تحلیلی بر قیمت گذاری کارهای فلزّی، فصل ۹ فهرست بها.

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + گردار نیک = زندگی نیک.

تحلیلی بر قیمت گذاری کار های فلزّی، فصل ۹ فهرست بها؛

کارهای فلزّی از نظر نوع اجرا و انواع مصالح، از تنوّع زیادی بر خوردار است، در نتیجه به طور طبیعی قیمت گذاری آنها هم با اشکالاتی مواجه می گردد. تغییرات شرح مقدمّه و آیتم های فهرست بها ها در سال های متمادی تأیید کننده این مطلب می باشد. به طور مثال می توان به تغییرات آیتم اتصّالات در فهرست بها های سال های گذشته اشاره کرد. در فهرست بهاهای اولّیه اتصالات آیتم مستقلی داشت، یعنی عضو های اصلی قیمت خودش را داشت و اتصالات آنها قیمت جداگانه داشت. بعد ها اتصالات هر عضو جزو خود آن عضو منظور می شد، و اتصالات بین دو عضو از دو آیتم متفاوت، جزو آیتم اتصالات درنظر گرفته شد. و اخیراً در فهرست بهای سال ۱۳۹۳ به طور کلّی آیتم اتصالات حذف شده است.

همچنین تعیین آیتم برای خیلی از کارها با اشکال مواجه می گردد، از قبیل تشخیص تیرریزی ساده با تیرریزی مرکّب و تیرریزی تودلی. و یا حمّال ساده با تیر ریزی ساده، و امثال این ها. موارد مشابه زیادی از این قبیل وجود دارد که به همان تنوّع کار ها و مصالح مربوطه بر می گردد.

اصولاً هر چه قیمت های تعیین شده در قرارداد روشن تر، گویا تر و عادلانه تر باشد اجرای پروژه راحت تر و بدون تنش و نگرانی خواهد بود. لذا به نظر می رسد که در مورد قیمت گذاری کار های فلزّی تجدید نظر کلّی و عمده ای لازم می باشد. به دلایل زیر:

۱- اصولاً اکثر قیمت های فهرست بها با قیمت اجرا در حالات مختلف، یک قیمت در نظر گرفته شده، مانند تیر حمّال و ستون ساخته شده از ورق، با وجود اینکه ستون ساخته شده از ورق چندین نوع بوده و دستمزد ساخت آنها هم متفاوت است، ولی فقط یک قیمت برای آنها در نظر گرفته شده است.

ستون ساخته شده از ورق می تواند به شکل های زیر باشد:

ستون به شکل  I  یا ستون به شکل H  یا ستون به شکل صلیب + و یا به شکل صلیب با اضافه کردن ورق به چهار سمت صلیب با ورق های نگه دارنده و تقویتی که اجرای آن مشکل و بسیار زمان بر می باشد. چه طور می شود همه این کارهای متفاوت رابا یک قیمت در نظر گرفت؟!

مثال دیگر در مغایرت قیمت ها در تهیّه و ساخت ستون می باشد،که قیمت تهیّه و ساخت ونصب ستون به هر طولی با اتصاّلات مربوطه یک سان در نظر گرفته شده است. اما آیا قیمت یک ستون ۳ متری با اتصالات مربوطه با قیمت یک ستون ۱۲ متری که تقریباً اتصالات یکسانی دارند یکی است؟!  فرض کنیم یک ستون سه متری با کف ستون و سر ستون از تیرآهن نمره ۱۴ که وزن تیر آهن آن ۴۲/۹۰ کیلو گرم می گردد. را با ستون ۱۲ متری از همان نمره تیر آهن که وزن آن ۱۷۱٫۶۰ کیلو گرم می شود وهر دو سرستون و کف ستون های تقریباً مشابهی دارند. وزن اتصّالات در ستون ۳ متری به ۴۲/۹۰ ریال ضرب می شود در صورتی که در ستون ۱۲ متری به رقم ۱۷۱/۶۰ ریال ضرب می گردد . با این حساب قیمت اتصّالات در ستون ۱۲ متری تقریباً ۴ برابر ستون ۳ متری میشود. چنین قیمت گذاری ای به هیچوجه منطقی و عادلانه نیست.

در مورد مشابه دیگر نرخ واحد بهای پروفیل ها، هر پروفیلی قیمت خاصّ خودش را دارد، مثل تیر آهن و ناودانی، که در فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۳ در فصل مصالح پای کار، تیرآهن با ناودانی مبلغ ۱۶۰۰ ریال اختلاف قیمت دارند، در صورتی که در فهرست بها در اغلب آیتم ها تیرآهن و ناودانی در یک آیتم دیده شده است. از این موارد در طول فصل زیاد دیده می شود.

همه موارد مطرح شده به دلیل تنوّع زیاد انواع کارها و نوع پروفیل ها و قیمت های متفاوت آنها می باشد.

با توجّه به موارد بالا به نظر میرسد که بایستی در تعیین قیمت این فصل تجدید نظر عمده ای صورت پذیرد.

پیشنهاداتی در این زمینه به نظرم می رسد: یکی این که آیتم ها از هم تفکیک شده و به صورت مفصّل تری مطرح گردند.

و دوّم این که پروفیل های هر کاری جداگانه قیمت گذاری شود و دستمزد ساخت و نصب آن جداگانه قیمت گذاری بشود.

و حتّی به نظر می رسد که جا دارد  یک فهرست بهای مستقل برای کارهای فلزی تنظیم شود.

قطعاً استادان این فن پیشنهادات بهتری هم می توانند ارائه دهند.

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 35، کارهای فولادی ( فلزّی ).
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 36، متره بر آورد اسکلت فلزّی پلّه.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *