تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۷٫ تکمیل قیمت گذاری یک پروژه.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک= زندگی نیک.

تکمیل قیمت گذری یک پروژه؛

در گامهای ۱۰۰ تا ۱۰۶ تعیین قیمت یک پروژه بر اساس عملیّات اجرائی با توجّه به آنالیز بها، و هزینه های بالاسری با توجّه به شرح هزینه های بالاسری بر اساس پیوست شماره ۳ فهرست بها، و تجهیز کارگاه بر اساس پیوست شماره ۴ فهرست بها مطرح گردید. اینک مواردی که در تعیین قیمت یک پروژه بایستی مدّ نظر قرار گیرد به شرح زیر مطرح می شود:

۱ – منطقه اجرای پروژه و آب و هوای منطقه.

۲ – سختی های خاصّ اجرای یک پروژه.

۳ – در پروژه های ساختمانی؛ طبقات ساختمان، ارتفاع طبقات، نوع عملیّات ساختمان.

۴ – در پروژه های راه سازی و مشابه؛ وضعیّت و موقعیّت مسیر، همچنین وضعیّت آب و هوای مسیر و غیره.

۱ – منطقه اجرای پروژه؛

اصولاً فهرست بهای سازمان برنامه بر اساس قیمت های تهران تنظیم می شود، و برای مناطق مختلف کشور ضرایبی را تعیین کرده و بر اساس بخشنامه اعلام کرده اند، ولی با این وجود بهترین حالت این است که قیمت یک پروژه مشخصّی که در یک منطقه مشخّص اجرا خواهد شد، بر اساس قیمت های آن منطقه بر آورد شود. در ضمن بایستی وضعیّت آب و هوای آن منقه هم در نظر گرفته شود. بخصوص در مناطق سردسیر که در قسمتی از سال کار بطور کامل تعطیل و یا نیمه تعطیل می گردد، همچنین در مناطق خیلی گرم، آن قسمت از هزینه های بالاسری که درآن زمان ها هزینه می شود مدّ نظر قرار گیرد.

۲ – سختی های خاصّ اجرای یک پروژه؛

فهرست بها به طور طبیعی برای ساختمان ها و کارهای نرمال تنظیم شده است، ولی ممکن است یک پروژه شکل ها و حالات خاصّی داشته باشد که هزینه مازادی را در بر گیرد، که با توجّه به سختی اجرا و هزینه های مازادی که تحمیل می شود، ضریبی در نظر گرفته شود، و یا قیمت ها بر اساس آنالیز بهای اجرای کار منظور گردد.

۳ – در پروژه های ساختمانی؛ ارتفاع طبقات و تعداد طبقات و نوع عملیّات ساختمان؛

در فهرست بهای سازمان برنامه که قیمت ها برای ساختمان یک طبقه با ارتفاع نرمال منظور شده است، برای ارتفاع متغیّر ساختمان و طبقات ساختمان ضریبی را تعیین و اعلان کرده بودند که از قرار معلوم حالا ضریب ارتفاع را لغو کرده اند، ولی ضریب طبقات به قوّت خود باقی می باشدکه پیوست شماره ۲ فهرست بها هست، ولی ضریبی که در این پیوست محاسبه شده است مشکلاتی دارد از قبیل اینکه ممکن است طبقه اوّل سطح زیادی داشته باشد و کارها وعملیاّت سنگینی اجرا شده باشد از قبیل داشتن رادیه با شمع ریزی های زیاد و دارای دیوارها و سرویس های بسیار باشد که هزینه زیادی می برند، که ضریب طبقات به آنها هم پرداخت می شود، و یا اینکه بر عکس ممکن است طبقه همکف یک سالن بزرگ بوده باشد بدون هیچگونه عملیّات دیگر مشابه پارکینگ و پی های کم هزینه تر، و همینطور سایر پارامتر ها که ضریب در آنها مؤثّر می شود، و همینطور ارتفاع طبقات هم مطرح می باشد، حمل مصالح و وقت اطلاف شده برای رفت و آمد طبقات با ارتفاع متغیّر فرق می کند، به این دلیل و دلایل بسیار دیگر یک نوع ضریب طبقات جوابگوی حقیقی هر ساخنمانی نمی تواند باشد، پس بایستی در بر آوردقیمت یک ساختمان بر اساس آنالیز هر قسمت قیمت آن را بر آورد کرده و منظور نمود.

۴ –سختی اجرا در پروژه های راه سازی و سد سازی و پروژه های مشابه؛

در تعیین قیمت برای پروژه های راه سازی و مشابه نیز بایستی حالت ها و سختی های مربوطه را با توجّه به آب و هوا و موقعیّت منطقه اعم از کوهستان، دشت، جنگل، ساحل با مشخصّات مربوطه شان قیمت گذاری بشود، و سختی های هر منطقه به نسبت خود آن منطقه در نظر گرفته شود.

توجّه: بایستی در قیمت گذاری هر پروژه دقّت کرد که قیمت مصالح و دستمزد ها در همان پروژه درج شود، یعنی لیستی از قیمت مصالح و دستمزد ها و کرایه ماشین آلات ضمیمه محاسبات بشود.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد،، گام 106 دستورالعمل و هزینه تجهیز کارگاه؛
خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( 1 )
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *