تعیین قیممت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۱۱۰ آنالیز بها ( ۳ ) تحلیل یک آنالیز بها؛

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک.

آنالیز بها ( ۳ ) تحلیل یک آنالیز بها؛

در گام ۱۰۹ آنالیز بهای بتن ۲۵ مگا پاسگال یک پروژه تحلیل گردید، در این تحلیل و بر رسی متوجّه شدیم که چه اشکالات و اشتباهاتی می تواند در یک آنالیز بها اتفّاق بیافتد. با توجّه به اینکه این گونه آنالیز بها هافقط جنبه تشریفاتی به خود گرفته و از نقطه نظر عملی هیچگونه توجّه و استفاده ای از آنها نمی شود، در نتیجه چندان ضرر مهمّی هم به بار نمی آورد، ولی اگر آنالیز بها به طور جدّی و برای تعیین قیمت واقعی یک عملیّات تنظیم شود، بایستی آنالیز بها با دقّت زیاد و احساس مسئولیّت و با در نظر گرفتن مهندسی ارزش با توجّه به نوع پروژه و روش اجرای آن پروژه تنظیم گردیده و قیمت گذاری شود. نه بدون احساس مسئولیّت مشابه آنالیز بهای تحلیل شده، یک دفعه قیمت دستمزد ها را پنجاه در صد در نظر بگیرد، و یا حجم مصالح را بیش از اندازه منظور نماید و یا اینکه دستگاه ها و نیرو های مازاد بر نیاز را قیمت گذاری نماید. که این موارد بیشتر در برگذاری مناقصات پیش می آید، در هر مناقصه ای کارفرما از شرکت کنندگان در مناقصه می خواهد که حدود شصت در صد آیتم ها را آنالیز بها بدهند، نظر کارفرما در این در خواست این نیست که شرکت کننده در مناقصه یک الگوی آنالیز تهیه شده را قیمت گذاری کرده و به عنوان آنالیز بها ارائه دهد، بلکه کار فرما می خواهد توانائی ها و احساس مسئولیّت و واقع بینی و توجّه شرکت کننده را ارز یابی نماید، و اینکه آیا این شرکت کننده، پروژه و نقشه ها را دقیقاً مطالعه کرده و بر اساس مطالعات خود روش اجرائی در نظر گرفته و بر اساس آن آنالیز بها را تنظیم کرده و یا اینکه باری به هر جهت یک آنالیزی تنظیم کرده و ارائه نموده است. متأسّفانه در تحلیل آنالیز بها تحلیل شده متوجّه شدیم که دقیقاً روش دوّم پیاده شده است.

اصولاً اسناد مناقصه که تعیین کننده برنده مناقصه می باشد، بایستی در زمان اجرای پروژه این اسناد در دسترس بوده و عملکرد پیمانکار عیناً برابر با پیشنهاداتش باشد، و در صورت تغییر در برنامه ها دلایل و علّت آن را به نظر دستگاه نظارت رسانیده و پس از تأیید دستگاه نظارت آن را اجرا نماید، یعنی روش اجرا، آنالیز بها ها، هزینه های بالاسری و تجهیز کارگاه، همگی بر طبق اسناد مناقصه باشد.

بطوریکه بار ها مطرح شده هزینه بالاسری بایستی بر اساس روش اجرای پروژه و برای مدّت پیمان تنظیم شده و قائدتاً بایستی بصورت روز شمار محاسبه گردد، و بطور کلّی هزینه بالاسری به صورت در صدی جوابگو نمی باشد، همینطور تجهیز کارگاه هم بایستی بر اساس اسناد مناقصه اجرا شده و در زمان اجرا بر اساس کارهای انجام شده هزینه های آنها پرداخت گردد، و به نظر می رسد که هزینه تجهیز کارگاه هم به صورت در صدی چندان جالب نبوده باشد.

تعیین قیمت یک پروژه در آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 109. آنالیز بها ( 2 )
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 136، سد سازی:
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *