آموزش گام به گام متره و برآورد، گام هیجدهم،آشنائی به اجرای آرماتور بندی و انجام متره آن بر اساس روش اجرا.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آشنائی به اجرای آرماتور بندی و انجام متره آن بر اساس روش اجرا؛

همان طوری که در رابطه با خصوصیّات مترور توضیحاتی داده ام مترور بایستی به اجرای کار نیز آشنایی کامل داشته باشد، و در زمان نوشتن متره موارد اجرا را نیز در نظر بگیرد.

در نتیجه لازم است مترور در زمان تهیّه متره دقّت نماید که اگر برخی موارد در نقشه منعکس نشده به دنبال اصلاح نقشه باشد. به طور مثال هنگام محاسبه فونداسیون، وقتی به پی پلّه رسید، باید دقّت داشته باشد که اتصّال پایه پلّه به پی آن به چه نحو است و این که اصلاً پلّه چگونه اجرا خواهد شد؟ منظور این که آیا رمپ پلّه تیر آهن وطاق ضربی خواهد بود، یا رمپ بتنی اجرا خواهد شد. و هر کدام از این دو مورد که باشد، بایستی نحوه اتصّال در پی پلّه مشخّص شود. اگر تیر آهن باشد بایستی بیس پلیت ( صفحه اتصّال ) در بتن پی جاسازی شود. اگر رمپ سازه بتنی باشد در آن صورت میل گرد انتظار بایستی پیش بینی شده باشد. (همان طور که خودمان نیز در محاسبه میلگرد و بتن فونداسیون هیچ کدام از این ها را درنظر نگرفتیم، که مسلمّاً بعداً منظور خواهیم کرد )

در اجرای متره برای برآورد اولیّه نیز، بهترین حالت انجام متره به ترتیب اجرای کار می باشد. طرز تهیّه متره و طرز تهیّه روش اجرا تقریباً بایستی هم آهنگ باشد.

پیش از این در تمرین گام به گام متره تا کرسی چینی پیش رفتیم. در اجرا پس از کرسی چینی قبل از عایق کاری پی و آجر کاری دیوار ها، بهتر است کف ساختمان تسطیح و آب پاشی و کوبیده شود، وبعد از آن بلوکاژ کف اجرا گردد. و اگر کانال یا تأسسیات دیگری در کف نباشد بتن مگر کف نیز اجرا گردد و بعداً عایق کاری و اجرای دیوار های آجری انجام پذیرد.

متره ی تسطیح و کوبیدن کف ساختمان از روی نقشه کرسی چینی محاسبه می گردد، و از آنجایی که سطح کرسی چینی قبلاً محاسبه شده، لذا اگر سطح کل ساختمان بر اساس نقشه کرسی چینی حساب شده و سطح کرسی چینی از آن کسر شود، سطح  کف ساختمان برای محاسبه تسطیح و آب پاشی و کوبیدن به دست می آید. که این سطح برای بلوکاژ کف و همین طور برای بتن کف مورد استفاده قرار می گیرد.   که در نقشه ما ابعاد سطح ساختمان طبق نقشه کرسی چینی ۱۲/۱ * ۱۲/۱ می باشد. قبل از تسطیح و کوبیدن کف در صورتیکه قسمت بالای شناژ هایی که روی آنها کرسی چینی نشده است پایین تر از سطح زیر بلوکاژ باشد بایستی آن قسمت بامصالح مرغوب پر شده و کوبیده شود و بعد از آن تسطیح و آب پاشی و کوبیدن کف اجرا گردد. البته در نقشه ما این حالت وجود ندارد.

برای محاسبه پر کردن روی شناژ هایی که  کرسی چینی ندارند، از متره سطح آن ها که قبلاً محاسبه شده استفاده می کنیم. ارتفاع پر کردن آن ها را نیز تا سطح زیر بلوکاژ در نظر میگیریم. در فهرست بها برای پر کردن محل فوق از آیتم ۰۲۰۵۰۴ استفاده می کنیم. ولی در صورتی که مصالح موجود درکنار پی را به علّت نامرغوب بودن به خارج حمل کرده باشیم، در آن صورت بایستی با مصالح مرغوبی محل های فوق را پرکنیم. که این مصالح مصالح رودخانه ای ( توونان) خواهد بود و  این مورد حتماً بایستی طبق نظر مهندس ناظر باشد. در این حالت تهیّه آن از آیتم ۲۶۰۷۰۱ استفاده می شود وبرای ریختن آن در محل پی از آیتم ۰۲۰۵۰۴ و آب پاشی و کوبیدن آن از آیتم ۰۲۰۶۰۲ استفاده می شود،

آموزش گام به گام متره برآورد، گام هفدهم، توجّه به فهرست بها و جداول آرماتور ها.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 19 تسطیح و بلوکاژ کف.
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “آموزش گام به گام متره و برآورد، گام هیجدهم،آشنائی به اجرای آرماتور بندی و انجام متره آن بر اساس روش اجرا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *