آموزش گام به گام متره بر آورد گام شانزدهم، آرماتور بندی و تنظیم جدول آرماتور بندی۴٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آرماتور بندی و تنظیم جدول آرماتور بندی۴؛

در این گام از روش تنظیم جدول آرماتور بندی به اضافه بعضی روش های نشان دادن میلگرد ها درنقشه صحبت می کنیم، چون هر مهندس محاسب با روش خودش نقشه آرماتور بندی در بتن را نشان میدهد.

برای نشان دادن میلگرد ها در شناژبندی، نقشه شناژ را می کشیم. در هر شناژ که چند عدد میلگرد قرار دارد، میتوانیم فقط یکی از میلگرد ها را  نشان بدهیم و شماره، تعداد، قطر و طول آن را مشخّص کنیم مانند نقشه ای که درپایین صفحه نشان داده می شود. در مورد خاموت ها و میلگرد هایی که به تعداد زیاد بوده و تکرار می گردند، قطر خاموت و فاصله آن ها از همدیگر نشان داده می شود. اگر طول میلگرد هم نشان داده شود بهتر است. ولی اکثراً طول آن را نمی نویسند. البتّه شکل آرماتور هم بایستی در نقشه نشان داده شود. بعد از این که نقشه آرماتور بندی کشیده شد، جدول آرماتور بندی تنظیم می گردد. اکثر مهندسین محاسب هم زمان با محاسبه میل گرد ها جدول آن را نیز تنظیم می نمایند. البته در برخی موارد هم این کار را نمی کنند.

گاهی پیش می آید که مهندسین محاسب میلگرد ها را به روش خود شان نشان می دهند، به طوریکه در دید اوّل نمی شود به راحتی متوجّه آن شد.  در این گونه موارد بایستی مقداری حوصله به خرج داده و با دقّت کامل نقشه را مطالعه کرد تا روش آن طرّاح را فهمید. بعد از کشف روش طرّاح به راحتی می توان میلگرد ها را مشخّص نموده و جدول آن ها را تنظیم کرد.

تنظیم جدول میلگرد:  در جدولی که برای نشان دادن میلگرد ها تنظیم می شود، چهار ستون بابت شماره میل گرد، قطر آن، طول هر یک از میلگردها و تعداد آنها در نظر گرفته می شود. برای شماره ردیف هم می توانیم یک ردیف در نظر بگیریم. ولی از آنجاییکه اکثراً شماره ردیف و شماره میلگرد ها یکسان می باشند، نیازی به شماره ردیف نداشته و می توانیم از آن صرفنظر کنیم. سپس به تعداد قطر میلگرد هایی که در نقشه داریم، ستون در نظر میگیریم، و بعد از آن هم یک ستون پهن تر برای نشان دادن فرم میلگرد در نظر می گیریم. مانند فرم جدولی که در زیر نشان داده می شود و میلگرد ها را بر اساس نقشه در جدول وارد می کنیم. بعداً در ردیف پایین تر از آخرین میلگرد محاسبه شده، خطّی می کشیم و جمع طول میلگردها را زیر آن خط می نویسیم. و زیر آن نیز دوباره خطّی کشیده می شود که زیر آن، وزن متر طول هر کدام از میلگردها را می نویسیم. بعداً حاصل ضرب طول در وزن یک متر را درزیر آن وارد میکنیم، سپس در زیر آن جمع وزن میلگردهای به قطر تا ده میلیمتر را در یک قسمت وارد میکنیم. و جمع وزن میلگردهای به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر را نیز در یک قسمت، و وزن میلگردهای به قطر بیشتر از ۱۸ میلیمتر را در قسمت دیگر وارد میکنیم. (بر اساس تقسیم بندی فهرست بها.)   مشابه جدول زیر.

جدول آرماتور بندی

نشان دادن میلگرد ها درنقشه

 

آموزش گام به گام متره برآورد، گام پانزدهم،آرماتور بندی و روش نوشتن متره آن 3
آموزش گام به گام متره برآورد، گام هفدهم، توجّه به فهرست بها و جداول آرماتور ها.
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد گام شانزدهم، آرماتور بندی و تنظیم جدول آرماتور بندی۴٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *