آموزش گام به گام متره بر آورد گام ۴۱،تهیّه صورت وضعیّت موقّت شماره۲٫

با نام و یاد خدا و برای خدا.

پندار نیک + گفتار نیک + کردارنیک = زندگی نیک.

طرز تهیّه و متره بر آورد صورت وضعیّت شماره ۲؛

باید متناسب با پیشرفت اجرای هر پروژه صورت وضعیّت کارهای انجام شده متره بر آورد گردد تا هزینه های انجام شده مشخّص شود، و در صورتی که پروژه توسّط پیمانکار اجرا می شود، برای اینکه هزینه کارکرد آن مشخّص شود، در این صورت بطور ماهیانه یا هر زمانی که ایجاب نماید صورت وضعیّت کارکرد، متره بر آورد می گردد. البته بهتر است که سر هر ماه باشد. ما هم در برنامه خودمان برای اینکه در درجه اوّل میزان کار انجام شده مشخّص شود و در عین حال بتوانیم تعدیل کارکرد را هم بنویسیم و نوشتن تعدیل را هم کاملاً به صورت عملی یاد بگیریم، در نتیجه صورت وضعیّت شماره دو را در این گام متره بر آورد می کنیم.

در متره بر آورد صورت وضعیّت های موقّت هر آیتمی که محاسبه می شود بایستی کل کارکرد همان آیتم از اوّل کار کرد تا زمان تهیّه صورت وضعیّت کلاً منظور شود. برای این منظور با دو روش می توان عمل کرد:

۱- کارکرد هر آیتم  تا صورت وضعیّت قبل را در ریز متره نقل کرده و دنباله ی کارکرد را متره بر آورد می کنیم. به طور مثال اگر آجر کاری را متره بر آورد می کنیم و آجرکاری تا صورت وضعیّت قبل تا زیر نعل درگاه اجرا شده بوده و در صورت وضعیت قبل هم تا آنجا متره بر آورد شده است، در صورت وضعیّت فعلی در اوّل متره بر آورد می نویسیم نقل از صورت وضعیّت قبل و مقدار آنرا می نویسیم، و بعداً در زیر آن بقیه کارکرد را متره بر آورد می کنیم. در این روش قائدتاً کلیّه کارکرد یک آیتم پشت سر هم و یک دفعه محاسبه می شود. یعنی در هر زمان پروژه که از آن آیتم اجرا شده باشد، در صورت وضعیّت و به صورت پشت سرهم نوشته می شود، که در این حالت می توان از تهیّه خلاصه متره صرف نظر کرد. ولی این روش مشکلات خودش را نیز دارد. در نتیجه و ترجیحاً متره بر آورد حالت دوّم  بهتر است.

۲-  در این حالت کارکرد هر آیتم در مقطع زمانی همان صورت وضعیّت در ریز متره محاسبه می شود، و پس از نوشتن کل متره آن آیتم، آیتم ها به خلاصه متره منتقل می گردد، بعداً کارکرد تا صورت وضعیّت قبل هم به خلاصه متره نقل شده و با کارکرد فعلی جمع می گردد. در این روش هر آیتم می تواند از چند قسمت ریز متره ها منتقل شده و جمع شود. مشابه روشی که ما در تنظیم صورت وضعیّت خود به کار گرفته ایم. به طور مثال در صورت وضعیّت شماره ۱ ( گام ۲۱ ) بتن ۱۵۰ کیلو گرم سیمان را در صفحه ۳ و صفحه ۹ ریز متره محاسبه کرده بودیم، که به این خلاصه متره نقل کرده و  با مقادیر این صورت وضعیّت با هم جمع کرده ایم، و باز هم در صورت وضعیّت فعلی در صفحه ۵ و ۶ خلاصه متره آیتم اضافه بهاء لیسه ای کردن را اوّل از صورت وضعیّت شماره ۱ نقل کرده بعداً مقادیر صورت وضعیّت ۲ را وارد کرده ایم. و به همین خاطر در خلاصه متره یک ستون به عنوان نشان دادن شماره صورت وضعیّت قبل اضافه نمودیم.

خلاصه متره صورت وضعیّت تنظیم شده با در نظر گرفتن  ریز متره هایی که در گام های گذشته نوشته بودیم و صورت وضعیّت فعلی به شرح زیر تنظیم گردیده است؛صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره صورت وضعیت - آموزش متره

 

آموزش گام به گام متره بر آورد گام 40، متره بر آورد اندود سیمانی، عایق قیر گونی و کف خواب پشت بام.
آموزش گام به گام متره بر آورد گام 42، تهیّه صورت وضعیّت به صورت دستی یا کامپیوتری؟.
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *