نازک کاری بخش ۱، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۷۱٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

نازک کاری و تنظیم جدول مربوطه بخش ۱:

آموزش گام به گام م متره بر آورد تا گام ۷۰ نوشته شده است،  گام ۷۰ مربوط به آخرین قسمت برنامه زمان بندی تفصیلی بود. با توجّه به اینکه برای اجرای پروژه طبق برنامه زمانبندی شده نیاز به داشتن هزینه اجرای آن، مقدار مصالح،  لوازم مورد نیاز و همچنبن نیرو های مورد نیاز فعالیّت ها را داریم لذا می بایست متره کلیّه قسمت ها را داشته باشیم، در گام های گذشته قسمت عمده متره ساختمان را که شامل سفت کاری ساختمان بوده است انجام دادیم، اینک  می خواهیم دنباله آن را تهیّه کنیم، و برای این منطور نیاز به داشتن اطلاعات کامل ساختمان را داریم، لذا جدول نازک کاری ساختمان را تعریف می نمائیم؛ از آنجائی که نازک کاری ساختمان دارای تنوّع زیادی می باشد، و نشان دادن آنها در نقشه به راحتی میسّر نمی باشد، لذا قسمت های مختلف را در نقشه شماره گذاری کرده و بر اساس آن شماره ها در جدول نازک کاری نوع اجرا را شرح می دهیم.

قبل از ترسیم جدول نازک کاری،  به توضیح مختصری از نازک کاری پرداخته و بعداً جدول آن را نیز ترسیم می کنیم؛

۱ – فرش کف ها:

امروزه معمول شده است که اکثر کف های اطاق ها را با سنگ و یا سرامیک های صاف و شفاف فرش می کنند، در صورتیکه این نوع فرش ها به جز زیبائی آنها از نقطه نظر بهداشتی و ایمنی چندان مناسب نمی باشند، به طور مثال؛ صیقلی بودن آنها، که به طور طبیعی لیز بوده و  در نتیجه فرش روی  آنها و پای انسان لیز می خورد و در ثانی خیلی خنک بوده و باعث ناراحتی پا گردیده و می تواند در دراز مدّت ایجاد درد در پاها بنماید، در مقابل فرش پارکت و یا موکت بهترین گزینه می باشد، برای فرش موکت و یا پارکت نیاز به زیر سازی می باشد، که می شود زیر آنها را بابتن و اندود سیمانی و یا با فرش موزائیک فرش کرده و روی آن را موکت و یا پارکت اجرا کرد. در این پروژه کف های سالن و اطاق ها را با موزائیک فرش کرده و سالن را پارکت انجام داده و اطاق خواب ها را موکت فرش می کنیم. کف سرویس ها را هم با سرامیک ۱۵*۱۵ مخصوص کف فرش می نمائیم.

۲ – نمای دیوار های داخلی:

دیوار های داخلی را باملات گچ و خاک شمشه گیری کرده و سپس با  گچ و خاک اندود نموده و روی آن سفید کاری و نقاّشی می گردد، در گذشته برای آستر دیوار ها از اندود کاهگل استفاده می شد، که اندود فوق العاده خوبی بود و فواید زیادی داشت از قبیل عایق بودن آن که هم از نظر صوتی و هم از نظر حرارتی عایق می باشد و همینطور از نقطه نظر انرژی با توجّه به انرژی کاه و خاک دارای انرژی مثبت زیادی هست که متأسفانه امروزه کمتر مورد استفاه قرار می گیرد.

ازاره دیوار ها با قرنیز سنگی به ضخامت یک سانتیمتر اجرا می گردد.

دیوار سرویس ها و آشپزخانه با کاشی ۱۵*۱۵ تا سقف کاشی کاری می شود.

سقف ها کلاً اندود گچ و خاک و سفید کاری و رنگ می گردد.

پلّه ها و پاگرد پلّه ها و قرنیز آنها:

پلّه و سکوی ورودی از خارج ساختمان (قسمت ۱) ؛ پلّه ها از سنگ پلاک دو تیشه به ضخامت پنج سانتیمتر اجرا می شود، سکّو و دیواره پلّه ها از سنگ پلاک دو تیشه به ضخامت سه سانتیمتر اجرا می می گردد.

قسمت ورودی داخلی ساختمان و راه پلّه (قسمت ۲)؛ کف قسمت و رودی و پاگرد ودیواره پلّه ها  با سنگ پلاک مرمریت به ضخامت سه سانتیمتر اجرا می شود، خود پلّه ها باسنگ مرمریت به ضخامت پنج سانتیمتر اجرا می گردد. قرنیز پلّه ها هم از سنگ مرمریت به ضخامت یک سانتیمتر نصب می شود.

نرده پلّه های راه بام از پروفیل توخالی با دست انداز (دستگیره) چوبی روی آن در نظر گرفته شده است.

ستون وسط سالن با نمای چوبی و گوشه های گرد اجرا می گردد.

در ها ، پنجره ها و نرده با رنگ روغنی رنگ آمیزی می شود.

جدول نازک کاری:

زمان بندی برای اجرای پروژه و روش اجرا، قسمت 8، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 70.
آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *