آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۳، تهیّه تعدیل صورت وضعیّت های موقّت.

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک.

طرز تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت ها:

در خارج از بخش  آموزش گام به گام متره بر آورد در مقالات پیشین تعدیل و روش تهیه آن به همراه شرح فرم های مورد نیاز و ستون های مربوطه شرح داده شده است، ضمناً شاخص های اعلام شده تعدیل در سال های مختلف هم در آنجا موجود می باشد.

تهیّه تعدیل صورت وضعیّت های نوشته شده تا به حال:

در متره بر آورد، در تهیّه خلاصه متره صورت وضعیّت اگر فصل های فهرست بها جداگانه جمع بسته شده باشد. به همان ترتیب که ما انجام داده ایم، در آن حالت جمع هر یک از فصل ها را در فرم تعدیل وارد میکنیم ولی در صورتیکه این کار انجام نشده باشد، و آیتم ها به صورت در هم وارد خلاصه متره شده باشند در آن حالت اوّل باید جمع فصل ها را به صورت تفکیکی تنظیم کرد، و بعد وارد فرم تعدیل نمود.

پس از وارد نمودن جمع فصول به ستون های مربوطه، نسبت مدّت کارکرد در دوره را بایستی محاسبه کرد، ( هرسه ماهه یعنی هر فصل یک سه ماهه منظور می شود ) که در صورت وضعیت شماره یک به دلیل اینکه مدّت کار کرد دریک سه ماهه می باشد، یعنی از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۱ که کلاً در سه ماهه سوّم انجام شده است لذا نسبت مدّت کار کرد همان یک می باشد. ولی در صورت وضعیت شماره دو، دوره کارکرد از تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ می باشد، که نه روز در سه ماهه سوّم و ۸۳ روز در سه ماهه چهارم انجام شده است و جمع دوره می شود ۹۲ روز . در نتیجه ۹/۹۲ درصد آن که می شود تقریبا ده در صد در سه ماهه سوّم و نود در صد آن در سه ماهه چهارم اجرا شده است، که به همین ترتیب هم در جدول وارد شده است.

تعیین ضریب تعدیل:

۱- شاخص زمان اجرا در محاسبه تعدیل: با توجّه به اینکه قائدتاً شاخص های تعدیل در زمان اجرا مشخّص نمی باشد لذا تعدیل بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده به صورت علی الحساب منظور می شود، و بعد از اعلام شاخص زمان اجرا به طور قطعی با شاخص های قطعی محاسبه می شود. در صورت وضعیّت های ما آخرین شاخص اعلام شده سه ماهه دوّم ۱۳۹۴ می باشد.

۲- شاخص مبنای تعدیل قرارداد: شاخص مبنا در قرار داد مشخّص می شود که قائدتاً یک سه ماهه قبل از انعقاد قرار داد باید باشد ولی در صورتیکه شاخصی تعیین نشده باشد و ضریب قرار داد هم یک باشد در آن حالت به طور طبیعی سه ماهه چهارم سال قبل فهرست بها، شاخص مبنا می باشد. در نتیجه در صورت وضعیت های ما هم با توجه به اینکه فهرست بها مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد، در نتیجه شاخص مبنا شاخص سه ماهه چهارم ۱۳۹۲ می باشد.

در تهیّه تعدیل در صورتیکه بخواهیم تعدیل چند صورت وضعیّت  را در یک جا بنویسیم و شاخص زمان اجرا هم هنوز اعلام نشده باشد، می توان فقط صورت وضعیّت آخری را نوشته و با نسبت ضریب یک، دروه های کارکرد تعدیل را محاسبه نمود، چون ضرایب یکسان می باشند. در این حالت در زمان ابلاغ شاخص زمان اجرا، تعدیل بطور کامل نوشته می شود . ولی بهترین حالت این است که تهیّه تعدیل در زمان قبل از اعلانشاخص تعدیل هم به صورت کامل و مجزّا ازهم تهیّه شود تا در زمان ابلاغ شاخص، فقط ضرایب وارد شود. از طرف دیگر بهتر است هر صورت وضعیّتی که نوشته می شود بلا فاصله تعدیل آن نیز نوشته شود.

پس از محاسبه تعدیل، جدول خلاصه اطلّاعات را همان طور که در زیر نشان داده شده است تکمیل می کنیم.

محاسبه تعدیل صورت وضعیبت شماره یک و دو در زیر نشان داده شده است؛

تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت تهیّه تعدیل موقّت صورت وضعیّت

 

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 42، تهیّه صورت وضعیّت به صورت دستی یا کامپیوتری؟.
آموزش گام به گام متره بر آورد، گام 44، تخریب و باز سازی در پروژه های در دست اجرا؛
Facebooktwitterlinkedinmail

  6 comments for “آموزش گام به گام متره بر آورد، گام ۴۳، تهیّه تعدیل صورت وضعیّت های موقّت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *