آموزش گام به گام متره بر آورد: گام ۲۳، متره عایق پی و دیوار آجری.

با نام و یاد خدا وبرای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

متره عایق پی و دیوار آجری؛

در برنامه ای که پیش رو داریم منظور آموزش متره بر آورد به صورت حتی المقدور کامل بخصوص باذکر نکات ریز متره می باشد. لذا سعی می کنیم در حدّ امکان تمام موارد متره را دریک نقشه فرضی بر آورده کنیم.

متره دیوار ها را یک بار به صورت دیوار آجری محاسبه می کنیم و بار دوّم با بلوک چینی حساب میکنیم.

با تغییراتی که در نقشه اولیّه خود دادیم و با در نظر گرفتن اینکه ساختمان در وسط یک فضای باز قرار دارد و هر چهار طرف آن نما دارد تعداد پنجره ها را نیز برای تأمین نور طبیعی بیشتر اضافه کردیم.  همینطور برای اینکه بتوانیم متره ی انواع مختلف پنجره را نشان دهیم، پنجره ها را هم متفاوت در نظر گرفتیم. ناگفته نماند که این روش در اجرای یک ساختمان هرگز مقرون به صرفه نیست. ولی در نمونه ی تمرینی خود میتوانیم چنین فرضهایی داشته باشیم. تعداد و نوع پنجره ها به ترتیب در زیر نشان داده می شود:

 • برای سالن سه عدد پنجره ۲/۰۰*۲/۰۰ متر با پروفیل آلومینیومی در نظر گرفتیم با نشانه ( AL W 1) که دو عدد از آنها در شمال سالن و یک عدد در غرب سالن قرار می گیرد.
 • برای اطاق خواب شمالی نیز دوعدد پنجره به ابعاد ۲/۰۰*۲/۰۰ متر که یکی در شمال اطاق و دیگری در غرب آن قرار می گیرد، پنجره شمالی  از پروفیل آلومینیومی ( AL W 1 ) وپنجره غربی از پروفیل توخالی فلزّی با نشانه ( M W 2) .
 • برای اطاق خواب جنوبی دوعدد پنجره ۲/۰۰*۲/۰۰ متر یکی در غرب اطاق با پروفبل توخالی فلزّی (MW 2 )  و دیگری در جنوب اطاق با پروفیل پی وی سی بانشانه (PV W 3 ) .
 • پنجره حمّام به ابعاد ۱/۰۰*۰/۶۰ متر در ارتفاع ۲/۱۰ متر از کف باپروفیل آلومینیوم با نشان (AL W 5 ) .
 • پنجره آشپزخانه به ابعاد ۱/۵۰*۲/۰۰ با پروفیل پی وی سی . با نشان ( PV W4 )
 • پنجره هال به ابعاد ۲/۰۰*۲/۰۰ باپروفیل پی وی سی با نشان ( PV W 3 ).
 • در ورودی راه پلّه به ابعاد ۲/۰۰*۲/۷۰ با پروفیل توخالی فلزّیبا نشان ( MD 1 )
 • درهای داخلی : ورودی های حمّام از پروفیل آلومینیومی به ابعاد ۰/۷۰*۲/۱۰  بانشان (AL D 2 ).
 • در ورودی هال به ابعاد ۱/۱۰ *۲/۱۰ با چهارچوب از پروفیل فلزّی چهار چوبی و درب چوبی بانشان (WD 1 ).
 • و سایر درهای ورودی به ابعاد ۰/۸۰*۲/۱۰ با چهار چوب فلزّی ودرب چوبی بانشان ( WD 2 ) .

با مشخّص شدن ابعاد در ها و پنجره ها متره  آجر کاری دیوار ها را حساب می کنیم: محاسبه ی متره آجرکاری دیوارهای به ضخامت ۳۵ سانتیمتر و بیشتر که بصورت حجمی انجام می شود، به چند نوع میسّر می باشد:

  1. می توانیم سطح پلان آجرکاری را حساب کرده و بعد به ارتفاع دیوار ضرب کنیم.
  2. می توان طول دیوارها را حساب کرده بعداً به ضخامت و ارتفاع دیوار ضرب کرد .

همین طور می شود سطح قایم دیوار را حساب کرده بعداً به ضخامت دیوار ضرب کرد. در هر سه مورد باید توجّه داشت که محل در ها و پنجره ها حتماً کسر گردد. متره به روش سوّم حسنش این است که می توان از سطح قائم دیوار برای محاسبه اندود گچ وخاک وسفید کاری هم استفاده کرد.

وقتی به روش محاسبه طول کلّی متره بکنیم می توانیم تک تک طول ها را در ستون طول نوشته و بعد جمع طول را به دست بیاوریم و همین طور می توانیم طول ها را در ملاحضات نوشته و جمع آن ها را همانجا به دست آوریم و در یک ردیف حجم را حساب بکنیم و بعداً محل درها وپنجره ها را کسر نماییم.

هر سه روش در ریز متره پایین صفحه نشان داده می شود.

آموزش گام به گام متره برآورد: گام 22 عایق کاریو آجر کاری.
آموزش گام به گام متره برآورد گام 24، کنترل و رسیدگی صورت وضعیّت.
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد: گام ۲۳، متره عایق پی و دیوار آجری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *