آنالیز بها ( ۴ ) آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۳،

با نام و یاد خداو برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آنالیز بها وطرز تهیّه آن، ( ۴ )؛

همانطور که در بخش های گذشته مطرح گردید تهیّه آنالیز بها بایستی با آگاهی کامل و اطلّاعات لازم  انجام پذیرد، به طور مثال اگر آنالیزی برای آجر کاری تنظیم می کنیم بایستی توجّه داشته باشیم که آجرهایی که به کار خواهیم برد به چه ابعادی می باشند چون آجر ها به ابعاد مختلفی تولید می شوند، به طور مثال ابعاد آجر هایی که تولید می شوند و یا تولید می شدند عبارت بودند: آجر های به ابعاد( ۲۲*۱۱*۵/۵ ) و (۲۰*۱۰*۵ ) و یا ابعاد دیگر، همینطور آجرهای در نظر گرفته شده در یک پروژه می تواند به ضخامت های متفاوتی باشد از قبیل آجرهایی به ضخامت ۳ یا ۴ سانتیمتری. در هر صورت تعیین قیمت آجرکاری دیوارهای ۳۵ سانتیمتر به بالا که به متر مکعب منظور می شوند و  در فهرست بها فقط یک قیمت دارد، در عمل برای هر کدام از آجرهای با ابعاد مختلف قیمت متفاوتی به دست می آید، چون تعداد آجرهای به کار رفته متفاوت بوده و همینطور قیمت آنها نیز متفاوت می باشد. در ضمن مقدار پرت آجرها هم بایستی مدّ نظر قرار گیرد، یعنی برای هر متر مکعب آجرکاری علاوه بر تعداد آجر های بکار رفته مقدار شکسته آنها و همینطور حیف و میل های دیگری که پیش می آید بایستی در نظر گرفته شود، و برای این منظور ضریبی در نظر گرفته می شود.

در مورد ملات مصرفی هم بایستی توجّه کرد که ضخامت ملات چه مقدار در نظر گرفته شده است که البتّه این مورد بستگی به عرض بند های آجر کاری دارد، که این اندازه بر تعداد آجرهای به کار رفته هم اثر گزار می باشد. به هر صورت در مورد ملات مصرفی هم مقدار دقیق شن و ماسه و سیمان و آب مصرفی با در نظر گرفتن پرت آنها محاسبه می شود.

در مورد آب مصرفی برای ساخت ملات هم باید توجّه کرد که آیا آب قابل استفاده برای ساخت ملات در محدوده پروژه وجود دارد یا اینکه بایستی از جای دیگر تهیّه گردد. با توجّه به اینکه آب ملات بایستی آب فاقد املاح مضر از قبیل نمک زیاد و یا سایر املاح مضر دیگر باشد، لذا این مورد بایستی در نظر گرفته شود.

آب مورد استفاده برای خیس کردن کامل آجر ها به اصطلاح زنجاب کردن آنها نیز اگر از آب فاقد املاح زیاد، استفاده شود خیلی بهتر است، چون احتمالاً در اینحالت از شوره زدن آجرها جلوگیری می شود.

محاسبه تعداد آجر های مصرفی در یک متر مکعب آجر کاری:

برای اینکه تعداد آجر های به کار رفته در یک دیوار ۳۵ سانتیمتری را محاسبه نمائیم، بهتر است تعداد آجر یک قطعه کوچک از دیوار را حساب کرده و به نسبت آن، تعداد آجریک متر مکعب را پیدا نمائیم. قطعه ای به ابعاد یک کلّه و راسته برای آجرکاری با آجر به ابعاد ( ۲۲*۱۱*۵/۵ ) سانتیمتر که ابعاد آن می شود ۳۵*۳۴*۶/۵ ) سانتیمتر، در نتیجه حجم آن می شود ۰٫۰۰۷۷۳۵ متر مکعب که در این حجم تعداد ۴/۵ آجر به کار می رود، و با مقایسه آن با یک متر مکعب آجرکاری تعداد آجر یک متر مکعب به دست می آید، که می شود ۵۸۱/۷۷ آجر که با در نظر گرفتن ۵ در صد پرت تعداد آجرها معادل ۶۱۱ قالب در می آید.(شرح محاسبه در کروکی پائین)

حال اگر ابعاد  آجرها تغییر نماید و آجرهای به کار رفته به ابعاد ( ۲۰*۱۰*۵ ) بوده باشد در آنصورت تعداد آجرها فرق میکند. که با توجّه به محاسبات آن به فرم بالا که درکروکی پایین نشان داده شده است تعداد آنها معادل ۷۹۴ قالب می گردد.

پس با توجّه به مطالب فوق متوجه می شویم که قیمت یک متر مکعب آجر کاری با توجّه به تعداد آجرها و نرخ آنها که مسلّماً متفاوت می باشد چقدر می تواند متغیّر باشد.

در آنالیز بها؛ محاسبه حجم ملات مصرفی در یک متر مکعب آجرکاری با آ جر های به ابعاد ۲۲*۱۱*۵/۵ سانتیمتر به شرح زیر:

در آنالیز بها؛ حجم ملات مصرفی را هم می شود مشابه محاسبه تعداد آجر کاری حساب کرد، یعنی ملات مصرفی در آجرکاری به ابعاد ( ۳۴*۳۵* ۶/۵ ) را حساب نموده و به همان نسبت ملات مصرفی در یک متر مکعب آجر کاری را به دست می آوریم. محاسبه آن در کروکی پایین نشان داده شده است، و مقدار آن معادل ۰٫۲۵ متر مکعب می باشد.

در آنالیزبها؛ محاسبه آب مورد نیاز برای یک متر مکعب آجر کاری با آجر به ابعاد ۲۲*۱۱*۵/۵ سانتیمتر به شرح زیر:

در آنالیز بها؛ آب مورد نیاز برای ساخت ملات و دوغاب با توجّه به اینکه اینها هر کدام آیتم مستقّلی می باشند، لذا در آنالیز خودشان محاسبه می شود.

در آنالیز بها؛ آب مصرفی برای آجرکاری در دو مرحله در نظر گرفته می شود:

۱ – برای زنجاب کردن آجر ( آجر برای آ جر کاری بایستی کاملاً خیس گردد و آب تا مفز آجر رخنه بکند). مقدار آب مورد نیاز برای این مورد اگر فرض کنیم هر آجر تقریباً به اندازه ۲۵ در صد حجم آجر آب جذب کند،  با محاسبه ۲۵% حجم یک آجر و ضرب آن در تعداد آجر های یک متر مکعب مقدار آب مصرفی به دست می آید. (۰٫۲۲*۰٫۱۱*۰٫۰۵۵*۰٫۲۵*۶۱۱=۰٫۲۰۳۳). یعنی برای زنجاب کردن هر متر مکعب آجرکاری معادل ۰٫۲۰۳۳ مکعب آب مورد نیاز هست. و اگر برای آب پاشی روی آجرکاری پس از آجر چینی هم که در چندین مرحله بایستی انجام پذیرد معادل ۱۰۰ لیتر آب در نظر بگیریم در نتیجه برای یک متر مکعب آجرکاری حدود ۳۰۰ لیتر آب مورد نیاز می باشد.

محاسبه تعداد آجر های مصرفی در یک متر مکعب آجر کاری

(بقیه آنالیز بها در گامهای بعدی مطرح می شود).

آنالیز بها (تجزیه بها) (3). آموزش گام به گام متره برآورد، گام 52
هزینه بالاسری، بخش سوّم. آموزش گام به گام متره برآورد، گام 54،
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “آنالیز بها ( ۴ ) آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۳،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *