آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۴، تخریب و باز سازی در پروژه های در دست اجرا؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تخریب و باز سازی در پروژه های در دست اجرا:

چند روز قبل در جمع دوستانی که پیمانکار بودند شرکت داشتم و صحبت از اجرای یک پروژه ساختمانی مطرح شد. دوستان تعریف می کردند که مهندس مشاور پروژه ضعیف است و طرحی را که داده ، در حین اجرا مرتب تغییر می دهد. در نتیجه مدام مجبور به تخریب و باز سازی می شویم و این مسئله باعث ایجاد ضرر زیادی شده است.  مقدار ضرر را که مطرح کردند رقم قابل ملاحظه ای بود. من پرسیدم چرا ضرر؟! تصادفاً تخریب و باز سازی یکی از آیتم های سود آور برای پیمانکار است، بخصوص اگر نرخ پیمان پایین بوده باشد. چون پیمانکار در تخریب و باز سازی هر هزینه ای را که می کند با احتساب سی در صد ضریب بالاسری آن دریافت می کند در نتیجه سود عادلانه خود را نیز می گیرد. با وجود اینکه این دوستان پیمانکاران خبره ای هستند و سال ها است که پیمانکاری می کنند ولی به علّت عدم آشنایی به رموز متره برآورد و آنالیز بها به این مطلب آشنایی نداشتند، در نتیجه موردی که می توانست برایشان به شدت سود آور باشد باعث ضرر و زیانشان شده بود. همین موضوع باعث شد که من با وجود مشکل آب مروارید چشمم که تایپ را برایم مشکل ساخته، به علت اهمیت بالای مطلب، تصمیم گرفتم این مقاله را به صورت استثنایی با همین شرایط سخت بنویسم.

قائدتاً پیمانکار بابت هر کاری که به دستور کارفرما و یا نماینده او انجام می دهد، باید هزینه کار را با احتساب ضریب بالاسری دریافت نماید،که در این رابطه در مقالات گذشته نیز مفصلاً بحث شده است. ( کلّاً تمام هزینه های کار به عهده کارفرما است به جز اشتباهات پیمانکار ).

در مورد تخریب و باز سازی؛ اولاً بایستی دستور کار کتبی و روشنی داده شود، که گرفتن این دستور کار جزو وظایف دفتر فنّی است و نقش او در این مساله بسیار مهم است. دفتر فنی باید در موقعیت مناسب دستور کار روشن و واضحی را تنظیم نموده و به تصویب برساند. پس از تصویب دستور کار و اجرای آن، کارهای انجام شده را دقیقاً صورتجلسه نموده و پس از تأیید صورتجلسه بلا فاصله آنالیز بهای کارهای انجام شده را تهیّه نموده و به صورت قیمت جدید ارایه نماید. در صورتجلسه تنظیمی بایستی دقّت نمود که کلیّه کارهای انجام شده با تعداد نفرات و ساعت کار آنها قید شود، و تعداد کارگر و استاد کارها با تخصّصشان مشخّص شود تا در تنظیم قیمت جدید با اشکال مواجه نشویم. در صورتیکه بهای هر دستور کاری دقیقاً محاسبه شده و از کارفرما دریافت شود، کارفرما هم متوجّه می شود که دستورات حساب نشده موجب هزینه اضافی است چراکه بابت هر دستوری که می دهد بایستی هزینه آنرا به اضافه سی در صد بالاسری آن پرداخت نماید.

در تنظیم صورتجلسه تخریب و باز سازی باید توجّه کرد، که معمولاً در زمان اجرا با وجود دقت پیمانکار باز هم مقدار تخریب خیلی بیشتر از دستور کار داده شده خواهد بود. بطور مثال اگر در یک دیوار کاشی کاری شده، دستور باز کردن دریچه ای به ابعاد یک متر در یک متر داده شود مقدار تخریب کاشی کاری قطعاً بیشتر از یک متر در یک متر خواهد شد، چون در موقع تخریب، کاشی های کناری نیز شکسته و لب پر می شوند، در نتیجه هر کاشی شکسته نیز بایستی برداشته شود. همینطور در مورد دیوار های نقّاشی شده نیز این مسئله صادق است. یعنی اگر بخواهیم قسمتی از دیواری که رنگ شده را تخریب و باز سازی کنیم آن دیوار بایستی مجدداً به طور کامل رنگ شود. زیرا هرگز رنگ دوم با رنگ اول دقیقاً یکسان در نمی آید. و در صورت رنگ زدن بخشی از دیوار پس از خشک شدن رنگ اول، رنگ به اصطلاح یکدست نمی شود. در موارد دیگر نیز این مساله صادق است و باید به آن دقت کرد.

در محاسبه بهای تخریب و باز سازی، قیمت تخریب در فصل اوّل فهرست بها داده شده است، منتهی در انتخاب آن بایستی دقّت شود. ولی قیمت باز سازی با قیمت فهرست بها همخوانی ندارد و بایستی قیمت جدید تنظیم شود. باید توجّه کرد که در بعضی باز سازی ها نیاز به استاد کار ماهری هست که دستمزد آنها متفاوت می باشد، و باید در تنظیم قیمت جدید این موارد در نظر گرفته شود.

به هر صورت تخریب و  باز سازی بحث مفصّلی است، که در مقالات قبلی هم به طور کلی مطرح شده بود و در این مقاله هم با جزئیات بیشتر به آن پرداخته شد.

آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 43، تهیّه تعدیل صورت وضعیّت های موقّت.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 45، دست انداز بام و در پوش آن.
Facebooktwitterlinkedinmail

  3 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۴، تخریب و باز سازی در پروژه های در دست اجرا؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *