آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۷، بتن ۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

بتن ۲؛

در مطالعه مقدمّه فصل هشتم فهرست بها مربوط به “بتن در جا” مطالبی در گام ۲۶ مطرح گردید که ادامه آن را در این گام پی می گیریم.

در مطالعه دنباله مقدمّه فصل، مطلبی که در مورد نقشه ی ما مورد توجّه قرار می گیرد ردیف ۱۵ مقدّمه می باشد که می نویسد برای بتن نما هیچگونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی خاص آن که در فصل مربوطه در نظر گرفته شده، پرداخت نمی شود. با توجّه به این که شناژهای نقشه  موجود، بتن نما می باشد لذا توجّه به این مطلب مهم می باشد.

مطلب بعدی ردیف ۲۶ مقدّمه می باشد که می نویسد اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۱ به کلاف های بتنی دیوارهای با مصالح بنّایی ( غیر از فونداسیون ) تعلّق می گیرد.

موضوع قابل توجه دیگر “ویبره کردن بتن” می باشد که در فهرست بهای سالهای گذشته آیتم خاصّ خودش را داشت ولی اخیراً هزینه ویبره کردن را در خود آیتم منظور کرده اند، ولی برای بتن هایی که آرماتور زیادی داشته و کار ویبره کردن را سخت تر مینماید اضافه بهایی در نظر گرفته اند. ردیف ۲۹ مقدمه فصل شرح می دهد: اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۱۱ فقط به آن حجم از بتن تعلّق میگیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم بیش از ۱۸۰ کیلو گرم در متر مکعب باشد و به بخش هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از ۱۸۰ کیلو گرم در متر مکعب باشد، تعلّق نمی گیرد.

بتن شناژها طبق ریز متره ضمیمه محاسبه شده است که در آن جا مابه التفاوت سیمان ۳۰۰ کیلو گرم استفاده شده در بتن با شرح آیتم با ۲۰ مگا پاسگال که مقدار سیمان آ ن ۲۹۰ کیلو گرم سیمان می شود، مابه التّفاوت سیمان با اضافه کردن ۲۰ در صد بابت افت سیمان و سایر هزینه های اضافی محاسبه شده است. و ضماً با توجّه به اینکه در فصل مصالح پای کارقیمت سیمان پاکتی با سیمان فله ای متفاوت می باشد، ما به التفاوت قیمت سیمان فله ای با سیمان پاکتی نیز با اضافه ۲۰ در صد منظور گردید. و همین طور اضافه بهای قیمت بتن نما نیز طبق آیتم ۰۸۰۳۰۱ منظور شد. واضافه بهای بتن مسلّح طبق آیتم ۰۸۰۳۱۰ در نظر گرفته شد.

بتن - آموزش گام به گام متره برآورد گام 27

در گام بعدی قالب بندی و شرح فصل مربوطه را پی می گیریم.انشاءالله

طبقه بندی زمین در خاکبرداری ها
آموزش گام به گام متره برآورد گام28، قالب بندی شناژ.
Facebooktwitterlinkedinmail

  4 comments for “آموزش گام به گام متره برآورد گام ۲۷، بتن ۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *