آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام ۷۲ نازک کاری بخش۲

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره نازک کاری، بخش ۲؛

در گام ۷۱ تا حدودی نازک کاری را شرح دادیم و نوع فرش کف و اندود دیوار ها را روشن کردیم و اینک شروع می کنیم به متره کردن آن ها؛

اوّل شمشه گیری، اندود گچ و خاک و سفید کاری دیوار ها و سقف ها را متره می نمائیم، برای این منظور سطح دیوار ها و سقف ها را متره می کنیم، در محاسبه سطوح فوق باید دقّت نمائیم که جائی را از قلم نیاندازیم، بخصوص کنار پنجره ها و در ها که حتماً محاسبه گردد.

محاسبه سطوح سفید کاری قسمت راه پلّه؛ متره کردن راه پلّه دردید اوّل به دلیل اوریب بودن راه پلّه به نظر مشگل می رسد، و اگر دیوار ها را به آن فرمی که دیده میشوند محاسبه بکنیم تا حدودی مشگل هست، ولی اگر سطح دیوار را از کف تا سقف راه بام یک سطح مستطیل حساب کرده و ضخامت پاگرد ها را کسر کنیم سطح سفید کاری به دست می آید توجّه شود که نیازی به کسر کردن ضخامت پلّه ها نمی باشد چون کلّه پلّه ها در طرف دیگر سفید کاری می گردد.

ضمناً یادمان باشد که می توانیم متره را به روش های مختلف بنویسیم و سطوح مشابه را یک بار حساب کرده و برای قسمت مشابه از محاسبات اوّلی استفاده نمائیم مانند گچ و خاک و سفید کاری سقف که مشابه کف ها می باشد، و من در ریز متره پیوست به دو روش حساب کرده ام.

پس از محاسبه کلیّه سطوح برای قیمت آنها از آیتم های زیر استفاده می نمائیم؛

شمشه گیری از آیتم ۱۸۰۲۰۱

اندود گچ و خاک دیوار ها از آیتم ۱۸۰۲۰۲

اندود گچ  خاک سقف ها از آیتم ۱۸۰۲۰۳

سفید کاری دیوار ها از آیتم ۱۸۰۲۰۴

سفید کاری سقف ها از آیتم ۱۸۰۲۰۵

گرد کردن کنج ها و گوشه ها از آیتم ۱۸۰۲۰۶

کاشی کاری دیوار ها از آیتم ۲۰۰۱۰۱

پس از محاسبه سطح دیوار ها سطوح کف را برای فرش کف محاسبه نموده و برای قیمت آنها از آیتم های زیر استفاده می نمائیم؛

سرامیک کف از آیتم ۲۰۰۳۰۱

فرش موزائیک کف از آیتم ۲۱۰۲۰۱

سنگ مرمریت کف از آیتم ۲۲۰۳۰۳

قرنیز از سنگ مرمریت از آیتم ۲۲۷۰۲

پلّه های داخلی از سنگ مرمریت از آیتم ؛ قیمت جدید به اندازه دو برابر آیتم ۲۲۰۳۰۳

گرد کردن گوشه سنگ پلّه ها از آیتم  ۲۲۰۶۰۸

دستمزد نصب پارکت از آیتم ۱۹۰۵۰۱ استفاده می شود، و برای قیمت خود پارکت بایستی قیمت جدید تهیّه شود.

برای تهیّه و نصب موکت هم بایستی قیمت جدید تهیّه شود.

توضیح اینکه فهرست بهای مورد استفاده ما در این برنامه؛  همان فهرست بهای سال ۱۳۹۳که در ابتدا از آن استفاده کردیم می باشد.

یاد آوری؛ همانطور که در گام های گذشته توضیح داده شده؛ در نوشتن متره و انتخاب آیتم، حتماً مقدمّه فصل فهرست بها برای آیتم های مربوطه دقیقاً مطالعه شود.

ریز متره نازک کاری و نقشه مربوطه در زیر نشان داده می شود:

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2

آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2 آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2 آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2 آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام 72 نازک کاری بخش2

نازک کاری بخش 1، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 71.
متره برآورد هزینه فعالیّت ها در برنامه زمان بندی بخش 1، متره نوع چهارم. آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 73.
Facebooktwitterlinkedinmail

  2 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد؛ گام ۷۲ نازک کاری بخش۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *