تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۴٫ تعیین قیمت هزینه های بالاسری به روش منطقی تر ( ۴ ).

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( ۴ )؛

در گام ۹۹ تهیّه قیمت به روش موجود مطرح گردید، و در گام های ۱۰۰ تا ۱۰۳ قسمت های اوّل هزینه های بالاسری به روش منطقی تر مطرح شد، و اینک دنباله آن؛

هزینه های ردیف ۲-۶-۸٫ هزینه تأمین وسیله نقلیّه برای تدارکات کارگاه؛ تدارکات کارگاه بر حسب نوع پروژه و محل اجرای آن و روش اجرائی که برای آن تعریف می شود مشخّص می گردد، که یکی از حسّاس ترین و مهم ترین قسمت پروژه هست که بایستی در تأمین وسایل و امکانات آن توجّه بسیار کرد، تدارکات شامل تهیّه و خرید مصالح اجرایی پروژه، لوازم مورد نیاز پروژه از قبیل خرید ماشین آلات مورد نیاز، لوازم التّحریر موردنیاز، تهیّه نیازهای کانتینر و آشپزخانه و غیره می باشد، که برای انجام آنها وسیله نقلیّه و نفرات مورد نیاز بر حسب نیاز، دیده شده و هزینه آن ها بر آورد می شود.

هزینه های ردیف ۲-۶-۹٫ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات؛ این ردیف نیز ممکن است در دید اوّل جزئی به نظر برسد، در صورتیکه این مورد نیز هزینه های زیادی در بر دارد از قبیل؛

الف – دستگاه فتوکپی و اسطهلاک آن، هزینه تعمیرات و لوازم آن مانند جوهر آن به هر شکلی که هست و وقتی که برای کپی گرفتن تلف می شود و سایر موارد آن.

ب – کاغذ موردنیاز برای فتو کپی؛ با توجّه به اینکه در دفتر فنّی و قسمت اداری نامه های وارده و دستور کارها بایستی تکثیر گردیده و به قسمت های مختلف ار سال و یا در پرونده های متعدّد بایگانی شود، لذا به مقدار زیادی کاغذ نیاز پیدا می شود، که هزینه آن بایستی در نظر گرفته شود. امروزه اکثر موارد در کامپیوتر بایگانی می شود ولی با وجود آن فتوکپی و بایگانی آنها در پرونده نیز ضروری به نظر می رسد.

ج – چاپ؛ مخارج چاپ نقشه های تهیّه شده در کارگاه از قبیل نقشه های چون ساخت و غیره محاسبه می شود، هزینه چاپ به هر صورتیکه در روش اجرا پیش بینی شده و یا به هر روش دیگر منظور می گردد، مخارج مربوطه می تواند خرید دستگاه چاپ و هزینه های جنبی آن باشد و یا به صورت چاپ در خارج از کارگاه توسط سایر ارگانها چاپ می شود، که به هر صورت مخارج آنها قابل پیش بینی و محاسبه می باشد.

د – لوازم التحریر؛ از قبیل مداد، مداد پاک کن، کاغذ، کاربن، کاغذکالک، ازالید، پاکت ارسال نامه، مداد اتود، نوک اتود، نوار چسب، دستگاه نوار چسب، پانچ، کاغذ سوراخ کن،سنجاق کش، کاذیه و سایر لوازم مورد نیاز به تعداد کافی در نظر گرفته شده و هزینه آنها بر آورد می شود.

ه – ملزومات؛ باید توجّه کرد علاوه بر لوازم فوق الذکر و لوازمی که در آنالیز بها ها منظور شده است، ممکن است لوازمی پیش بیاید و مورد لزوم باشد که در هیچ کدام از ردیف های فوق منظور نشده باشد، چنین مواردی در اینجا منظور می شود. مانند هیلتی، میخ کش گازانبر و امثال اینها.

هزینه های ردیف ۲-۶-۱۰٫ هزینه آزمایش های پیمانکار؛ این هزینه در پروژه های مختلف متفاوت می باشد، در نتیجه با توجّه به نوع پروژه هزینه آزمایشاتی که بایستی انجام پذیرد محاسبه می شود، توضیح اینکه تشکیل آزمایشگاه در هر پروژه ای جزو ضروریات هست، برای اینکه مواد و مصالح مورد استفاده و کارهای انجام شده به صورت مستمر بایستی آزمایش و کنترل گردد، هزینه تشکیل آزمایشگاه در هزینه های تجهیز کارگاه محاسبه می گردد، و در اینجا بایستی هزینه های مواد مصرفی آزمایشگاه و نیروهای مربوطه منظور گردد.

انواع آزمایشاتی که بایستی انجام پذیرد عبارتند از؛ آزمایش مقاومت مصالح؛ از قبیل سیمان، شن و ماسه، بتن ساخته شده، بتن اجرا شده، آهن های مصرفی، دانه بندی شن وماسه، میزان خاک موجود در شن و ماسه، در عملیّات خاکی، نوع زمین و میزان کوبیدگی زمین و کلیّه آزمایشاتی که در حین اجرای پروژه مورد نیاز خواهد بود. ممکن است در مواقعی هم ایجاب بکند که همه ای آزمایشات در خارج کارگاه انجام پذیرد، که هزینه تمامی این موارد با در نظر گرفتن روش اجرای پروژه بایستی در این ردیف منظور شده و محاسبه گردد. اگر توجّه بکنیم متوجّه می شویم که محاسبه همه این ها با در صدی حساب کردن منطقی به نظر نمیرسد.

ردیف های بعدی هزینه های بالاسری در گام های بعدی مطرح می گردد.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 102 تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( 3 ).
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد گام 105، تعیین قیمت هزینه بالاسری به روش منطقی تر ( 5 ).
Facebooktwitterlinkedinmail

  1 comment for “تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۴٫ تعیین قیمت هزینه های بالاسری به روش منطقی تر ( ۴ ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *