تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۹۹، تعیین قیمت هزینه های بالاسری

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

تعیین قیمت هزینه های بالاسری؛

شرح؛ با توجّه به اینکه کارهای مربوط به هزینه بالاسری که تقریباً بین سی الا پنجاه در صد هزینه پروژه را در بر می گیرند هزینه هائی است که می توان گفت که بدون وجود کاربر های آن ها اجرای پروژه غیر ممکن است، و به این دلیل بایستی هزینه های بالا سری در پروژه ها جدّی تر گرفته شده و از حالت در صدی از پروژه خارج شده و به صورت مستقل و قسمتی از کار پروژه تلقّی شود، توضیح بیشتر اینکه؛ اکثریّت کارهائی که به عنوان هزینه بالاسری مطرح می باشد اساس کار بوده و بدون وجود آنها اجرای پروژه غیر ممکن است، از قبیل تدارکات و مدیریت پروژه، که در اصل این دو مورد موتور محرّک پروژه هستند و بدون وجود آنها هیچ پروژه ای را نمیتوان انجام داد، یعنی به فرض اگر تدارکاتی در پروژه انجام نگیرد آن پروژه چگونه می تواند کار بکند، و اگر خوب دقّت بکنیم می بینیم که پروژه صد در صد وابسته به کارهائی است که به عنوان هزینه بالاسری مطرح شده است، بنا بر این، این قسمت از پروژه بایستی خیلی جدّی تر تلقّی شود، در نتیجه هزینه های بالاسری به عنوان در صدی از کار معنی و مفهومی پیدا نمی کند، بلکه بایستی به صورت مستقل دیده شود.

تعیین قیمت برای هزینه های بالاسری؛

در تعیین قیمت برای کارهای مربوط به هزینه های بالاسری بایستی دقّت کافی به عمل آورد، و با توجّه به نوع پروژه، محل اجرای آن، سختی و آسانی آن، زمان اجرای آن ( مدّت پیمان )، روش اجرای پروژه و آنالیز های تهیّه شده برای اجرا، هزینه های مربوطه را با دقّت کامل بر آورد نموده و در قیمت پروژه منظور نمود، منظور از در نظر گرفتن آنالیز های تهیّه شده این است؛ که در تهیّه آنالیز ها به مواردی بر می خوریم که منظور نمودن آنها در آنالیز یا خیلی مشگل هست و یا اصلاً ممکن نیست، از قبیل لوازم خرده ریز بنّائی مشابه؛ شمشه، تراز، ریسمان کار، کمچه، ماله، گونیا، شابلون های مختلف و غیره، که بایستی این موارد را بر حسب نیاز پروژه و مدّت اجرای آن، در هزینه های بالاسری محاسبه کرده و منظور نمود، در عین حال ممکن است در بعضی از پروژه ها طرح هائی مطرح شده باشد، که محاسبه هزینه بعضی از قسمت های آنها در تهیّه آنالیز قیمت جدید میسّر نباشد، که این موارد نیز در هزینه های بالاسری منظور می شود، خوشبختانه تهیّه کنندگان شرح اقلام هزینه های بالا سری در ردیف های آن این موارد را پیش بینی کرده اند، از قبیل ردیف ۲-۶-۷٫ به شرح؛ هزینه های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسؤلان کارگاه و هزینه های متفرقّه، که منظور از هزینه های متفرقّه همین موارد مطرح شده هستند، همینطور در ردیف ۲-۶-۹٫ به عنوان هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات، که ملزومات نیز می تواند شامل موارد مطرح شده باشد، که بایستی در زمان تعیین قیمت، با هشیاری کامل با توجّه به روش اجرا و زمان اجرای پروژه، به این موارد توجّه نموده و همینطور لوازم مورد نیاز خارج از آنالیز ها دراینجا دیده شده و هزینه آنها در این ردیف آورده شود.

انواع تعیین قیمت برای هزینه های بالاسری؛

امروزه روش تعیین قیمت هزینه های بالاسری که بر مبنای در صدی از هزینه کار تنظیم می شود، که اصولاً فاقد دقّت و واقعیّت می باشد، از نقطه نظر من به خیلی دلایل این روش اشتباه می باشد، از جمله ابنکه امروزه با روندی که اکثر پروژه های ما دارند، و اکثراً در زمان تعیین شده به اتمام نمی رسند، و در اکثر مواقع سالها به طول می انجامد، در نتیجه هزینه های انجام شده مازاد بر مدّت قرار داد منظور نمی شوند، به همین دلیل وقتی هزینه های پروژه بر رسی می شود با ضرر و زیان قابل توجّهی مواجه می شویم، در صورتیکه اگر هزینه های بالاسری همانطور که هزینه می شوند به حساب آورده شوند متوجّه می شویم که ضرری در کار نبوده بلکه دیده نشدن این هزینه ها باعث نشان دادن ضرر برای پروژه شده است، در صورتی هم که پروژه توسّط پیمانکار اجرا می شود، این ضرر را پیمانکار متحمّل می شود، ولی اگر این هزینه به صورت مستقل دیده شود، و در حالتی که پروژه در زمان تعیین شده به اتمام نرسد، و این هزینه ها به صورت مستمر و روزانه به حساب پروژه منظور گردد، و یا به پیمانکار هم پرداخت شود، خیلی منطقی تر خواهد بود.

طرزمحاسبه هزینه های بالاسری بر اساس روش فعلی و به صورت در صدی، ( در سر فصل دفتر فنّی و شرح وظایف آن به عنوان ضریب بالاسری و طرز محاسبه آن، بخش دوّم در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۵ ) نشان داده شده و مثالی هم مطرح شده است، که با کلیک روی آن میتوان آن هارا دید و بررسی کرد. نوع دیگر تعیین قیمت برای هزینه های بالا سری در مقاله بعدی با بررسی های دقیق تر مطرح خوهد شد، انشاءالله.

تعیین قیمت برای یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 98؛ بر رسی هزینه های بالاسری.
تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام100، تعیین قیمت هزینه های بالا سری به روش منطقی تر ( 1 )
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *