آنالیز بها (تجزیه بها) (۳). آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۲

بت نام و یاد خدا وبرای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آنالیز بها و طرز تهیّه آن؛ ( ۳ )

در گامهای۵۰ و ۵۱ (بخش ۱ و ۲ آنالیز بها) نیاز آشنائی به آنالیز بها و طرز برخورد با آن در پروژه و موارد مورد نیاز تنظیم آنالیز بها مطرح شد. اینک دنباله آنها:
اوّل باید توجّه کرد که آیا آنالیز بها و تهیّه آن فقط یک روش دارد ، یا آنهم مثل متره بر آورد حالتهای مختلف دارد. که البتّه اگر خوب دقّت کنیم متوجّه می شویم که آنالیز بها هم حالات مختلفی دارد که در موارد مختلف تنظیم می شود، مانند:

  1. تهیّه آنالیز بها برای شرکت در مناقصه، که اکثراً بایستی برای ۶۰ در صد قیمتهای مربوطه، آنالیز بها نوشته شود.  این مورد خودش دو روش دارد؛ اوّل اینکه در آنالیز بها های موجود قیمت گذاری نمود، و دوّم برای قیمتهائی که آنالیز بهای از قبل تهیّه شده ندارند، که بایستی آنالیز تهیّه کرد.
  2. تهیّه آنالیز بها برای تعیین قیمت کارهای در دست اجرا که بعد از انعقاد قرارداد و در حین اجرا پیش می آید، که تقریباً مشابه قسمت دوّم ردیف ۱ می باشد.
  3. تهیّه آنالیز بها برای تعیین قیمت موارد خاصّ با در نظر گرفتن کلیّه هزینه ها از قبیل حمل و هزینه های بالا سری و غیره.
  4. تهیّه آنالیز بها برای تعیین قیمت مواردی از قبیل طرح و نظارت و ساخت. ( E. P.C )

شرح انواع آنالیز بها ها

۱ – تهیّه آنالیز بها برای شرکت در مناقصه:
در تنظیم آنالیز بها برای شرکت در مناقصه در حالت اوّل که بر مبنای آنالیز بها های نوشته شده قیمت گذاری می شود بایستی به یک سری مسائل دقّت کرد از قبیل راندمان ماشین آلات موجود شرکت، و یا بطور کلی ماشین آلاتی که بکار گرفته خواهد شد. باید توجّه کرد که آنالیز نوشته شده ی موجود، راندمان ماشین آلات را بر مبنای راندمان کارخانه سازنده ماشین برای دستگاه نو در نظر گرفته است، در صورتیکه ماشینهای کارکرده به نسبت عمرشان راندمان کمتری  دارند. البته اصولاً بایستی عمر ماشین آلات در اسناد مناقصه منعکس شود، و راندمان منظور شده در آنالیز هم بر همان مبنا منظور گردد، یعنی بطور کلّی شرکتهای راه سازی بهتر است برای ماشین آلاتشان کارنامه داشته باشند و با راندمان گیری از آخرین حالت ماشینها و یاد داشت آنها در کارنامه ماشین، به آن آگاهی داشته باشند. مسلماً شرکتهای راهساز و ماشین آلات دار این کار را انجام می دهند.
در زمان قیمت گذاری بر اساس آنالیز بها های تنظیم شده قبلی حتماً باید توجّه کرد که آنالیز، کامل تهیّه شده باشد و موردی از قلم نیافتاده باشد. بطور مثال در آنالیز آجرکاری آیا لوازم بنّائی از قبیل ریسمانکار، کمچه، تیشه، شمشه، لباس کار، کفش و کلاه کار به نحوی در نظر گرفته شده است یانه؟ یا بر فرض مثال آیا دار بست بندی در جائی دیده شده است؟ در مورد دار بست ممکن است در فهرست بهای منظم به پیمان در جائی منظور شده باشد. در صورتیکه در فهرست بها دیده نشده باشد، حتماً باید در جائی منظور شود.
موارد دیگری که در آنالیز قیمت بایستی مورد توجّه قرار گیرد منطقه کار و آب و هوای منطقه پروژه می باشد. این دو مورد در راندمان کار و حمل و نقل، اثر زیادی دارند. از قبیل وجود کارگر در آن منطقه، مصالح مورد نیاز در منطقه و استاد کارهای ماهر و غیره. زیرا انتقال این موارد به منطقه و اسکان آنها هزینه های خود را دارد. همچنین آب و هوای منطقه پروژه در راندمان کار فوق العاده مؤثّر می باشد، همینطور فصول اجرای کار در منطقه مورد نظر. توضیح اینکه اکثراً این موارد با تعیین ضریب خاص برای منطقه پروژه منظور می شود.
در تنظیم آنالیز بها برای شرکت در مناقصه ممکن است به قیمتهائی برخورد کنیم که آنالیز بهای تنظیم شده قبلی نداشته باشند. در اینصورت بایستی خودمان آنالیز آن فعالیّت را تنظیم کنیم، با توجّه به اینکه تنظیم این آنالیز با آنالیز بهای ردیف ۲ یعنی تهیّه آنالیز برای کارهای در دست اجرا تقریباً مشابه است و به توضیح بیشتری نیاز دارد، لذا آنرا در گام بعدی دنبال می کنیم.  (ادامه دارد)

آنالیز و آنالیزبها (تجزیه بها)(2) آموزش گام به گام متره و بر آورد: گام 51
آنالیز بها ( 4 ) آموزش گام به گام متره برآورد، گام 53،
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آنالیز بها (تجزیه بها) (۳). آموزش گام به گام متره برآورد، گام ۵۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *