تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۰۸، آنالیز بها؛

بانام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

آنالیز بها؛

همانطور که در مقالات متعدّد در باره آنالیز بها بحث شده است، برای تعیین قیمت یکی از عملیّات اجرائی از قبیل پی کنی، سنگ لاشه چینی، بتن ریزی، آجر کاری، فرش کف، سفید کاری و غیره؛ اوِل بایستی اجزاء آنها را ازقبیل مصالح، لوازم و نیروی انسانی، و بطور کلّی نیروی کار و غیره را برای یک واحد مشخّص نمود، و بعد قیمت آنها را برای یک واحد تعیین کرده و با جمع کلیّه قیمت ها قیمت یک واحد هر عملیّات را بدست آورد.

مسلّماً در گذشته و در حال حاضر به همین ترتیب اجرا می شده و می شود، برای این منظور آنالیز بها های متعدّدی هم توسّط بعضی ارگان ها تنظیم شده است، از قبیل سازمان برنامه، سندیکای شرکت های ساختمانی و یا اشخاص، که اولّین مجموعه آنالیز بهائی که من دیده ام آنالیز بهای استاد بزگوار آقای مهندس حامی بود که به صورت کتاب در دسترس بود، و بعد از آن آنالیز بها های دیگر تدوین گردید، از آنجائیکه این آنالیز بها ها به صورت مستمرباز نگری و تغییر می یافت، در نتیجه در نگه داری ورژنهای قبلی همتّی به کار نرفته است، در صورتی که بعضی از آنها خیلی کامل تر بوده است، از جمله آنالیز بها های سازمان برنامه در سالهای مختلف، بخصوص آنالیز بهای سال ۱۳۵۷ سازمان برنامه، که من خیلی تلاش کرده و می کنم که آنرا بدست آورده و در سایت بگذارم، همینطور سایر آنالیز های مختلف را در یک جا جمع آوری کرده و بررسی نموده و در صورت امکان یک آنالیز بهای کامل تر تنظیم گردد.

اینک آنالیز بها هائی که در دسترس هستند عبارتند از آنالیز بهای سال ۱۳۴۸ سازمان برنامه و آخرین آنالیز بهای سه ماه چهارم سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه که در اینترنتمی باشد، و آخرین آنالیز بهای سندیکای شرکت های ساختمانی که آن ها را در اینجا مطرح کرده و درحد امکان بر رسی می نمائیم.

البتّه باید توجّه کرد که آنالیز بها های مطرح شده حکم الگو را داشته و قائدتاً برای هر پروژه آنالیز بهای مربوط به آن پروژه با در نظر گرفتن نقشه و موقعیّت آن بایستی تنظیم گردد. به طور مثال آنالیز بتن با توجّه به طرح بتن و منحنی دانه بندی آن مقدار شن و ماسه و سیمان و آب آن تعیین می گردد، یا در آجرکاری با توجّه به ابعاد آجر و اندازه عرض بند ها تعداد آجر و مقدار ملات مشخّص می شود. در عین حال آنالیز بهای هر پروژه با توجّه به شرایط آن پروژه و با هم آهنگی هزینه بالاسری تنظیم می گردد. یعنی در زمان تهیّه آنالیز بها مواردی را که نمی شود در آنالیز گنجانید در هزینه بالاسری منظور می شود.

خالق و خلقت و شگفتیهای خلقت؛ فرماندهی بدن. ( 2 )
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 109. آنالیز بها ( 2 )
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *