کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد – گام ۱۲۳ ( ۹۳ ،

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

کنترل پر.وژه؛

برنامه ریزی تدارکات؛ بخش ۳

در گام ۱۲۳ ( ۹۲ ) نمونه ای از طرح تنظیم برنامه مصرفی روزانه مصالح تنظیم و ارائه گردید، همانطوریکه در آنجا هم مطرح شد آن مورد به عنوان نمونه بود، که اینک در این گام جداول نسبتاً تکمیلی آن ارائه می گردد، با توجّه به اینکه این برنامه برای اولّین بار تنظیم می شود، مسلّماً نکات ضعفی خواهد داشت که به امید خدا در نتیجه استمرار تکمیل تر خواهد شد.

در این برنامه با توجّه به برنامه زمان بندی که برای اجرا تنظیم شده است، و در گام های گذشته مطرح شده بود، برنامه زمان بندی تهیّه مصالح تنظیم می گردد، این برنامه فعلاً برای فعالیّت شماره ۲ یعنی پی سازی، تنظیم می شود، که در دو جدول جداگانه نشان داده می شود، درجدول اوّلی برنامه تهیّه مصالح هر کاری مانند سنگ لاشه چینی، بتن مگر و سایرکارها مشخّص می شود، یعنی مقدار مصرف روزانه مصالح هر یک از کار ها مشخّص شده است، و در جدول دوّم خلاصه و مجموع مصالح مورد نیاز هر بک از مصالح در هر روز تعیین گردیده است. یعنی در جدول دوّم به طور مثال، سیمان که در یک روز در کارهای مختلف موردنیاز می باشد، مشخّص شده است.

باید توجّه کرد که؛ تنظیم برنامه مصرفی مصالح و کنترل آنها خیلی به نفع پروژه بوده، و از حیف و میل شدن مصالح جلوگیری به عمل آورده و جلو خیلی از سوء استفاده ها را هم می گیرد.

کنترل پروژه، آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 122 ( 92
کنترل پروژه؛مهندسی ارزش قسمت اوّل آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 124 ( 90.L )
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *