کنی – پی سازی ) با جدول زمانبندی آن به شرح زیر مطرح می گردد:

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2
متره بر آورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی ، بخش 2، متره نوع چهارم، آموزش گام به گام متره بر آورد ، گام74.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *